Ai Có Thể Nộp Đơn Xin Định Cư I-130 Và Những Danh Mục Tài Liệu Cần Nộp

Cập nhật ngày 03/12/2023

Quý vị có muốn giúp các thành viên gia đình nhập cư vào Hoa Kỳ? Nếu có, quý vị nên làm quen với đơn bảo lãnh định cư I-130. Theo luật nhập cư Hoa Kỳ, miễn là người nước ngoài có mối quan hệ đủ điều kiện với công dân hoặc thường trú nhân hợp pháp của Hoa Kỳ (gọi tắt là LPR, hoặc gọi là chủ thẻ xanh), họ có thể nhập cư vào Hoa Kỳ bằng hình thức nhập cư theo diện gia đình. Mẫu đơn I-130, Đơn bảo lãnh người thân nước ngoài, là mẫu đơn được dùng để thiết lập mối quan hệ đủ điều kiện như vậy.

I-130 Family-Based Immigration

Mối quan hệ đủ điều kiện theo đơn bảo lãnh định cư I-130

Cụ thể, những người thân sau đây của công dân Hoa Kỳ hoặc LPR đủ điều kiện nhập cư vào Hoa Kỳ thông qua đơn I-130:

1.

Vợ/chồng của công dân Hoa Kỳ

 

2.

Con ruột của công dân Hoa Kỳ

Tuy nhiên, nếu đứa trẻ là con ngoài giá thú và người cha ruột là đang nuôi đứa trẻ thì đứa trẻ đó phải được hợp pháp hóa trước 18 tuổi hoặc đã tồn tại mối quan hệ cha mẹ – con cái trung thực giữa người cha và đứa trẻ trước khi đứa trẻ được 21 tuổi.

3.

Con riêng của công dân Hoa Kỳ

Chỉ khi cuộc hôn nhân giữa cha mẹ kế và cha mẹ ruột của đứa trẻ được tiến hành hợp pháp trước khi đứa trẻ đủ 18 tuổi.

4.

Con nuôi của công dân Hoa Kỳ

Chỉ khi việc nhận con nuôi diễn ra trước khi đứa trẻ đủ 16 tuổi hoặc đủ 18 tuổi nếu anh/chị/em của đứa trẻ được cùng một công dân Hoa Kỳ nhận nuôi trước khi anh/chị/em ruột đó đủ 18 tuổi. Trong lúc đó, công dân Hoa Kỳ phải có quyền giám hộ hợp pháp và cư trú với con nuôi ít nhất hai năm trước hoặc sau khi nhận con nuôi.

5.

Cha mẹ ruột của công dân Hoa Kỳ

Tuy nhiên, nếu đứa trẻ là con ngoài giá thú và cha ruột đang nuôi đứa trẻ thì yêu cầu về tính đủ điều kiện sẽ tương tự như mục 2 nêu trên.

6.

Cha mẹ kế của công dân Hoa Kỳ

Chỉ khi hôn nhân giữa cha mẹ kế và cha mẹ ruột của đứa trẻ được tiến hành hợp pháp trước khi đứa trẻ đủ 18 tuổi.

7.

Cha mẹ nuôi của công dân Hoa Kỳ

Yêu cầu về tính đủ điều kiện tương tự như mục 4 nêu trên.

8.

Anh chị em ruột của công dân Hoa Kỳ

Tuy nhiên, nếu một trong hai người là con ngoài giá thú và có cùng cha ruột nhưng khác mẹ ruột thì yêu cầu về tính đủ điều kiện sẽ tương tự như mục 2 nêu trên.

9.

Anh chị em kế của công dân Hoa Kỳ

Chỉ khi hôn nhân giữa cha mẹ kế và cha mẹ ruột của đứa trẻ được tiến hành hợp pháp trước khi đứa trẻ đủ 18 tuổi.

10.

Anh chị em nuôi của công dân Hoa Kỳ

Yêu cầu về tính đủ điều kiện tương tự như mục 4 nêu trên.

11.

Vợ/chồng của LPR

 

12.

Con ruột chưa kết hôn của LPR

Tuy nhiên, nếu đứa trẻ là con ngoài giá thú và cha ruột đang nuôi đứa trẻ thì yêu cầu về tính đủ điều kiện tương tự như mục 2 nêu trên.

13.

Con riêng chưa kết hôn của LPR

Chỉ khi hôn nhân giữa cha mẹ kế và cha mẹ ruột của đứa trẻ được tiến hành hợp pháp trước khi đứa trẻ đủ 18 tuổi.

14.

Con nuôi chưa kết hôn của LPR

Yêu cầu về tính đủ điều kiện tương tự như mục 4 nêu trên.

Quý vị không chắc mình có đủ điều kiện nộp đơn I-130 cho người thân hay không? Quý vị có thể kiểm tra miễn phí tính đủ điều kiện của mình thông qua DYgreencard.com mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Miễn phí kiểm tra tính đủ điều kiện của quý vị nếu quý vị là công dân Hoa Kỳ và dự định nộp đơn I-130 cho vợ/chồng, cha mẹ, con cái hoặc anh chị em, hoặc nếu quý vị là thường trú nhân hợp pháp và dự định nộp đơn I-130 cho vợ/chồng hoặc con cái.

