Hoa Kỳ có chấp nhận quốc tịch kép không?

Cập nhật ngày 10/31/2023

Một trong những khía cạnh tuyệt vời nhất của Hoa Kỳ là sự đa dạng. Quốc gia này có nhiều quốc tịch, dân tộc và văn hóa khác nhau. Trong số các dân tộc đa dạng này, có những cá nhân rất tự hào về nguồn gốc xuất xứ của mình.

Do đó, nếu quý vị đang tìm cách trở thành công dân Hoa Kỳ, quý vị có thể cảm thấy mất mát nếu buộc phải từ bỏ quốc tịch ở quốc gia xuất xứ của mình. May mắn thay, quý vị có thể duy trì quốc tịch kép giữa Hoa Kỳ và quốc gia trước đây của quý vị sau khi thực hiện lễ nhập tịch Hoa Kỳ.

Dual Citizenship

1. Quốc tịch kép là gì?

Không có sự khác biệt giữa quốc tịch kép và quyền công dân kép. Hai thuật ngữ này có thể được sử dụng thay thế cho nhau.

Về cơ bản, quốc tịch kép có nghĩa là một người có thể cùng lúc có quốc tịch ở hai quốc gia. Họ có thể hưởng các quyền lợi dành cho công dân của mỗi quốc gia đó, nhưng họ cũng có trách nhiệm gấp đôi.

Mặc dù Hoa Kỳ cho phép cư dân nhập tịch có quốc tịch ở nhiều quốc gia, nhưng không phải quốc gia xuất xứ nào cũng cho phép có quốc tịch kép. Do đó, nếu công dân nước ngoài không muốn từ bỏ quốc tịch ở quốc gia xuất xứ, họ nên nghiên cứu xem quốc gia của họ có cho phép sở hữu quốc tịch kép hay không trước khi nhập quốc tịch Hoa Kỳ.c

2. Các quốc gia cho phép quốc tịch kép

Nếu muốn có quốc tịch kép, điều đầu tiên mà người đăng ký quốc tịch Hoa Kỳ nên làm là đảm bảo rằng quốc gia xuất xứ của họ cho phép cho phép sở hữu quốc tịch kép.

Quốc tịch kép ở Hoa Kỳ

Hoa Kỳ không khuyến khích cũng không phản đối quốc tịch kép. Về cơ bản, khi công dân nước ngoài tuyên thệ nhập tịch Hoa Kỳ, họ không bắt buộc phải từ bỏ quyền công dân ở quốc gia xuất xứ của họ.

Theo quyết định của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ về trường hợp pháp lý Kawakita v. United States (1952), “Khái niệm quốc tịch kép thừa nhận rằng một người có thể có và thực hiện các quyền theo quốc tịch ở hai quốc gia và phải chịu các nghĩa vụ của cả hai quốc gia”. Do đó, khi một công dân nước ngoài tuyên thệ trở thành công dân Hoa Kỳ, họ có thể giữ các quyền và nghĩa vụ của mình ở quốc gia xuất xứ trong khi thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Hoa Kỳ.

Các quốc gia khác cho phép hai quốc tịch

Chỉ vì Hoa Kỳ cho phép công dân có quốc tịch kép không có nghĩa là mọi quốc gia xuất xứ khác đều cho phép như vậy. Chỉ có một số quốc gia cho phép công dân của họ tiếp tục mang quốc tịch sau khi họ tuyên thệ là công dân nhập tịch Hoa Kỳ.

Mỗi quốc gia có những quy định riêng về quốc tịch kép. Vì vậy, điều quan trọng là quý vị phải nghiên cứu kỹ lưỡng các quy tắc của từng quốc gia nước ngoài, ngay cả khi pháp luật của quốc gia đó cho phép sở hữu quốc tịch kép. Một số quốc gia cho phép công dân Hoa Kỳ giữ quốc tịch ở quốc gia họ bao gồm:

  • Canada
  • Cộng hòa Dominica
  • El Salvador
  • Việt Nam
  • Phi-líp-pin
  • Vương quốc Anh

Một số quốc gia yêu cầu một người từ bỏ quốc tịch gốc khi nhập tịch trở thành công dân Hoa Kỳ bao gồm Trung Quốc Đại lục và Ấn Độ. Tuy nhiên, Ấn Độ cho phép công dân cũ đăng ký với tư cách là Công dân Ấn Độ ở nước ngoài.

