Cách yêu cầu Xử lý nhanh Mẫu đơn I-131 xin Giấy tờ Đi lại

Cập nhật ngày 01/26/2023

Vì Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) phải xử lý hàng ngàn đơn I-131 xin cấp giấy tờ đi lại, quá trình này thường mất rất nhiều thời gian. Do đó, USCIS chỉ có thể xúc tiến xử lý nhanh Mẫu đơn I-131 xin giấy tờ đi lại cho quý vị nếu quý vị có bằng chứng thuyết phục rằng việc xét xử nhanh Mẫu đơn sẽ được đảm bảo.

Expedite I-131 Application for Travel Document

1. Mục đích của Mẫu đơn I-131 xin Giấy tờ đi lại

Mục đích nộp Mẫu đơn I-131 xin Giấy tờ đi lại, phụ thuộc vào diện nhập cư. Hầu hết những người đang chờ chấp thuận Mẫu đơn I-485 Đăng ký Thường trú nhân hoặc Điều chỉnh Tình trạng nên nộp Mẫu đơn I-131 để xin Giấy thông hành tạm thời, cho phép họ trở lại Hoa Kỳ sau khi đi ra nước ngoài.

Một số lý do khác để nộp Mẫu đơn I-131 cho USCIS bao gồm giấy tờ đi lại cho người tị nạn hoặc xin tị nạn chính trị, và giấy phép tái nhập cảnh cho những thường trú nhân hợp pháp hoặc thường trú nhân có điều kiện. Ngoài ra, một số công dân nước ngoài sử dụng mẫu đơn này khi họ đã ở nước ngoài và cần xin Giấy thông hành tạm thời.

Tại DYgreencard.com, chúng tôi có thể giúp quý vị chuẩn bị một bộ hồ sơ hoàn chỉnh để đăng ký giấy thông hành tạm thời, giấy phép tái nhập cảnh hoặc giấy tờ đi lại cho người tị nạn và nộp cho USCIS. Tất cả những gì quý vị cần làm chỉ là trả lời một số câu hỏi đơn giản và tải các tài liệu cơ bản lên nền tảng trực tuyến của chúng tôi. Sau đó chúng tôi sẽ lo nốt phần còn lại. Tìm hiểu thêm về những điều chúng tôi có thể hỗ trợ quý vị.

2. Thời gian xử lý Mẫu đơn I-131 là bao lâu?

Thời gian xử lý mỗi Mẫu đơn I-131 sẽ khác nhau. Hơn nữa, USCIS có một số trung tâm dịch vụ xử lý các mẫu đơn này và mỗi nơi có thời gian xử lý khác nhau. Hiện tại, USCIS báo cáo rằng thời gian trung bình của họ để đánh giá Mẫu I-131 thông qua xử lý thông thường là từ 6-24 tháng.

Nếu người đang chờ xử lý đơn cần ra khỏi Hoa Kỳ gấp, họ có thể đẩy nhanh thời gian USCIS xử lý Mẫu đơn I-131 bằng cách yêu cầu xét duyệt nhanh.

3. Cách xúc tiến đơn đăng ký Giấy tờ đi lại

Chỉ vì người nộp đơn xin giấy tờ đi lại yêu cầu xử lý nhanh Mẫu đơn I-131 không có nghĩa là họ sẽ tự động được USCIS cấp giấy tờ. Người yêu cầu xử lý nhanh phải cho USCIS thấy những lý do thuyết phục để được cấp giấy tờ.

Lý do hợp lệ để được xử lý nhanh Mẫu đơn I-131

Một số đơn đăng ký cho phép người thụ hưởng trả tiền để được xử lý lí nhanh, nhưng Mẫu đơn I-131 không nằm trong trường hợp đó. Nếu muốn xử lý nhanh, đương đơn cần thuyết phục USCIS rằng họ cần dịch vụ xử lý đơn nhanh. Hơn nữa, những lý do này cần có bằng chứng hỗ trợ.

Một số ví dụ về lý do yêu cầu xử lý nhanh giấy tờ đi lại bao gồm: tổn thất tài chính nghiêm trọng có thể xảy ra đối với một cá nhân hoặc tổ chức, trường hợp khẩn cấp trong gia đình, vì mục đích nhân đạo hoặc do lỗi của USCIS.

