Cách Tính Thời Gian Hiện Diện Bất Hợp Pháp

Cập nhật ngày 03/18/2023

Nếu quý vị nhập cảnh vào Hoa Kỳ mà không có giấy phép phù hợp hoặc nếu quý vị ở quá hạn visa Hoa Kỳ bằng cách ở lại Hoa Kỳ lâu hơn ngày được liệt kê trên đơn I-94, quý vị có thể phải chịu lệnh cấm nhập cảnh vì đã hiện diện bất hợp pháp và do đó không đủ điều kiện nhận thị thực định cư hoặc thị thực không định cư, thẻ xanh, và không được chấp nhận thông qua điểm nhập cảnh của Hoa Kỳ.

Thời gian hiện diện bất hợp pháp có thể dẫn đến các lệnh phạt tăng dần theo khoảng thời gian quý vị hiện diện trái phép tại Hoa Kỳ. Quý vị có thể tính toán thời gian hiện diện bất hợp pháp theo nhiều cách khác nhau, tùy vào tình huống cụ thể của quý vị. Hiểu cách tính tổng thời gian hiện diện bất hợp pháp có thể giúp quý vị giải quyết lệnh cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ của mình.

How to Calculate Unlawful Presence

Định nghĩa về sự hiện diện bất hợp pháp

Theo Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch (INA), hiện diện bất hợp pháp là khoảng thời gian quý vị hiện diện tại Hoa Kỳ khi đang bị cấm nhập cảnh hoặc không có giấy thông hành tạm thời, hoặc thời gian quý vị đang sống ở Hoa Kỳ trong “khoảng thời gian lưu trú được Bộ trưởng Ngoại giao ủy quyền.” Một người có thể chịu lệnh cấm nhập cảnh vì đã hiện diện bất hợp pháp kể cả khi đó là lần đầu tiên họ được nhận vào Hoa Kỳ bằng thị thực không định cư hợp lệ. Khi thị thực hết hạn, người nước ngoài phải rời khỏi Hoa Kỳ kịp thời. Nếu không, họ có thể bị coi là hiện diện bất hợp pháp vì đã ở Hoa Kỳ quá thời gian cho phép.

Một hình thức hiện diện bất hợp pháp khác có thể bắt đầu vào ngày người nước ngoài vượt biên giới để đến Hoa Kỳ mà không được Bộ An ninh Nội địa (DHS) cho phép. Hình thức này thường được xem là nhập cảnh bất hợp pháp.

Cả hai hình thức hiện diện bất hợp pháp là ở quá hạn và nhập cảnh bất hợp pháp, đều có thể khiến người nước ngoài chịu các lệnh cấm nhập cảnh trong vòng vài năm hoặc vĩnh viễn. Lĩnh vực này trong luật nhập cư có thể được cá nhân hóa rất phức tạp; vì vậy điều sáng suốt nhất là quý vị tìm sự hỗ trợ của một chuyên gia pháp lý giàu kinh nghiệm, thông thạo các luật về việc hiện diện bất hợp pháp ở Hoa Kỳ.

Thời gian hiện diện bất hợp pháp được tích lũy như thế nào

Phương pháp xác định thời gian hiện diện bất hợp pháp tại Hoa Kỳ dùng để tìm hiểu xem liệu lệnh cấm nhập cảnh có được áp dụng hay không, xét theo danh mục thị thực mà người nước ngoài đã sử dụng để nhập cảnh vào Hoa Kỳ, nếu có. Trong nhiều trường hợp, một cá nhân nhập cảnh Hoa Kỳ bất hợp pháp mà không được cho phép hoặc không có giấy thông hành tạm thời, sẽ ngay lập tức bắt đầu tích lũy số ngày hiện diện bất hợp pháp của họ.

Thông thường, trên đơn I-94, Hồ sơ Xuất/Nhập cảnh của những người lần đầu tiên nhập cảnh vào Hoa Kỳ đã liệt kê ngày cuối cùng mà họ có thể ở lại Hoa Kỳ hợp lệ.

Đôi khi đơn I-94 không bao gồm ngày tháng; nhưng thay vào đơn có ghi “D/S”. Những người có D/S trong hồ sơ I-94 có thể ở lại Hoa Kỳ trong suốt thời gian họ có chương trình, khóa học hoặc công việc tạm thời. Thời gian ân hạn cũng thường được thêm vào những khoảng thời gian đó. Đối với người nước ngoài có tình trạng D/S, nếu USCIS phát hiện có vi phạm tình trạng không định cư trong khi xét xử yêu cầu lợi ích nhập cư, thì thời gian hiện diện bất hợp pháp sẽ bắt đầu tích lũy ngay sau khi từ chối yêu cầu. Xin nhấn mạnh rằng việc tích lũy thời gian hiện diện bất hợp pháp không bắt đầu vào ngày xảy ra việc vi phạm tình trạng.

