Diện được nhận vào Hoa Kỳ (Class of Admission) trên các Mẫu đơn đăng ký của USCIS

Cập nhật ngày 10/21/2023

Có nhiều đơn đăng ký hoặc đơn kiến nghị của USCIS yêu cầu ghi “Diện được nhận vào Hoa Kỳ”, chẳng hạn như đơn I-90 xin gia hạn hoặc thay thế thẻ xanh, đơn bảo lãnh nhập cư Mẫu I-130 để bảo lãnh nhập cư cho người thân là người nước ngoài, đơn bảo lãnh nhập cư Mẫu I-140 để bảo lãnh nhập cư cho người lao động nước ngoài, Mẫu I-485 đơn xin điều chỉnh tình trạng, Mẫu I-131 đơn xin giấy phép tái nhập cảnh, giấy phép tái nhập cảnh, hoặc giấy tờ thông hành cho người tị nạn. Vậy diện được nhận vào Hoa Kỳ là gì? Làm thế nào để điền các mẫu đơn này của USCIS? Bài viết của chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị câu trả lời tốt nhất.

1. Diện được nhận vào Hoa Kỳ là gì?

Diện được nhận vào Hoa Kỳ nghĩa là một công dân nước ngoài được nhận vào Hoa Kỳ theo hạng mục nào. Nó được phân chia thành nhóm định cư được nhận vào Hoa Kỳ và nhóm không định cư được nhận vào Hoa Kỳ. Rõ ràng, không có diện nào dành cho những công dân nước ngoài không được cảng nhập cảnh CBP kiểm tra khi họ đến Hoa Kỳ trừ khi sau đó họ được cấp tình trạng hợp pháp như tị nạn.

2. Làm thế nào để điền thông tin về diện được nhận vào Hoa Kỳ trên các mẫu đơn đăng ký của USCIS?

Đầu tiên, quý vị phải tìm hiểu xem quý vị đã được cấp thẻ thường trú hợp pháp (thẻ xanh) hay chưa. Nếu có, quý vị có thể dễ dàng thấy diện được nhận vào Hoa Kỳ của mình trên thẻ xanh. Nếu quý vị chưa nhận được thẻ xanh vật lý, quý vị có thể tìm thẻ này trên thị thực định cư nếu quý vị đã nộp đơn xin thẻ xanh thông qua đại sứ quán/lãnh sự quán Hoa Kỳ hoặc tìm trên thông báo chấp thuận đơn I-485 nếu quý vị đã nộp đơn xin thẻ xanh tại Hoa Kỳ. Phần ghi diện được nhận vào Hoa Kỳ thường là một hoặc hai chữ cái theo sau là một hoặc hai số, ví dụ: IR1, IR2, CR6, E11, E51, v.v.

3. Tìm phần ghi Diện được nhận vào Hoa Kỳ ở đâu?

Tìm phần ghi diện được nhận vào Hoa Kỳ trên thẻ xanh

Vì USCIS đã nhiều lần thiết kế lại thẻ xanh nên thẻ xanh có nhiều phiên bản khác nhau.

Class of Admission on Green Card
Diện được nhận vào Hoa Kỳ trên thẻ xanh

Tìm diện được nhận vào Hoa Kỳ trên thị thực định cư

Class of Admission on Immigrant Visa
Diện được nhận vào Hoa Kỳ trên thị thực định cư

Tìm diện được nhận vào Hoa Kỳ trên thông báo chấp thuận đơn I-485

Class of Admission on I-485 Approval Notice
Diện được nhận vào Hoa Kỳ trên Thông báo Chấp thuận đơn I-485

Nếu quý vị chưa được cấp thẻ thường trú hợp pháp, quý vị có thể tìm diện được nhận vào Hoa Kỳ của mình trong Hồ sơ Xuất/Nhập cảnh I-94 được cấp nhiều nhất của quý vị. Cụ thể, nếu lần nhập cảnh cuối cùng của quý vị xảy ra sau năm 2013 và quý vị chưa bao giờ thay đổi hoặc gia hạn tình trạng không đinh cư của mình sau đó, quý vị có thể tìm diện được nhận vào Hoa Kỳ trên hồ sơ I-94 điện tử lấy từ trang web của CBP. Nếu lần nhập cảnh gần nhất của quý vị là ra trước năm 2013 và sau đó quý vị chưa bao giờ thay đổi hoặc gia hạn trạng thái không định cư, quý vị có thể tìm diện được nhận vào Hoa Kỳ trên phiếu I-94 được đính kèm vào một trang trong hộ chiếu được sử dụng cho lần nhập cảnh gần nhất của quý vị. Nếu quý vị đã thay đổi hoặc gia hạn thành công tình trạng không định cư của mình kể từ lần nhập cảnh gần nhất vào Hoa Kỳ, quý vị có thể tìm thấy diện được nhận vào Hoa Kỳ trong phần I-94 ở phía dưới bên phải của thông báo chấp thuận I-797 do USCIS phát hành.

Nếu quý vị không tìm thấy hồ sơ I-94 điện tử nào trên trang web của CBP hoặc bị mất phiếu I-94, hoặc mất thông báo chấp thuận đơn I-797 thì sao? Quý vị có thể đọc bài viết Câu hỏi thường gặp về Hồ sơ Xuất/Nhập cảnh I-94 của chúng tôi để tìm giải pháp nhận I-94 tốt nhất.

Tìm diện được nhận vào Hoa Kỳ trên hồ sơ I-94 điện tử

Class of Admission on I-94 Record
Diện được nhận vào Hoa Kỳ trên Hồ sơ I-94

Tìm diện được nhận vào Hoa Kỳ trên phiếu I-94

Class of Admission on I-94 Card
Diện được nhận vào Hoa Kỳ trên Thẻ I-94

Tìm diện được nhận vào Hoa Kỳ trên thông báo chấp thuận đơn I-797

Class of Admission on I-797 Approval Notice
Diện được nhận vào Hoa Kỳ trên Thông báo Chấp thuận Đơn I-797

Tại DYgreencard.com, chúng tôi có thể giúp quý vị chuẩn bị nhiều loại đơn, chẳng hạn như đơn I-485 điều chỉnh tình trạng để xin thẻ xanh, đơn bảo lãnh di dân I-130 cho vợ/chồng, cha mẹ, con cái hoặc anh chị em, đơn I-90 xin gia hạn thẻ xanh, đơn I-131 để xin giấy phép tái nhập cảnh, giấy phép thông hành, hoặc giấy tờ thông hành cho người tị nạn, và nhiều loại đơn khác. Tất cả những gì quý vị cần làm chỉ là trả lời trực tuyến một số câu hỏi đơn giản và gửi các tài liệu hỗ trợ lên nền tảng của chúng tôi. Sau đó chúng tôi lo nốt phần còn lại. 

DYgreencard - Luật sư nhập cư, giá cả phải chăng.

Để biết thêm các chủ đề liên quan, vui lòng nhấp vào mục Tài nguyên Nhập cư.

(Bn quyn ca DYgreencard.com. Bt k ni dung nào đưc sao chép hoc phân phi t DYgreencard phi đưc đánh du bng câu “sao chép hoc phân phi t DYgreencard.com”.)