Những điều cần biết về việc nộp đơn bảo lãnh định cư I-130

  1. Mỗi người thân đủ điều kiện phải được nộp một đơn I-130 riêng. Chỉ có một ngoại lệ cho quy tắc này, đó là nếu quý vị là LPR và quý vị nộp đơn I-130 cho vợ/chồng. Trong tình huống này, người con ở tuổi vị thành niên chưa lập gia đình của quý vị có thể được đưa vào đơn I-130. Nói cách khác, quý vị không cần phải nộp đơn I-130 riêng cho đứa trẻ này. Tuy nhiên, miễn là quý vị trở thành công dân Hoa Kỳ trước khi đứa trẻ nhận thẻ xanh hoặc trước khi đứa trẻ đủ 21 tuổi theo luật di trú, nếu không thì đứa trẻ đó không còn được kèm trong đơn I-130 bảo lãnh vợ/chồng của quý vị và quý vị phải nộp đơn I-130 riêng cho đứa trẻ này để bắt đầu lại quá trình nhập cư cho cháu. Theo đó, nếu quý vị dự định trở thành công dân Hoa Kỳ hoặc con của quý vị sắp bước sang tuổi 21, quý vị nên nộp đơn I-130 riêng cho con mình ngay từ đầu.
  1. Nộp đơn I-130 là bước đầu tiên trong quy trình nhập cư cho người thân đủ điều kiện của quý vị. Cuối cùng, để nhận thẻ xanh, người thân của quý vị phải nộp đơn xin thị thực nhập cư tại đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Hoa Kỳ thông qua Xử lý Lãnh sự, hoặc nộp đơn I-485 điều chỉnh tình trạng nếu họ đang ở Hoa Kỳ khi nộp đơn I- 485.
  1. Kể cả khi đơn I-130 được USCIS chấp thuận, việc người thân của quý vị cuối cùng có thể được cấp thẻ xanh hay không, sẽ phụ thuộc nhiều vào việc người đó có được phép nhập cảnh vào Hoa Kỳ hay không. Các lý do không thể nhập cảnh phổ biến nhất bao gồm mắc các bệnh truyền nhiễm, có tiền sử phạm tội cụ thể, có tư cách thành viên hoặc tham gia hoạt động chống lại an ninh quốc gia, gian lận thị thực, có khả năng trở thành “gánh nặng xã hội” (public charge), hoặc trước đó bị tước bỏ quyền lợi hoặc bị trục xuất.
  1. Nếu quý vị là công dân Hoa Kỳ và dự định giúp gia đình ruột (nghĩa là vợ/chồng, con chưa kết hôn dưới 21 tuổi hoặc cha mẹ) nhập cư vào Hoa Kỳ, quý vị có thể đồng thời nộp đơn I-130 với I-485 xin điều chỉnh trạng thái miễn là họ ở trong Hoa Kỳ.
  1. Nếu quý vị là công dân Hoa Kỳ và nộp đơn I-130 cho gia đình ruột, hoặc nếu quý vị là LPR, người thân của quý vị phải đợi số thị thực nhập cư có sẵn trước khi nộp đơn xin thị thực nhập cư hoặc nộp đơn I-485 xin điều chỉnh tình trạng. Hàng tháng, Bộ Ngoại giao xuất bản Bản tin Thị thực để tiết lộ những số thị thực nhập cư có sẵn. Thời gian chờ đợi nhận số thị thực nhập cư dao động từ 2-20 năm. Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về số thị thực nhập cư và bản tin thị thực.

Danh mục tài liệu cần nộp trong đơn I-130

Nhận danh mục tài liệu đầy đủ cần nộp cho đơn I-130 tại đây. Quý vị cũng có thể tìm hiểu thêm về những điều diễn ra sau khi nộp đơn I-130 trong bài viết của chúng tôi về Thời gian Xử lý đơn và Những điều diễn ra Sau khi Nộp đơn I-130.

Tại DYgreencard.com, chúng tôi có thể giúp quý vị chuẩn bị một bộ đơn I-130 hoàn chỉnh hoặc nộp đồng thời bộ đơn I-130 và I-485, với giá hợp lý. Những gì quý vị cần làm là trả lời trực tuyến một số câu hỏi đơn giản và gửi tài liệu lên nền tảng của chúng tôi. Sau đó chúng tôi sẽ lo nốt phần còn lại. Toàn bộ hồ sơ của quý vị sẽ được một luật sư di trú có kinh nghiệm xem xét đầy đủ để đảm bảo đơn được xét duyệt thành công. Tìm hiểu thêm về những điều chúng tôi có thể hỗ trợ quý vị nếu quý vị là công dân Hoa Kỳ và dự định nộp đơn I-130 cho vợ/chồng, cha mẹ, con cái hoặc anh chị em, hoặc nếu quý vị là thường trú nhân hợp pháp và dự định nộp đơn I-130 bảo lãnh vợ/chồng hoặc con.

DYgreencard - Chuẩn bị hồ sơ + xét duyệt với luật sư, giá cả phải chăng.

Để biết thêm các chủ đề liên quan, vui lòng nhấp vào mục Tài nguyên Nhập cư.

(Bn quyn ca DYgreencard.com. Bt k ni dung nào đưc sao chép hoc phân phi t DYgreencard phi đưc đánh du bng câu “sao chép hoc phân phi t DYgreencard.com”.)