Những người nước ngoài không được cấp Mẫu đơn I-94 (như thị thực B1/B2 của Canada), được coi là người nước ngoài được nhập cảnh dành cho D/S nhằm mục đích xác định thời gian hiện diện bất hợp pháp.

Ai không tích lũy thời gian hiện diện bất hợp pháp?

Có một số ngoại lệ đối với lệnh cấm nhập cảnh vì hiện diện bất hợp pháp. Người nước ngoài có thể được miễn tính thời gian hiện diện bất hợp pháp, ít nhất là trong một khoảng thời gian. Sau đây, chúng tôi xin liệt kê các trường hợp phổ biến nhất mà một người nước ngoài không bị tích lũy thời gian hiện diện bất hợp pháp:

  • Người xin tị nạn chính trị: Khoảng thời gian đợi xử lý đơn xin tị nạn chính đáng không bị tích lũy thời gian hiện diện bất hợp pháp.
  • Trẻ vị thành niên: Thanh thiếu niên dưới 18 tuổi không bị tích lũy số ngày hiện diện bất hợp pháp khi họ vẫn là trẻ vị thành niên.
  • Người thụ hưởng theo diện đoàn tụ gia đình: Mục 301 của Đạo luật Nhập cư năm 1990 quy định rằng một số người nước ngoài có thể được bảo vệ khỏi bị trục xuất theo chương trình Đoàn tụ Gia đình. Những người như vậy không tích lũy thời gian hiện diện bất hợp pháp trong khi biện pháp bảo vệ đó đang có hiệu lực.
  • Vợ và con cái bị bạo hành: Đạo luật Chống Bạo lực Đối với Phụ nữ (VAWA) áp dụng cho những người vợ và con bị bạo hành. Những người tự nộp đơn xin thường trú hợp pháp theo đạo luật VAWA không tích lũy thời gian hiện diện bất hợp pháp nếu họ có thể chứng minh mối liên hệ giữa việc họ hiện diện bất hợp pháp và bạo hành gia đình.
  • Nạn nhân của các hình thức buôn người nghiêm trọng: Khi một người nước ngoài là nạn nhân của nạn buôn người, họ có thể không phải chịu lệnh cấm nhập cảnh. Những người đó sẽ phải chứng minh với Bộ An ninh Nội địa rằng hình thức buôn người nghiêm trọng là một trong những lý do chính khiến họ hiện diện bất hợp pháp ở Hoa Kỳ.
  • Người thụ hưởng trong đơn I-730: Khoảng thời gian đợi xử lý đơn I-730 được nộp trung thực không bị tích lũy thời gian hiện diện bất hợp pháp.
  • Người nộp đơn trong đơn I-485: Khoảng thời gian đợi xử lý đơn I-485 xin điều chỉnh tình trạng được nộp đúng cách không bị tích lũy thời gian hiện diện bất hợp pháp.
  • Người nước ngoài được trì hoãn thời gian: Khoảng thời gian nộp đơn Yêu cầu Gia hạn Trạng thái (EOS) hoặc Thay đổi Trạng thái (COS) (“Thời gian trì hoãn”) được nộp kịp thời và không rườm rà sẽ không bị tích lũy thời gian hiện diện bất hợp pháp.
  • Người nộp đơn TPS: Khoảng thời gian mà đương đơn chờ xử lý đơn xin Tình trạng được bảo vệ tạm thời (TPS) dưới dạng prima facie, không bị tích lũy thời gian hiện diện bất hợp pháp.

Tuy nhiên, cần lưu ý một điều quan trọng là chỉ vì hôm nay người nước ngoài thuộc trường hợp ngoại lệ trong luật hiện diện bất hợp pháp, không có nghĩa là họ sẽ luôn được miễn trừ vì hiện diện bất hợp pháp tại Hoa Kỳ. Ví dụ, khi một thanh niên đã đủ 18 tuổi, họ có thể bắt đầu tích lũy ngày hiện diện bất hợp pháp nếu họ không nộp đơn đăng ký hoặc không nhận được lợi ích nhập cư hợp lệ.

