Điều gì sẽ xảy ra sau khi được chấp thuận đơn I-130?

Cập nhật ngày 03/18/2023

Quý vị đã nộp mẫu đơn I-130 thay mặt cho một thành viên trong gia đình – vợ/chồng, con, cha mẹ hoặc anh chị em của quý vị. Sau khi chờ đợi nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, mẫu đơn đã được chấp thuận. Xin chúc mừng! Vậy tiếp theo quý vị nên làm gì? Quý vị cần thực hiện một số bước, tùy theo từng hoàn cảnh.

1. Mẫu đơn I-130 là gì?

Mẫu đơn I-130, Đơn Bảo Lãnh thân nhân nước ngoài, được sử dụng để chứng minh mối quan hệ đủ điều kiện tồn tại giữa quý vị và thành viên gia đình mà quý vị đang bảo trợ để trở thành thường trú nhân. Mẫu đơn yêu cầu thông tin tiểu sử cơ bản về quý vị, vợ/chồng quý vị, cha mẹ, thông tin liên lạc, lịch sử công việc và địa chỉ.

Sau khi gửi mẫu đơn, quý vị sẽ nhận được thông báo tiếp nhận, thường là khoảng 2-4 tuần sau khi gửi đơn. Thông báo này sẽ bao gồm ngày tiếp nhận đơn và số biên nhận mà quý vị có thể sử dụng để theo dõi tình trạng hồ sơ của mình. Thời gian xử lý hồ sơ sẽ khác nhau tùy vào loại mối quan hệ gia đình, tình trạng nhập cư của riêng quý vị và trung tâm dịch vụ, với phạm vi từ 6 tháng đến 10 năm. Khi mẫu đơn I-130 được chấp thuận, quý vị sẽ nhận được thông báo chấp thuận.

Quý vị không chắc mình có đủ điều kiện để nộp đơn I-130 cho người thân hay không? Quý vị có thể miễn phí kiểm tra khả năng đạt điều kiện thông qua DYgreencard.com mà không cần cung cấp thông tin cá nhân. Miễn phí kiểm tra khả năng đạt điều kiện của quý vị nếu quý vị là công dân Hoa Kỳ và dự định nộp đơn bảo lãnh I-130 cho vợ/chồng, cha mẹ, con hoặc anh chị em, hoặc nếu quý vị là thường trú nhân hợp pháp và dự định nộp đơn I-130 bảo lãnh vợ/chồng/con.

2. Diễn tiến sau khi được chấp thuận đơn I-130?

Bước tiếp theo sẽ được xác định dựa trên các yếu tố như kiểu mối quan hệ gia đình, thành viên gia đình của quý vị được sinh ra ở quốc gia nào và tình trạng nhập cư của quý vị. Chính phủ Hoa Kỳ đặt giới hạn số lượng Thẻ xanh được cấp mỗi năm. Tổng số này được chia nhỏ hơn dựa trên mối quan hệ gia đình và quốc gia xuất xứ.

Người thân trực hệ của công dân Hoa Kỳ

Người thân trực hệ được xác định là vợ/chồng, con chưa lập gia đình dưới 21 tuổi hoặc cha mẹ của quý vị. Không có giới hạn số lượng Thẻ xanh có thể được cấp cho các thành viên gia đình trực hệ của công dân Hoa Kỳ. Mẫu đơn I-485 điều chỉnh trạng thái (AOS) có thể được nộp cùng lúc (đồng thời) với mẫu đơn I-130 nếu thành viên gia đình của quý vị đã ở Hoa Kỳ và có đủ điều kiện AOS. Việc điều chỉnh Tình trạng cho phép thành viên gia đình của quý vị nhận Thẻ xanh khi ở trong Hoa Kỳ.

Nếu thành viên gia đình của quý vị đã nộp đơn AOS đồng thời, thì mẫu đơn I-130 và đơn AOS sẽ được xử lý cùng nhau. Và họ sẽ nhận thông báo yêu cầu phỏng vấn tại văn phòng khu vực của USCIS khoảng 4 tuần trước khi buổi phỏng vấn diễn ra. Một số đơn đăng ký AOS cho trẻ em và cha mẹ sẽ được miễn phỏng vấn, nghĩa là quý vị sẽ nhận thông báo chấp thuận mẫu đơn I-130, thông báo chấp thuận mẫu đơn I-485 và Thẻ xanh gần như cùng một lúc mà không cần phỏng vấn. Nếu có thông báo phỏng vấn, quý vị sẽ phải đi cùng những người thân được bảo lãnh đến buổi phỏng vấn. Viên chức USCIS thực hiện phỏng vấn sẽ xác định xem họ có nên được cấp Thẻ xanh hay không.

