Danh sách tài liệu cần thiết cho đơn xin thẻ xanh theo diện kết hôn

Cập nhật ngày 11/05/2023

Quá trình nộp đơn xin Thẻ xanh có thể khiến quý vị cảm thấy khó khăn. Nhiều người nhận ra việc tìm bằng chứng và số lượng bằng chứng hỗ trợ cho đơn còn khó hơn việc hoàn thành mẫu đơn. Dưới đây, chúng tôi xin phác thảo các tài liệu mà quý vị phải nộp cùng đơn xin Thẻ xanh kết hôn nhưng lưu ý rằng danh sách tài liệu cụ thể cần nộp sẽ thay đổi tùy theo hoàn cảnh cá nhân của quý vị. Danh sách này được cập nhật vào năm nay, 2023.

Document Checklist for Marriage Green Card Application

Đơn I-130 và I-130A

Công dân Hoa Kỳ hoặc vợ/chồng thường trú nhân của quý vị là người bảo lãnh của quý vị. Họ sẽ nộp mẫu đơn I-130, Đơn Bảo Lãnh người thân nước ngoài. Đơn này yêu cầu thông tin tiểu sử của họ. Quý vị, tức là vợ/chồng có quốc tịch nước ngoài của người nộp đơn, là người thụ hưởng. Quý vị sẽ nộp đơn bổ sung I-130A, yêu cầu thông tin tiểu sử về quý vị. Vợ/chồng của quý vị cũng nên nộp những thứ sau:

 • Phí nộp hồ sơ $535
 • Hai ảnh cỡ hộ chiếu Hoa Kỳ cho quý vị và vợ/chồng của quý vị
 • Bằng chứng cho thấy quốc tịch Hoa Kỳ hoặc tình trạng thường trú nhân của họ như giấy khai sinh của tiểu bang, hộ chiếu Hoa Kỳ, giấy chứng nhận nhập tịch, giấy chứng nhận quốc tịch hoặc thẻ thường trú nhân (thẻ xanh)
 • Giấy chứng nhận kết hôn
 • Văn bản chấm dứt bất kỳ cuộc hôn nhân nào trước đây của một trong hai người quý vị (nếu có)
 • Bằng chứng chứng minh rằng quý vị có một cuộc hôn nhân trung thực như giấy tờ về tài sản chung, hợp đồng thuê nhà cho thấy quý vị đang sống cùng nhau, bằng chứng về nguồn tài chính kết hợp và giấy khai sinh của bất kỳ người con chung nào của quý vị (nếu quý vị chỉ sống cùng nhau trong một thời gian ngắn trước khi nộp đơn, có thể quý vị không có nhiều bằng chứng. Đừng lo, quý vị có cơ hội nộp thêm bằng chứng tại buổi phỏng vấn Thẻ xanh hoặc khi nhận được thông báo Yêu cầu Bằng chứng từ USCIS trong tương lai.)

Quý vị phải dịch những tài liệu này và bất kỳ tài liệu nào khác trong danh sách tài liệu cần nộp nếu các tài liệu đó sử dụng ngôn ngữ khác tiếng Anh và bao gồm bản gốc, bản dịch và chứng nhận của người dịch.


Đơn I-485

Đơn I-485, Đơn Đăng ký Thường trú hoặc Điều chỉnh Tình trạng, cần được nộp nếu quý vị, với tư cách là người thụ hưởng, dự định nộp đơn và đợi Thẻ Xanh ở Hoa Kỳ. Quá trình này được gọi là Điều chỉnh Tình trạng (AOS). Đơn này sẽ yêu cầu cung cấp thông tin bao quát về quý vị. Quý vị sẽ phải gửi các tài liệu hỗ trợ như:

 • Phí nộp hồ sơ $1140
 • Phí sinh trắc học $85 nếu 78 tuổi trở xuống
 • Hai ảnh bổ sung cỡ hộ chiếu Hoa Kỳ
 • Giấy tờ tùy thân như hộ chiếu
 • Giấy khai sinh
 • Bằng chứng nhập cảnh hợp pháp vào Hoa Kỳ như hồ sơ I-94, con dấu hộ chiếu hoặc thị thực của quý vị
 • Bằng chứng về tình trạng nhập cư hiện tại và trong quá khứ như thông báo chấp thuận của USCIS, hồ sơ I-94, đơn I-20 hoặc con dấu hộ chiếu
 • Hồ sơ của cảnh sát và tòa án có chứng thực về các cáo buộc hình sự, bắt giữ hoặc kết án (nếu có)
 • Giấy miễn lệnh cấm nhập cảnh nếu quý vị được coi là không được nhập cảnh vào Hoa Kỳ nhưng muốn nhận giấy miễn trừ để cho phép quý vị nhập cảnh (nếu có)

Nhiều mục trong danh sách tài liệu cần nộp cho đơn I-485 xin điều chỉnh tình trạng nêu trên cũng được áp dụng nếu quý vị đang nhận Thẻ xanh thông qua quá trình xử lý lãnh sự thay vì AOS. Tương tự như vậy, quý vị sẽ phải dịch các tài liệu nếu chúng có ngôn ngữ khác tiếng Anh và phải kèm theo chứng nhận của người dịch.