Để đủ điều kiện được miễn trừ vì hiện diện bất hợp pháp theo VAWA hoặc là nạn nhân buôn người, người nước ngoài vẫn cần cung cấp bằng chứng cho USCIS thấy rằng họ đủ điều kiện. Nếu những đơn kiến nghị như vậy bị USCIS từ chối, thì người nước ngoài có thể sẽ bắt đầu tích lũy những ngày hiện diện bất hợp pháp ở Hoa Kỳ.

Ngoài ra, ngay cả khi người nước ngoài có thể chứng minh rằng họ thuộc trường hợp ngoại lệ trong luật hiện diện bất hợp pháp, thì sự miễn trừ này chỉ áp dụng cho các lệnh cấm nhập cảnh có thời hạn. Nếu thời gian tích lũy hiện diện bất hợp pháp của họ khiến họ phải chịu lệnh cấm nhập cảnh vĩnh viễn, thì việc họ đủ điều kiện được ngoại lệ sẽ không ngăn họ bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ.

Tại DYgreencard.com, quý vị có thể miễn phí kiểm tra khả năng đạt điều kiện để biết quý vị có đủ điều kiện hưởng lợi ích nhập cư như nhận thẻ xanh thông qua điều chỉnh tình trạng, thị thực nhập cư, gia hạn thẻ xanh, loại bỏ các điều kiện trên thẻ xanh, giấy phép lao động, quốc tịch, giấy phép tái nhập cảnh, giấy thông hành tạm thời, giấy thông hành cho người tị nạn, và nhiều lợi ích khác. Tìm hiểu thêm những điều chúng tôi hỗ trợ quý vị.

Các loại lệnh cấm nhập cảnh

Việc hiện diện bất hợp pháp tại Hoa Kỳ khi không nhận bất kỳ hình thức miễn trừ hoặc không có lý do có thể chịu hình phạt nghiêm trọng như lệnh cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Lệnh cấm nhập cảnh dựa trên sự hiện diện bất hợp pháp này có thể kéo dài từ vài năm đến cả thập kỷ hoặc thậm chí trong suốt phần đời còn lại của một người nước ngoài.

Lệnh Cấm Nhập Cảnh 3 Năm Vì Hiện Diện Bất Hợp Pháp

Nếu người nước ngoài đã tích lũy 180 ngày nhưng chưa đến một năm hiện diện bất hợp pháp ở Hoa Kỳ sau ngày 1 tháng 4 năm 1997, thì việc họ rời khỏi Hoa Kỳ sẽ kích hoạt lệnh cấm nhập cảnh trong ba năm.

Ví dụ 1

Một người nước ngoài đã nhập cảnh vào Hoa Kỳ bằng thị thực B2 vào ngày 1 tháng 1 năm 2020. Đơn I-94 của anh ấy hết hạn vào ngày 1 tháng 7 năm 2020. Anh ấy đã ở quá hạn 7 tháng tại Hoa Kỳ và rời đi vào ngày 1 tháng 2 năm 2021. Anh ấy đã tích lũy thời gian hiện diện bất hợp pháp từ ngày 2 tháng 7 năm 2020 đến ngày 1 tháng 2 năm 2021, tức là hơn 180 ngày. Thời hạn cấm nhập cảnh ba năm sẽ được áp dụng vì anh ta đã hiện diện bất hợp pháp ở Hoa Kỳ hơn 180 ngày nhưng chưa đầy một năm trước khi anh ta rời Hoa Kỳ.

Lệnh Cấm Nhập Cảnh 10 Năm Sau Khi Hiện Diện Bất Hợp Pháp Ở Hoa Kỳ

Lệnh cấm nhập cảnh 10 năm có thể được áp dụng đối với những người nước ngoài hiện diện bất hợp pháp ở Hoa Kỳ từ một năm trở lên sau ngày 1 tháng 4 năm 1997. Lệnh cấm nhập cảnh kéo dài một thập kỷ này chỉ áp dụng cho những người đã tích lũy số ngày hiện diện bất hợp pháp tại Hoa Kỳ từ một năm liên tục trở lên, ngay trước khi họ rời khỏi Hoa Kỳ.

