Đi lại bằng Giấy thông hành tạm thời khi đang chờ USCIS xét duyệt đơn I-485

Cập nhật ngày 10/22/2023

Tuy việc nộp Mẫu đơn I-485 đang giúp quý vị tiến gần đến việc điều chỉnh trạng thái để nhận thẻ xanh, nhưng như thế chưa phải là hết. Nghĩa là nếu quý vị muốn đi lại bên ngoài Hoa Kỳ thì quý vị vẫn phải thực hiện vài bước bổ sung. Có một giấy thông hành chuyên dụng có thể đưa quý vị trở lại Hoa Kỳ. Giấy tờ cho phép quý vị quay lại Hoa Kỳ sau khi rời đi trong lúc đợi USCIS xét duyệt Mẫu đơn I-485 được gọi là Giấy thông hành tạm thời (AP). Việc quý vị nhận AP cũng tránh việc USCIS hiểu là quý vị đã từ bỏ đơn I-485.

1. Các quy tắc để đi lại an toàn bằng Giấy thông hành tạm thời

Giấy thông hành tạm thời cho phép công dân nước ngoài đang nộp đơn I-485 xin điều chỉnh tình trạng, được tái nhập cảnh vào Hoa Kỳ mà không cần xin visa sau khi họ đi lại bên ngoài Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Giấy thông hành tạm thời không thể được sử dụng thay cho hộ chiếu.

Do đó, bất kể một người đi lại bên ngoài Hoa Kỳ một cách an toàn bằng AP, họ vẫn cần xuất trình hộ chiếu cùng thẻ AP để được tái nhập cảnh vào Hoa Kỳ. USCIS cũng cảnh báo những người đang chờ xử lý Mẫu đơn I-485 rằng việc đi lại với giấy thông hành AP không có nghĩa là người sở hữu AP có thể tự động được tái nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Nhân viên Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ (CBP) tại sân bay hoặc biên giới chịu trách nhiệm ra quyết định cuối cùng về những người được phép nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Do đó, việc đi lại ngoài Hoa Kỳ bằng Giấy thông hành tạm thời không bao giờ đảm bảo rằng quý vị sẽ được tái nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

KHÔNG đi lại ngoài Hoa Kỳ nếu một người đã hiện diện bất hợp pháp tại Hoa Kỳ với thời gian tích lũy hơn 180 ngày trước khi nộp đơn I-485, bất kể họ có Giấy thông hành tạm thời hay không. Trên thực tế, họ có thể tái nhập cảnh vào Hoa Kỳ bằng Giấy thông hành tạm thời. Nhưng việc họ rời khỏi Hoa Kỳ sẽ kích hoạt thời hạn 3 năm hoặc 10 năm cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Do đó, đơn I-485 xin điều chỉnh tình trạng của họ cuối cùng sẽ bị USCIS từ chối trừ khi họ được miễn trừ lệnh cấm nhập cảnh đó. Thật không may, việc được miễn trừ là cực kỳ khó khăn.

2. Mẫu đơn nhập cư I-485

Mẫu đơn I-485, Đơn đăng ký Thường trú nhân hoặc Điều chỉnh Tình trạng, là đơn dùng để thay đổi tình trạng nhập cư. Khi USCIS chấp thuận Mẫu đơn I-485 thì người nộp đơn có thể thay đổi trạng thái của họ thành thường trú nhân hợp pháp (LPR), còn gọi là chủ thẻ xanh.

Tuy nhiên, trước khi nhận được thẻ xanh, người nộp đơn có thể cần phải rời khỏi Hoa Kỳ vì lý do nào đó và có thể lo lắng rằng họ sẽ không được phép trở lại Hoa Kỳ. Trong những tình huống như vậy, người muốn rời khỏi Hoa Kỳ khi đang đợi xử lý Mẫu đơn I-485 có thể đăng ký xin AP. Với AP, người đang chờ xử lý thẻ xanh đã nói rõ rằng họ không từ bỏ đơn I-485 chỉ vì đã có khoảng thời gian rời khỏi Hoa Kỳ.