Nếu người được bảo lãnh ở ngoài Hoa Kỳ, họ sẽ tham dự buổi phỏng vấn Thẻ xanh tại lãnh sự quán Hoa Kỳ sau khi mẫu đơn I-130 được chấp thuận. Quá trình này được gọi là xử lý lãnh sự và sẽ được giải thích chi tiết hơn bên dưới.

Tại DYgreencard.com, chúng tôi có thể giúp quý vị chuẩn bị một bộ hồ sơ I-130 và I-485 để nộp đồng thời. Tất cả những gì quý vị cần làm là trả lời một số câu hỏi và gửi liệu lên nền tảng trực tuyến của chúng tôi. Sau đó chúng tôi lo nốt phần còn lại. Tìm hiểu thêm hoặc làm hồ sơ ngay!

Các thành viên gia đình khác của công dân hoặc thường trú nhân Hoa Kỳ

Nếu quý vị là công dân Hoa Kỳ nộp đơn cho con trai hoặc con gái trên 21 tuổi hoặc cho anh chị em của quý vị, họ sẽ không thể nộp đơn AOS cùng lúc với đơn I-130 vì sẽ chưa có sẵn thị thực nhập cư. Tình huống tương tự này cũng thường áp dụng đối với bất kỳ thành viên nào trong gia đình nếu quý vị là thường trú nhân Hoa Kỳ. Quý vị cần tham khảo bản tin thị thực để xác định thời điểm có thể nộp đơn AOS.

Thông tin trong bảng bên dưới được lấy từ Bản tin thị thực tháng 8 năm 2022. Có thể nộp đơn điều chỉnh tình trạng nếu ngày tiếp nhận đơn I-130 là trước ngày liệt kê tương ứng với quốc gia và danh mục đó. Theo văn bản này, USCIS sẽ cho phép nộp hồ sơ đồng thời cho danh mục F2A (vợ/chồng và con ở tuổi vị thành niên của thường trú nhân) vì ngày cơ bản đang hiện hành.

F1

Con chưa kết hôn của công dân Hoa Kỳ

F2A

Vợ/chồng và con chưa kết hôn dưới 21 tuổi của chủ thẻ xanh

F2B

Con chưa kết hôn từ 21 tuổi trở lên của chủ thẻ xanh

F3

Con đã kết hôn của công dân Hoa Kỳ

F4

Anh chị em của công dân Hoa Kỳ

Hạng mục thị thực

Danh sách quốc gia chịu hạn ngạch

Trung Quốc Đại Lục

Ấn Độ

Mexico

Philippines

F1

2014-12-01

2014-12-01

2014-12-01

2000-03-15

2012-03-01

F2A

Hiện hành

Hiện hành

Hiện hành

Hiện hành

Hiện hành

F2B

2015-09-22

2015-09-22

2015-09-22

2001-04-01

2011-10-22

F3

2008-11-22

2008-11-22

2008-11-22

1997-10-15

2002-06-08

F4

2007-03-22

2007-03-22

2005-09-15

2000-06-01

2002-08-22

Bất kỳ hạng mục thị thực nào khác sẽ cần một thời gian chờ đợi trước khi nộp đơn AOS hoặc nộp các tài liệu cho đơn xin thị thực nhập cư. Như quý vị có thể thấy, thời gian chờ đợi có sự thay đổi đáng kể. Con trai hoặc con gái chưa kết hôn của thường trú nhân sinh ra ở Trung Quốc Đại Lục sẽ phải đợi khoảng 5 năm, còn anh chị em của công dân Hoa Kỳ sinh ra ở Mexico sẽ phải đợi hơn 20 năm.

3. Trung tâm Thị thực Quốc gia Xử lý Đơn (Xử lý Lãnh sự)

Nếu thành viên gia đình của quý vị không điều chỉnh tình trạng của họ, thì thay vào đó họ sẽ nhận Thẻ xanh thông qua lãnh sự quán Hoa Kỳ. USCIS sẽ tự động gửi hồ sơ đến Trung tâm Thị thực Quốc gia (NVC) sau khi mẫu đơn I-130 được chấp thuận. NVC hiện đang xử lý tất cả các hồ sơ thông qua Trung tâm Đơn Điện tử Lãnh sự (CEAC). Đây là cổng thông tin trực tuyến; nghĩa là quý vị cần thanh toán và gửi tài liệu trực tuyến.