Ví dụ 2

Đơn I-20 của sinh viên F1 hết hạn vào ngày 1 tháng 6 năm 2020. Cô ấy đã kịp thời nộp đơn I-539 yêu cầu USCIS thay đổi trạng thái F1 thành trạng thái B2 vào ngày 1 tháng 7 năm 2020, trong thời gian ân hạn 60 ngày. USCIS đã từ chối đơn I-539 của cô ấy vào ngày 1 tháng 3 năm 2021. Cô ấy vẫn ở lại Hoa Kỳ và đã rời đi vào ngày 1 tháng 4 năm 2022. Cô ấy phải chịu lệnh cấm nhập cảnh 10 năm vì đã bắt đầu tích lũy thời gian hiện diện bất hợp pháp từ ngày 2 tháng 3 năm 2021 cho đến ngày 1 tháng 4 năm 2022, tức là hơn một năm.

Lệnh Cấm Nhập Cảnh 3 Năm và 10 Năm Không Được Tính Gộp Cho Nhiều Lần Lưu Trú

Lệnh Cấm Nhập Cảnh 3 năm và 10 năm chỉ áp dụng cho người nước ngoài đã tích lũy thời gian hiện diện bất hợp pháp từ 180 ngày trở lên trong bất kỳ lần lưu trú riêng lẻ nào tại Hoa Kỳ. Nếu trong bất kỳ lần lưu trú riêng lẻ nào, người nước ngoài có nhiều hơn một giai đoạn tích lũy thời gian hiện diện bất hợp pháp, thì thời gian của mỗi giai đoạn hiện diện bất hợp pháp đó sẽ được cộng gộp để xác định tổng số ngày tích lũy sự hiện diện bất hợp pháp trong lần lưu trú riêng lẻ đó.

Ví dụ 3

Một người nước ngoài đã nhập cảnh Hoa Kỳ bằng visa B2 vào ngày 1 tháng 1 năm 2020. Đơn I-94 của cô ấy cho biết cô được phép ở lại Hoa Kỳ cho đến ngày 1 tháng 7 năm 2020. Cô ấy rời Hoa Kỳ vào ngày 1 tháng 9 năm 2020. Trong thời gian lưu trú này, cô ấy đã tích lũy 2 tháng hiện diện bất hợp pháp. Vào ngày 1 tháng 6 năm 2021, cô trở lại Hoa Kỳ bằng visa B2. Lần này, cô ấy nhận I-94 chỉ có giá trị trong một tháng. Cô ấy đã ở quá hạn 5 tháng và rời khỏi Hoa Kỳ vào ngày 1 tháng 12 năm 2021. Mặc dù người này đã tích lũy 2 tháng hiện diện bất hợp pháp trong lần lưu trú đầu tiên và 5 tháng hiện diện bất hợp pháp trong lần lưu trú thứ hai, nhưng cô không phải chịu lệnh cấm nhập cảnh 3 năm vì lệnh này chỉ áp dụng đối với bất kỳ lần lưu trú riêng lẻ nào đủ điều kiện chịu lệnh cấm.

Ví dụ 4

Một công nhân nước ngoài H-1B đã bị cho nghỉ việc vào ngày 1 tháng 4 năm 2018. Đơn I-94 cho visa H-1B của người này hết hạn vào ngày 30 tháng 9 năm 2020. Anh đã nộp đơn I-485 theo diện kết hôn vào ngày 30 tháng 11 năm 2020 nhưng cuối cùng bị USCIS từ chối đơn I-485 vào ngày 30 tháng 12 năm 2021. Anh ta rời Hoa Kỳ vào ngày 30 tháng 5 năm 2022. Người này phải chịu lệnh cấm nhập cảnh 3 năm vì tổng thời gian hiện diện bất hợp pháp của anh ta ở Hoa Kỳ là 7 tháng, cụ thể là khoảng thời gian tính từ lúc đơn I-94 cho visa H-1B hết hạn cho đến ngày nộp đơn I-485, cộng với khoảng thời gian tính từ ngày bị từ chối đơn I-485 cho đến ngày anh ta rời Hoa Kỳ.

Lệnh Cấm Nhập Cảnh Vĩnh Viễn Sau Khi Hiện Diện Bất Hợp Pháp Ở Hoa Kỳ

Án phạt nghiêm trọng nhất trong số các án phạt vì hiện diện bất hợp pháp là lệnh cấm nhập cảnh vĩnh viễn, áp dụng cho bất cứ ai cố gắng vào Hoa Kỳ mà không được nhân viên DHS chấp nhận hoặc không có giấy thông hành tạm thời sau khi đã tích lũy thời gian hiện diện bất hợp pháp tổng cộng một năm trở lên, vào bất cứ lúc nào từ ngày 1 tháng 4 năm 1997 đến nay. Trong trường hợp này, thời gian hiện diện bất hợp pháp được tính tổng hợp, nghĩa là mỗi giai đoạn hiện diện bất hợp pháp được cộng với bất kỳ thời gian nào khác mà một cá nhân hiện diện bất hợp pháp ở Hoa Kỳ. Những người bị cấm nhập cảnh Hoa Kỳ vĩnh viễn không bao giờ có thể nhận lại thị thực định cư hoặc thị thực không định cư để đến Hoa Kỳ, không thể điều chỉnh tình trạng thành thẻ xanh, và không được chấp nhận thông qua một điểm nhập cảnh của Hoa Kỳ.