3. Hệ quả khi ra khỏi Hoa Kỳ mà không có Giấy thông hành tạm thời

Tùy theo tình trạng nhập cư của người nộp đơn I-485 tại Hoa Kỳ, việc ra nước ngoài mà không có Giấy thông hành tạm thời sẽ gây ra những hệ quả khác nhau. Nói chung, nếu người nộp đơn I-485 rời Hoa Kỳ mà không xin Giấy thông hành tạm thời, họ sẽ được cho là đã từ bỏ đơn I-485 xin điều chỉnh tình trạng vào thời điểm xuất cảnh. Những người nộp đơn sau đây nằm trong ba trường hợp ngoại lệ đối với quy định chung:

Nếu người nộp đơn có tình trạng visa H-1/H-4 hoặc L-1/L-2 hợp lệ ở Hoa Kỳ, họ không bắt buộc phải có AP để đi lại bên ngoài Hoa Kỳ miễn là họ không nằm trong thủ tục di dời, trục xuất hoặc khai trừ. Họ có thể được phép tái nhập cảnh Hoa Kỳ với trạng thái giống như lúc họ xuất cảnh, miễn là họ có thể chứng minh với viên chức CBP (Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ) tại cảng nhập cảnh rằng họ:

  • vẫn đủ điều kiện nằm trong diện visa H-1/H-4 hoặc L-1/L-2,
  • đang sở hữu visa không định cư H-1/H-4 hoặc L-1/L-2 hợp lệ (nếu cần trình visa), và
  • sẽ tiếp tục làm việc với cùng chủ lao động mà họ đã được ủy quyền làm việc với tư cách là người có visa không định cư H-1 hoặc L-1 (hoặc, trong trường hợp họ có người phụ thuộc, vợ/chồng hoặc cha mẹ đã nhận trạng thái H-4 hoặc L-2 và đang duy trì trạng thái H-1 hoặc L-1 của người phụ thuộc).

Nếu người nộp đơn có trạng thái K-3 hoặc K-4 hợp lệ ở Hoa Kỳ, họ có thể đi lại bên ngoài Hoa Kỳ mà không cần AP và quay lại bằng visa K-3 hoặc K-4, ngay cả khi họ đã nộp đơn xin điều chỉnh tình trạng ở Hoa Kỳ trước khi xuất cảnh.

Nếu người nộp đơn có trạng thái V-1 hoặc V-2 hợp lệ tại Hoa Kỳ, họ không cần xin AP trước khi xuất cảnh.

4. Nhận Giấy thông hành tạm thời như thế nào?

Bước đầu tiên để xin Giấy thông hành tạm thời là điền vào mẫu đơn. Mẫu đơn I-131, Đơn xin Giấy Tờ Chứng Nhận Du Lịch, phải được điền đầy đủ để USCIS không từ chối và trì hoãn kế hoạch du lịch quốc tế của người nộp đơn. Không cần lệ phí nộp đơn để xin AP không khẩn cấp, miễn là người nộp đơn đã đóng lệ phí nộp đơn I-485.

Các bằng chứng cần thiết khác cần nộp cùng Mẫu đơn I-131 bao gồm các mục sau:

  • Bản sao giấy tờ tùy thân chính có ảnh
  • Hai ảnh kiểu hộ chiếu Hoa Kỳ giống hệt nhau
  • Bản sao Giấy Thông báo Công việc I-797C của USCIS cho biết đã nhận Mẫu đơn I-485 (không áp dụng nếu đơn xin AP được điền cùng Mẫu đơn I-485)

Quý vị không biết mình có đạt điều kiện xin Giấy thông hành tạm thời hay không? Quý vị có thể miễn phí kiểm tra khả năng đạt điều kiện thông qua DYgreencard.com mà không cần cung cấp thông tin cá nhân. Khi quý vị sẵn sàng nộp đơn, DYgreencard.com có ​​thể chuẩn bị một bộ đơn I-131 hoàn chỉnh để xin Giấy thông hành tạm thời. Bắt đầu ngay.

5. Các hạng mục Thông hành tạm thời

Khi nộp đơn xin AP, công dân nước ngoài đang chờ xử lý đơn xin điều chỉnh tình trạng nên cân nhắc xem họ có cần giấy tờ chứng nhận du lịch gấp hay không.