3. Làm cách nào nhận quốc tịch kép ở Hoa Kỳ

Trên thực tế, có hai cách để nhận quốc tịch kép ở Hoa Kỳ. Những người nhập cư trở thành công dân nhập tịch Hoa Kỳ có thể muốn giữ quốc tịch ở quốc gia cũ của họ. Ngoài ra, một số người Hoa Kỳ sinh ra ở Hoa Kỳ, nhưng có cha mẹ sinh ra ở nơi khác, có thể muốn nhận quốc tịch kép.

Công dân nước ngoài muốn có quốc tịch kép

Như đã nêu trên, Hoa Kỳ không yêu cầu người đăng ký nhập tịch từ bỏ quốc tịch tại quốc gia xuất xứ của họ trong buổi lễ tuyên thệ.

Do đó, miễn là công dân Hoa Kỳ mới đến từ một quốc gia cho phép họ giữ quốc tịch nước ngoài, thì họ sẽ có quốc tịch kép.

Quý vị không chắc liệu mình có đủ điều kiện đăng ký xin quốc tịch Hoa Kỳ thông qua nhập tịch? Quý vị có thể miễn phí kiểm tra khả năng đạt điều kiện thông qua DYgreencard.com mà không cần cung cấp thông tin cá nhân. Khi quý vị sẵn sàng, chúng tôi có thể hỗ trợ quý vị xử lý đơn xin nhập tịch theo cách đơn giản. Tất cả những gì quý vị cần làm chỉ là trả lời một số câu hỏi đơn giản và tải các tài liệu cơ bản lên nền tảng trực tuyến của chúng tôi. Sau đó chúng tôi sẽ lo nốt phần còn lại. Bắt đầu ngay.

Những người sinh ra ở Hoa Kỳ và muốn trở thành công dân kép

Trường hợp ngược lại thuộc về những người sinh ra ở Hoa Kỳ hoặc có cha hoặc mẹ sinh ra ở Hoa Kỳ. Nếu một người có cha mẹ là người nhập cư, nhưng họ được sinh ra ở Hoa Kỳ, họ có thể đăng ký quốc tịch kép tại quốc gia xuất xứ của cha mẹ họ nếu quốc gia đó cho phép.

Hơn nữa, nếu một người được sinh ra bên ngoài Hoa Kỳ, nhưng có cha hoặc mẹ là công dân Hoa Kỳ, họ cũng có thể nhận quốc tịch kép. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là, mặc dù quốc tịch kép mang lại một số quyền nhất định cho những người sở hữu, nhưng họ cũng có những nghĩa vụ đối với mỗi quốc gia nơi họ sở hữu quốc tịch.

Quý vị không chắc liệu quý vị hoặc con của quý vị có đủ điều kiện nhận quốc tịch thông qua cha mẹ là công dân Hoa Kỳ hay không? Quý vị có thể miễn phí kiểm tra khả năng đạt điều kiện thông qua DYgreencard.com mà không cần cung cấp thông tin cá nhân.

4. Lợi ích của quốc tịch kép

Quý vị có thể bị thu hút bởi việc nhận quốc tịch kép bởi vì quý vị quan tâm đến các lợi ích khi trở thành công dân của hai quốc gia. Nếu quý vị là công dân của hai nước, thì sau này quý vị có thể bỏ phiếu hoặc tranh cử ở nhiều hơn một quốc gia, và quý vị có thể duy trì một hộ chiếu nước ngoài.

Tuy nhiên, nếu quý vị có quốc tịch kép, quý vị có thể không còn là công dân Hoa Kỳ nếu tham gia vào một số hoạt động nhất định. Các hoạt động này bao gồm phục vụ trong quân đội nước ngoài, hoặc thực hiện các hành vi phản quốc chống lại Hoa Kỳ. Ngoại trừ những tình huống cực đoan đó, đây có thể là điều may mắn khi được trải nghiệm quyền công dân ở nhiều hơn một quốc gia.

DYgreencard - Luật sư nhập cư, giá cả phải chăng.

Để biết thêm các chủ đề liên quan, vui lòng nhấp vào mục Tài nguyên Nhập cư.

(Bn quyn ca DYgreencard.com. Bt k ni dung nào đưc sao chép hoc phân phi t DYgreencard phi đưc đánh du bng câu “sao chép hoc phân phi t DYgreencard.com”.)