Ví dụ 5

Một người nước ngoài đã bị cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ trong ba năm, vì họ đã tích lũy 11 tháng hiện diện bất hợp pháp. Sau khi hết thời hạn ba năm, họ trở lại Hoa Kỳ và ở quá hạn visa 2 tháng. Vậy tổng thời gian hiện diện bất hợp pháp được tính là 11 + 2 tháng. Sau hai tháng hiện diện bất hợp pháp lần thứ hai, họ xuất cảnh rời Hoa Kỳ. Bây giờ, nếu họ cố gắng vào Hoa Kỳ mà không có thị thực hợp lệ thì viên chức DHS có thể ra lệnh cấm nhập cảnh vĩnh viễn. Người này đã hiện diện bất hợp pháp ở Hoa Kỳ tổng cộng hơn một năm và đã cố gắng vào Hoa Kỳ mà không được viên chức DHS chấp nhận hoặc không có giấy thông hành tạm thời.

Khắc phục các lý do bị cấm nhập cảnh

Nếu quý vị đã trở thành đối tượng chịu lệnh cấm nhập cảnh thì việc quý vị lo lắng là điều dễ hiểu. May mắn thay, quý vị có một số phương pháp để xin chính phủ Hoa Kỳ miễn trừ, để quý vị có thể khắc phục các lý do bị cấm nhập cảnh sau khi ở quá hạn thị thực hoặc nhập cảnh bất hợp pháp vào Hoa Kỳ.

Một số cách để tránh lệnh cấm nhập cảnh là áp dụng theo một ngoại lệ vì hiện diện bất hợp pháp, chẳng hạn như chương trình Đoàn tụ gia đình hoặc VAWA. Các phương pháp khác để xin miễn trừ lệnh cấm nhập cảnh là chứng minh tình trạng cực kỳ khó khăn của quý vị hoặc việc hiện diện bất hợp pháp không phải do lỗi của quý vị. Nếu có thể thuyết phục USCIS rằng quý vị không nên bị phạt vì đã hiện diện bất hợp pháp ở Hoa Kỳ, quý vị có thể tránh chịu lệnh cấm nhập cảnh từ Hoa Kỳ.

Khắc phục những lý do bị cấm nhập cảnh có thể là công việc phức tạp, gian khổ và không nên xem thường. Công việc này thường cần đến sự hỗ trợ của một luật sư nhập cư có năng lực và kinh nghiệm.

Tại DYgreencard.com, chúng tôi có thể giúp quý vị xử lý nhiều loại đơn, chẳng hạn như đơn I-485 điều chỉnh tình trạng để đăng ký thẻ xanh, đơn xin nhập cư I-130 cho vợ/chồng, cha mẹ, con cái hoặc anh chị em, đơn I-765 xin giấy phép làm việc, đơn I-90 xin gia hạn thẻ xanh, đơn I-131 để xin giấy phép tái nhập cảnh hoặc giấy thông hành tạm thời hoặc giấy thông hành cho người tị nạn, và nhiều loại giấy tờ khác. Tất cả những gì quý vị cần làm chỉ là trả lời trực tuyến một số câu hỏi đơn giản và tải các tài liệu hỗ trợ lên nền tảng của chúng tôi. Sau đó chúng tôi lo phần nốt còn lại. Toàn bộ hồ sơ sẽ được luật sư nhập cư chuyên nghiệp xem xét cẩn thận để đảm bảo đạt sự chấp thuận cuối cùng từ USCIS. Tìm hiểu thêm những điều chúng tôi có thể hỗ trợ quý vị.

DYgreencard - Chuẩn bị hồ sơ + xét duyệt với luật sư, giá cả phải chăng.

Để biết thêm các chủ đề liên quan, vui lòng nhấp vào mục Tài nguyên Nhập cư.

(Bn quyn ca DYgreencard.com. Bt k ni dung nào đưc sao chép hoc phân phi t DYgreencard phi đưc đánh du bng câu “sao chép hoc phân phi t DYgreencard.com”.)