Làm thế nào để yêu cầu xử lý nhanh?

Trong hầu hết trường hợp, quý vị có thể yêu cầu xử lý nhanh bằng cách gọi cho USCIS hoặc thông qua Ask Emma tại trang web của USCIS. Số điện thoại của Trung tâm Liên lạc USCIS là (800) 375-5283. Khi gọi, vui lòng nói “infopass appointment”, sau đó bạn sẽ được kết nối với một đại diện trực tiếp.Đường dây điện thoại TTY dành cho người khiếm thính, câm hoặc nghe kém là (800) 767-1833.

Bất kể người gọi đang sống ở đâu tại Hoa Kỳ, các cuộc hoặc Ask Emma gọi yêu cầu xử lý nhanh đều được gửi đến cùng một Trung tâm liên lạc của USCIS. Sau đó, nhân viên USCIS sẽ tạo và chuyển yêu cầu đến trung tâm dịch vụ có thẩm quyền thích hợp dành cho hồ sơ nhập cư cụ thể đó.

Khi trung tâm dịch vụ nhận yêu cầu xử lý nhanh đơn xin cấp giấy tờ đi lại I-131, thẩm phán USCIS có thể yêu cầu người nộp đơn cung cấp thêm tài liệu hỗ trợ. Điều quan trọng là quý vị phải nhận thức rằng kể cả khi quá trình xử lý nhanh được chấp thuận dựa trên yêu cầu qua điện thoại với Trung tâm Liên lạc của USCIS và dựa trên sự xem xét của thẩm phán tại trung tâm dịch vụ, điều này không có nghĩa là bất kỳ đơn đăng ký cơ bản nào cũng sẽ tự động được chấp thuận.

Quyết định chấp thuận hoặc từ chối xử lý nhanh sẽ được tách biệt với các quyết định dành cho những mẫu đơn khác, ví dụ như Mẫu đơn I-485. Nếu Mẫu đơn I-131 được chấp nhận xử lý nhanh, USCIS sẽ xử lý đơn yêu cầu quyền lợi và ban hành quyết định (chấp thuận hoặc từ chối) nhanh hơn thời gian xử lý thông thường.

4. Xử lý khẩn cấp đơn I-131 xin Giấy thông hành tạm thời (Advance Parole)

Nếu ai đó bất ngờ cần ra khỏi Hoa Kỳ vì tình huống khẩn cấp hoặc gặp khó khăn nghiêm trọng, họ có thể thuyết phục USCIS ban hành giấy thông hành tạm thời khẩn cấp. Tuy nhiên, USCIS thường chỉ chấp thuận giấy thông hành tạm thời khẩn cấp trong những trường hợp tối khẩn cấp. Thật không may, USCIS không có giấy tờ đi lại khẩn cấp cho người tị nạn hoặc giấy phép tái nhập cảnh khẩn cấp.

Để nhận giấy thông hành tạm thời khẩn cấp, người nộp đơn cần gọi cho USCIS theo số ((800) 375-5283) để lên lịch hẹn gặp thẩm phán USCIS tại văn phòng USCIS địa phương để xin chấp thuận nhanh Mẫu đơn I-131 và gửi kèm bằng chứng. Đương đơn cần mang theo Mẫu đơn I-131 hoàn chỉnh, bằng chứng thuyết phục và lệ phí nộp đơn. Thường thì giấy thông hành tạm thời khẩn cấp sẽ được ban hành ngay trong ngày phỏng vấn với USCIS nếu viên chức USCIS địa phương xét thấy các bằng chứng kèm theo mang tính thuyết phục.

DYgreencard - Chuẩn bị hồ sơ + xét duyệt với luật sư, giá cả phải chăng.

Để biết thêm các chủ đề liên quan, vui lòng nhấp vào mục Tài nguyên Nhập cư.

(Bn quyn ca DYgreencard.com. Bt k ni dung nào đưc sao chép hoc phân phi t DYgreencard phi đưc đánh du bng câu “sao chép hoc phân phi t DYgreencard.com”.)