Đăng ký quốc tịch thông qua hôn nhân

Cập nhật ngày 03/18/2023

Những chủ sở hữu thẻ xanh đã kết hôn với công dân Hoa Kỳ được quyền nộp đơn đăng ký quốc tịch Hoa Kỳ sớm hơn. Đây là lợi ích rất lớn vì thông thường người nhập cư chỉ có thể nộp đơn xin quốc tịch sau 5 năm thường trú hợp pháp. Nhiều chủ sở hữu thẻ xanh được hưởng quyền lợi này khi đã nhận thẻ xanh theo diện kết hôn với công dân Hoa Kỳ. Bằng cách tìm hiểu phương án tốt nhất để chuẩn bị đơn đăng ký quốc tịch thông qua hôn nhân, quý vị có thể tăng cơ hội được chấp thuận và cuối cùng được nhập tịch.

Citizenship through Marriage

1. Yêu cầu để đạt điều kiện đăng ký quốc tịch thông qua hôn nhân

Quý vị sẽ đạt điều kiện nộp đơn xin quốc tịch thông qua hôn nhân nếu quý vị:

  • Đã là thường trú nhân hợp pháp (chủ thẻ xanh) ít nhất 3 năm trước khi nộp đơn đăng ký quốc tịch cho USCIS;
  • Đã chung sống hôn nhân với vợ/chồng là công dân Hoa Kỳ ít nhất 3 năm trước khi nộp đơn đăng ký quốc tịch cho USCIS;
  • Quý vị là cùng một công dân Hoa Kỳ đã từng làm công dân Hoa Kỳ trong 3 năm trước khi nộp đơn đăng ký quốc tịch cho USCIS và vẫn là công dân cho đến khi thẩm định đơn;
  • Từ 18 tuổi trở lên;
  • Đã hiện diện vật lý tại Hoa Kỳ ít nhất 18 tháng trong vòng 3 năm trước khi nộp đơn đăng ký quốc tịch cho USCIS;
  • Đã cư trú liên tục tại Hoa Kỳ với tư cách là thường trú nhân hợp pháp trong ít nhất 3 năm trước khi nộp đơn đăng ký quốc tịch cho USCIS và vẫn cư trú cho đến thời điểm nhập tịch;
  • Có khả năng vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh và bài kiểm tra công dân; và
  • Là người có tư cách đạo đức tốt.

Quý vị không chắc mình có đủ điều kiện nộp đơn đăng ký quốc tịch theo diện kết hôn hay không? Quý vị có thể miễn phí kiểm tra khả năng đạt điều kiện thông qua DYgreencard.com mà không cần cung cấp thông tin cá nhân. Khi đã sẵn sàng, chúng tôi có thể giúp quý vị chuẩn bị một bộ hồ sơ hoàn chỉnh được xem xét bởi một luật sư di trú lành nghề. Tìm hiểu thêm hoặc bắt đầu ngay.

2. Tôi có thể đăng ký quốc tịch dựa trên cuộc hôn nhân 3 năm với một công dân Hoa Kỳ nếu tôi đã nhận thẻ xanh không thuộc diện kết hôn?

Có, miễn là quý vị đáp ứng tất cả yêu cầu đạt điều kiện nêu trên. Như quý vị thấy, quyền công dân thông qua hôn nhân không yêu cầu người nộp đơn phải có thẻ xanh theo diện kết hôn. Do đó, bất kể quý vị nhận thẻ xanh bằng cách nào, quý vị vẫn đủ điều kiện nộp đơn đăng ký quốc tịch thông qua hôn nhân với công dân Hoa Kỳ nếu quý vị đáp ứng tất cả các yêu cầu đạt điều kiện nêu trên.

3. Làm cách nào đăng ký quốc tịch thông qua hôn nhân?

Để nộp đơn đăng ký quốc tịch đến Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS), chủ thẻ xanh phải hoàn thành Mẫu đơn N-400, Đơn xin Nhập tịch. Lệ phí nộp đơn đăng ký quốc tịch hiện nay là $640. Hơn nữa, hầu hết người nộp đơn sẽ phải trả 85 đô la cho các dịch vụ kiểm tra sinh trắc học.

Bằng chứng cần kèm theo Mẫu đơn N-400 bao gồm bản sao thẻ xanh (cho dù là thẻ xanh có điều kiện hay thẻ xanh vĩnh viễn) và bản sao giấy chứng nhận kết hôn. Ngày ghi trên giấy đăng ký kết hôn sẽ giúp chứng minh rằng quý vị đã kết hôn trong một khoảng thời gian theo yêu cầu. Bên cạnh đó, cần cung cấp bằng chứng cho thấy vợ chồng quý vị đã có cuộc sống hôn nhân trong ít nhất 3 năm và vợ/chồng là công dân Hoa Kỳ của quý vị đã làm công dân Hoa Kỳ trong ít nhất 3 năm.

Nếu chủ thẻ xanh đang sống bên ngoài Hoa Kỳ vì lý do nào đó, thì bộ đơn N-400 nên kèm theo hai ảnh kiểu hộ chiếu Hoa Kỳ. Nếu chủ thẻ xanh đang sống ở nước ngoài vì lý do công việc của vợ/chồng là công dân Hoa Kỳ, thì chủ thẻ xanh cũng nên cung cấp bằng chứng làm việc chính thức ở nước ngoài. Nếu mục đích sống ở nước ngoài là vì lý do quân sự, người nộp đơn N-400 có thể cần cung cấp bằng chứng từ chi nhánh lực lượng vũ trang của họ.