Đơn I-864

Đơn I-864, Bản Cam kết Bảo trợ Công khai, là đơn bắt buộc đối với hầu hết những người nộp đơn xin Thẻ Xanh theo diện gia đình. Vợ/chồng của quý vị, với tư cách là người bảo trợ, hứa rằng họ sẽ bảo trợ quý vị, vợ/chồng thụ hưởng của họ, nếu cần thiết và họ có đủ khả năng tài chính để làm vậy. Đơn này hỏi về thông tin tài chính của người nộp đơn. Người nộp đơn cũng phải cung cấp tài liệu chứng minh tài chính với các bằng chứng như:

 • Tờ khai thuế liên bang hoặc bản ghi thuế cho năm thuế gần nhất
 • Tất cả các mẫu đơn W-2 hoặc 1099 đối với thu nhập được kê khai trong (các) tờ khai thuế ở trên
 • Tài liệu về bất kỳ tài sản bổ sung nào họ muốn xem xét

Nếu thu nhập và/hoặc tài sản của vợ/chồng quý vị không đáp ứng yêu cầu bảo trợ tối thiểu, quý vị sẽ cần một người bảo trợ chung. Người bảo trợ chung phải là công dân Hoa Kỳ hoặc là chủ thẻ xanh. Quý vị phải gửi kèm mẫu đơn I-864 của người bảo trợ chung và bổ sung các tài liệu hỗ trợ vào bộ hồ sơ I-864 của vợ/chồng quý vị.

Nếu quý vị nộp đơn xin thẻ xanh thông qua quá trình xử lý lãnh sự, quý vị sẽ phải nộp đơn I-864 sau khi USCIS chấp thuận đơn I-130 và hồ sơ đã được chuyển đến Trung tâm Thị thực Quốc gia.


Đơn I-765

(Không áp dụng nếu nộp đơn xin Thẻ xanh thông qua quá trình xử lý lãnh sự)

Nếu quý vị, với tư cách là vợ/chồng của người thụ hưởng, muốn làm việc trong lúc chờ xử lý đơn xin Thẻ Xanh, quý vị có thể nộp đơn I-765, Đơn xin Giấy phép Làm việc và nộp:

 • Hai ảnh hộ chiếu Hoa Kỳ bổ sung


Đơn I-131

(Không áp dụng nếu nộp đơn xin Thẻ xanh thông qua quá trình xử lý lãnh sự)

Nếu quý vị, với tư cách là vợ/chồng của người thụ hưởng, muốn đi du lịch bên ngoài Hoa Kỳ trong lúc chờ xử lý hồ sơ, quý vị cần gửi đơn I-131, Đơn xin Giấy tờ thông hành và nộp:

 • Hai ảnh hộ chiếu Hoa Kỳ bổ sung

Nếu USCIS chấp thuận đơn I-131, quý vị sẽ được cấp Giấy thông hành tạm thời. Hãy cẩn thận khi đi du lịch nước ngoài với Giấy thông hành tạm thời nếu quý vị đã từng ở Hoa Kỳ hơn 180 ngày mà không có tình trạng lưu trú. Hãy tìm hiểu thêm thông tin này trong bài viết Giấy thông hành tạm thời khi đang chờ USCIS xử lý đơn I-485.


Đơn I-693

(Không áp dụng nếu nộp đơn xin Thẻ xanh thông qua quá trình xử lý lãnh sự. Tuy nhiên, vợ/chồng của người thụ hưởng vẫn phải có báo cáo khám sức khỏe nhập cư trước khi phỏng vấn Thẻ xanh tại lãnh sự quán Hoa Kỳ.)

Quý vị, với tư cách là vợ/chồng của người thụ hưởng, cần nộp đơn I-693, Báo cáo Khám sức khỏe và Hồ sơ Tiêm chủng để nộp cùng hồ sơ xin Thẻ Xanh. Đơn I-693 có thể được nộp cùng đơn I-485 hoặc khi nhận được thông báo Yêu cầu Bằng chứng từ USCIS. Bác sĩ khám sức khỏe sẽ cung cấp cho quý vị một phong bì dán kín để nộp cho USCIS. Phong bì này sẽ chứa đơn và bất kỳ hồ sơ y tế và tiêm chủng cần thiết nào. Hãy nộp phong bì nguyên hiện trạng như vậy, không được gỡ niêm phong!

Quý vị có thể tìm hiểu thêm về khám sức khỏe nhập cư trong bài viết Những điều cần biết khi Khám sức khỏe Nhập cư.

Nộp hồ sơ xin Thẻ Xanh cần có nhiều tài liệu. Quý vị nên chuẩn bị trước bản sao của mọi tài liệu cần thiết để tránh bị chậm trễ khi nộp đơn. Hãy đảm bảo giữ cả tài liệu gốc và bản sao ở nơi an toàn. Trong buổi phỏng vấn Thẻ xanh, quý vị sẽ phải mang theo cả bản gốc và bản sao của bất kỳ tài liệu nào mà quý vị đã nộp.

Quý vị không chắc mình có đạt điều kiện được cấp thẻ xanh kết hôn hay không? Quý vị có thể miễn phí kiểm tra khả năng điều kiện thông qua DYgreencard.com mà không cần cung cấp thông tin cá nhân. Miễn phí kiểm tra khả năng điều kiện nếu quý vị kết hôn với công dân Hoa Kỳ Miễn phí kiểm tra khả năng điều kiện nếu quý vị kết hôn với một thường trú nhân hợp pháp.

DYgreencard - Luật sư nhập cư, giá cả phải chăng.

Để biết thêm các chủ đề liên quan, vui lòng nhấp vào mục Tài nguyên Nhập cư.

(Bn quyn ca DYgreencard.com. Bt k ni dung nào đưc sao chép hoc phân phi t DYgreencard phi đưc đánh du bng câu “sao chép hoc phân phi t DYgreencard.com”.)