Giấy Thông hành Tạm thời không khẩn cấp

Nhìn chung, thời gian trung bình để xử lý đơn xin Giấy thông hành tạm thời I-131 không khẩn cấp là 12-18 tháng. Giấy thông hành tạm thời không khẩn cấp có hiệu lực 5 năm và không thể gia hạn; tuy nhiên quý vị có thể nộp Mẫu đơn I-131 mới để xin AP mới có hiệu lực 5 năm nữa, miễn là đơn I-485 của quý vị đang chờ USCIS xử lý.

Giấy Thông hành Tạm thời cần xử lý nhanh

Để tránh phải đợi 365 ngày trở lên để nhận giấy tờ chứng nhận du lịch, một người đang đợi điều chỉnh trạng thái có thể cân nhắc việc yêu cầu xử lý nhanh bằng cách gọi cho USCIS theo số 800-375-5283 hoặc Ask Emma. Tuy nhiên, USCIS xem xét các yêu cầu đó dựa trên từng trường hợp và không có gì đảm bảo rằng đơn đăng ký sẽ được giải quyết nhanh chóng.

Giấy Thông hành Tạm thời Khẩn cấp

Đối với các tình huống liên quan đến khó khăn nghiêm trọng hoặc khẩn cấp, USCIS có thể sẵn sàng xem xét cấp Giấy thông hành tạm thời càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, USCIS thường chỉ chấp thuận Giấy thông hành tạm thời khẩn cấp trong trường hợp khẩn cấp nhất, vì vậy điều quan trọng là phải cung cấp cho USCIS bằng chứng thuyết phục. Thông thường, một AP khẩn cấp chỉ có hiệu lực không quá 3 tháng.

Thông thường, để xin Giấy thông hành tạm thời khẩn cấp, người nộp đơn cần sắp xếp một cuộc hẹn trực tuyến để đến văn phòng địa phương của USCIS. Nếu thẩm phán của USCIS nhận thấy tình huống có mức độ nghiêm trọng, họ có thể cấp AP khẩn cấp ngay trong ngày hôm đó. Nhớ mang theo Mẫu đơn I-131 hoàn chỉnh và đóng lệ phí nộp đơn $575 (đúng vậy, xin AP khẩn cấp cần đóng lệ phí nộp đơn), hai ảnh cỡ hộ chiếu Hoa Kỳ, giấy tờ tùy thân có ảnh, thông báo biên nhận I-485 và bằng chứng thuyết phục.

6. Các thẻ Thông hành tạm thời

Có hai loại tài liệu Thông hành tạm thời, nên thẻ của người này có thể trông khác với thẻ của người kia.

Tài liệu Thông hành Tạm thời I-512L

Nói chung, I-512L (xem mẫu bên dưới) là giấy thông hành có ghi “Giấy phép Thông hành”. Nếu một người không nộp đồng thời Mẫu đơn I-131 và Mẫu đơn I-765, họ sẽ được cấp giấy I-512L.

Thẻ EAD/AP kết hợp

Nếu một người nộp đồng thời Mẫu đơn I-131 và Mẫu đơn I-765, , thỉnh thoảng họ sẽ được cấp thẻ EAD/AP kết hợp (xem mẫu bên dưới). Thẻ EAD/AP kết hợp vừa là Giấy phép Làm việc (EAD) vừa là Giấy thông hành tạm thời.

EAD AP Combo Card
Thẻ EAD/AP kết hợp

Giấy I-512L hoặc thẻ EAD/AP kết hợp đều được chấp nhận khi xuất trình cho nhân viên hải quan khi tái nhập cảnh Hoa Kỳ sau khi đi lại bên ngoài Hoa Kỳ.

I-512L
Giấy I-512L

Thẻ EAD/AP kết hợp là cách dễ dàng để chứng minh rằng người nộp đơn I-485 được phép làm việc tại Hoa Kỳ và được phép nhập cảnh vào đất nước này sau khi rời khỏi quốc gia đó khi đang chờ xử lý đơn xin thẻ xanh.

DYgreencard - Luật sư nhập cư, giá cả phải chăng.

Để biết thêm các chủ đề liên quan, vui lòng nhấp vào mục Tài nguyên Nhập cư.

(Bn quyn ca DYgreencard.com. Bt k ni dung nào đưc sao chép hoc phân phi t DYgreencard phi đưc đánh du bng câu “sao chép hoc phân phi t DYgreencard.com”.)