Tại DYgreencard.com, quý vị sẽ nhận một bộ đơn N-400 hoàn chỉnh để sẵn sàng nộp đến USCIS. Tất cả những gì quý vị cần làm là trả lời một số câu hỏi đơn giản và gửi các tài liệu cơ bản lên nền tảng trực tuyến của chúng tôi. Sau đó chúng tôi sẽ lo nốt phần còn lại. Luật sư di trú sẽ xem xét toàn bộ đơn của quý vị để đảm bảo sự đầy đủ và chính xác. Tìm hiểu thêm hoặc bắt đầu ngay hôm nay. 

4. Tôi có thể nộp đơn đăng ký quốc tịch khi đang đợi xử lý đơn I-751 không?

Có, miễn là quý vị đáp ứng tất cả yêu cầu đạt điều kiện nêu trên. Trên thực tế, USCIS sẽ cần trung bình 12-18 tháng để xử lý một đơn I-751 xin Loại bỏ điều kiện cư trú. Nhiều người nhận thẻ xanh theo diện kết hôn với công dân Hoa Kỳ có thể đạt điều kiện cho đăng ký quốc tịch ngay cả khi họ chưa nhận thẻ xanh vĩnh viễn. Khi quý vị nộp đơn N-400 cho USCIS, quý vị nên đính kèm một bản sao thông báo nhận đơn I-751 để USCIS có thể xử lý đơn xin quốc tịch và đơn I-751 của quý vị cùng lúc.

Đối với một số chủ sở hữu thẻ xanh có điều kiện, do USCIS nghi ngờ cuộc hôn nhân của họ, nên đơn I-751 của họ có thể phải đợi USCIS xử lý trong một thời gian dài. Nếu đúng như vậy, việc nộp đơn xin nhập tịch N-400 là một chiến lược tốt để thúc đẩy USCIS xét xử đơn I-751 nhanh hơn.

Với DYgreencard.com, chúng tôi có thể giúp quý vị chuẩn bị đơn I-751 với đầy đủ tài liệu hỗ trợ được sắp xếp theo cách mà USCIS ưa thích. Tìm hiểu thêm hoặc bắt đầu ngay

5. Phỏng vấn quốc tịch theo diện kết hôn

Một phần trong thủ tục đăng ký quốc tịch thông qua hôn nhân là tham gia buổi phỏng vấn với USCIS. Lý do phỏng vấn quốc tịch là để viên chức USCIS có thể xác minh các sự kiện ghi trong mẫu đơn N-400. Nếu viên chức USCIS chưa hiểu rõ ràng bất kỳ thông tin nào trong đơn N-400, thì thông tin đó có thể được hỏi rõ tại buổi phỏng vấn nhập tịch.

Điều gì xảy ra tại buổi phỏng vấn quốc tịch?

Người nộp đơn đăng ký quốc tịch Hoa Kỳ theo diện kết hôn cũng nên chuẩn bị để chứng minh khả năng tiếng Anh (bài kiểm tra tiếng Anh), cũng như thông thạo kiến thức về lịch sử và công dân Hoa Kỳ (bài kiểm tra Công dân). Khi tham dự buổi phỏng vấn quốc tịch theo diện kết hôn, đương đơn N-400 nên chuẩn bị cung cấp nhiều loại tài liệu.

Quý vị nên đem theo những gì đến buổi phỏng vấn quốc tịch?

Nếu đang tham dự buổi phỏng vấn nhập tịch, quý vị nên mang theo thẻ xanh, giấy tờ tùy thân do nhà nước cấp như bằng lái xe, tất cả hộ chiếu và giấy tờ thông hành (bất kể còn thời hạn hay hết hạn). Ngoài ra, quý vị nên mang theo bằng chứng cho thấy cuộc hôn nhân của quý vị là hợp lệ, giấy tờ thay đổi tên, và tài liệu cho thấy quý vị đã kết thúc các cuộc hôn nhân trước đó. Quý vị cũng nên chuẩn bị giấy khai sinh hoặc giấy chứng nhận nhập tịch hoặc hộ chiếu hợp lệ để chứng minh vợ/chồng của quý vị là công dân Hoa Kỳ.

Các tài liệu khác mà USCIS liệt kê rằng quý vị có thể cần cung cấp khi đi phỏng vấn quốc tịch bao gồm các tài liệu tài chính, chẳng hạn như bản khai thuế được nộp chung, bản sao kê ngân hàng chung và các bằng chứng khác chứng minh tiền chung. Quý vị cũng có thể cần nộp giấy tờ cho thuê hoặc thế chấp, lịch sử du lịch, đăng ký quân ngũ, và các tài liệu hỗ trợ và phụ thuộc. Hãy tìm hiểu thêm về những tài liệu cần mang đến buổi phỏng vấn quốc tịch của quý vị trong bài viết của chúng tôi Các tài liệu cần mang đến buổi phỏng vấn quốc tịch N-400.

DYgreencard - Chuẩn bị hồ sơ + xét duyệt với luật sư, giá cả phải chăng.

Để biết thêm các chủ đề liên quan, vui lòng nhấp vào mục Tài nguyên Nhập cư.

(Bn quyn ca DYgreencard.com. Bt k ni dung nào đưc sao chép hoc phân phi t DYgreencard phi đưc đánh du bng câu “sao chép hoc phân phi t DYgreencard.com”.)