Nếu quý vị là công dân Hoa Kỳ và người được bảo lãnh là thành viên gia đình trực hệ, họ có thể bắt đầu quy trình xin thị thực nhập cư ngay sau khi được chấp thuận mẫu đơn I-130. Sẽ mất khoảng 2-6 tuần để NVC thiết lập hồ sơ, sau đó quý vị sẽ được thông báo rằng có thể gửi tài liệu. Nếu họ không phải là thành viên gia đình trực hệ hoặc quý vị là thường trú nhân, quý vị cần tham khảo bản tin thị thực để ước tính khi nào có thể bắt đầu quá trình gửi tài liệu. Tuy nhiên, quý vị sẽ được NVC thông báo về thời điểm nộp tài liệu để xử lý lãnh sự.

Quý vị phải đóng phí xử lý lãnh sự. Sẽ mất khoảng 1-2 tuần để NVC xử lý khoản thanh toán, sau đó quý vị có thể nộp đơn DS-260 đăng ký nhập cư và các giấy tờ cần thiết để xử lý lãnh sự. Các tài liệu và bằng chứng được yêu cầu bao gồm những tài liệu chứng minh rằng quý vị có thể hỗ trợ tài chính cho thành viên gia đình của mình nếu cần thiết, các hồ sơ quan trọng như giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn nếu có, giấy tờ ly hôn nếu có, hộ chiếu, giấy chứng nhận lý lịch tư pháp của cảnh sát, hồ sơ quân sự, v.v. Sau khi nộp tài liệu, sẽ mất khoảng 1-3 tháng để NVC xem xét tài liệu. Nếu một số tài liệu bị thiếu hoặc không đầy đủ, NVC sẽ thông báo yêu cầu quý vị nộp lại. Dĩ nhiên, việc nộp lại tài liệu sẽ làm chậm thời gian xử lý hồ sơ của quý vị.

4. Phỏng vấn Thị thực Nhập cư tại Lãnh sự quán Hoa Kỳ

Nếu nộp đầy đủ tất cả các giấy tờ được yêu cầu, NVC sẽ phối hợp với lãnh sự quán Hoa Kỳ để lên lịch phỏng vấn thị thực nhập cư với điều kiện là lúc đó có sẵn số thị thực nhập cư.

Khoảng thời gian cần thiết để lên lịch phỏng vấn thị thực nhập cư có thể rất khác nhau tùy theo lãnh sự quán và hiện có nhiều trở ngại liên quan đến dịch Covid-19. Một số lãnh sự quán hiện không lên lịch phỏng vấn hoặc giới hạn đáng kể các buổi phỏng vấn. Sau khi thành viên gia đình quý vị được lên lịch phỏng vấn, họ sẽ cần chuẩn bị cho buổi phỏng vấn đó bằng cách khám sức khỏe và đảm bảo rằng họ có bản gốc hoặc bản sao chứng thực của tất cả các tài liệu đã nộp trước đó.

Viên chức lãnh sự sẽ chấp thuận, hoặc yêu cầu thêm bằng chứng hoặc từ chối Thẻ xanh. Sự chấp thuận không phải lúc nào cũng được thực hiện ngay lập tức; đôi khi có thể mất đến sáu tháng trước khi tất cả quá trình xử lý hành chính hoàn tất. Sau khi được cấp thị thực nhập cư, thành viên gia đình của quý vị sẽ có tối đa sáu hoặc ba tháng kể từ khi phát hành báo cáo khám sức khỏe để đến cảng nhập cảnh của Hoa Kỳ. Đừng quên đóng lệ phí nhập cư để họ có thể nhận thẻ thường trú nhân hợp pháp (Thẻ xanh) có qua bưu điện sau khi họ đến Hoa Kỳ với thị thực nhập cư.

Thành viên gia đình của quý vị sẽ được đóng dấu I-551 với tư cách là thường trú nhân hợp pháp khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Con dấu I-551 trên hộ chiếu của họ có giá trị 1 năm để họ có thể xuất/nhập cảnh vào Hoa Kỳ trong thời gian đó mà không cần Thẻ xanh vật lý. Họ sẽ nhận được Thẻ xanh vật lý trong vòng 4 tháng sau khi nhập cảnh.

DYgreencard - Chuẩn bị hồ sơ + xét duyệt với luật sư, giá cả phải chăng.

Để biết thêm các chủ đề liên quan, vui lòng nhấp vào mục Tài nguyên Nhập cư.

(Bn quyn ca DYgreencard.com. Bt k ni dung nào đưc sao chép hoc phân phi t DYgreencard phi đưc đánh du bng câu “sao chép hoc phân phi t DYgreencard.com”.)