Làm Thế Nào Để Đăng Ký Thẻ Xanh Cho Vợ/Chồng Thông Qua Xử Lý Lãnh Sự?

Cập nhật ngày 03/12/2023

Nếu bạn là công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân hợp pháp (chủ thẻ xanh), bạn có quyền nộp đơn đăng ký thẻ xanh cho vợ/chồng của mình. Có hai cách bạn có thể nộp đơn đăng ký thẻ xanh cho vợ/chồng của mình, một là Xử lý Lãnh sự, và hai là Điều chỉnh Tình Trạng. Làm thế nào để quyết định hình thức nào là phù hợp? Câu trả lời đơn giản phụ thuộc vào địa chỉ cư trú của vợ/chồng của bạn. Giả sử vợ/chồng của bạn đang cư trú bên ngoài Hoa Kỳ, bạn sẽ thực hiện thông qua Xử lý Lãnh sự. Giả sử vợ/chồng của bạn đang cư trú ở Hoa Kỳ, bạn sẽ thực hiện thông qua Điều chỉnh Tình Trạng. Bạn có thể xem biểu đồ dưới đây về sự khác biệt quan trọng giữa hai hình thức

 

Xử Lý Lãnh Sự

Điều Chỉnh Tình Trạng

Cơ quan xử lý

USCIS →NVC →Cơ quan Lãnh sự U.S.→USCIS

USCIS

Đơn đăng ký

I-130 &I-130A

I-130 &I-130A & I-485 & more

Phí hành chính

$1200 ($535+$445+$220)

$1760 ($535+$1140+$85)

Phí phát sinh thêm

Khoảng $300~$800

Khoảng $300~$500

Thời gian xử lý

Trung bình 12-24 tháng

Trung bình 3-24 tháng

Di chuyển trong thời gian xử lý hồ sơ

Trong hầu hết các trường hợp, vợ/chồng của bạn có thể đến Hoa Kỳ với thị thực hợp lệ như thị thực du lịch B1/B2 hoặc theo chương trình miễn thị thực.

Trong hầu hết các tình huống, vợ/chồng có thể đi du lịch quốc tế với giấy thông hành tạm thời. Tuy nhiên, thông thường bạn sẽ mất 12-18 tháng để có được giấy thông hành tạm thời.

Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể chuyển đổi từ Xử lý Lãnh sự sang Điều chỉnh Tình Trạng và ngược lại. Bạn nên tham vấn một luật sư di trú có kinh nghiệm trước khi quyết định thực hiện vì việc chuyển đổi sẽ làm cho đơn đăng ký của bạn phức tạp hơn nhiều.

Ở đây chúng tôi sẽ tập trung vào cách nộp đơn đăng ký thẻ xanh cho vợ/chồng thông qua Xử lý Lãnh sự. Như đã đề cập ở trên, bạn sẽ trải qua bốn giai đoạn với ba cơ quan để xử lý lãnh sự đơn đăng ký thẻ xanh cho vợ/chồng của bạn. Chúng tôi sẽ mô tả từng cái một.

Như bạn có thể thấy, việc nộp đơn đăng ký thẻ xanh cho vợ/chồng sẽ trải qua bốn giai đoạn với ba cơ quan, sẽ mất nhiều thời gian và tiền bạc. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra đáp ứng điều kiện miễn phí (đối với công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân hợp pháp) thông qua DYgreencard.com mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Làm như vậy, bạn sẽ có thêm sự tự tin và chuẩn bị để vượt qua mọi giai đoạn.

Giai đoạn 1: USCIS

Tóm tắt: Để bắt đầu toàn bộ thủ tục, trước tiên bạn phải nộp đơn bảo lãnh nhập cư I-130 cho USCIS cho vợ/chồng của mình. Mục đích của đơn I-130 là thiết lập một mối quan hệ hôn nhân trung thực giữa bạn và vợ/chồng của bạn. Trong khi đó, USCIS sẽ tiến hành kiểm tra lý lịch của bạn để đảm bảo bạn không có hành vi phạm tội cụ thể nào đối với trẻ vị thành niên. Đối với hầu hết các đơn bảo lãnh do công dân Hoa Kỳ nộp, USCIS sẽ xem xét trong vòng 10 tháng kể từ ngày nộp đơn. Đối với hầu hết các đơn do thường trú nhân hợp pháp nộp, USCIS sẽ xem xét trong vòng 18 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Những tài liệu nào là cần thiết để nộp đơn bảo lãnh I-130?

 • Mẫu I-130
 • Mẫu I-130A
 • Phí nộp hồ sơ $ 535
 • Hai ảnh cỡ hộ chiếu Hoa Kỳ của bạn
 • Bản sao tài liệu để chứng minh quốc tịch Hoa Kỳ hoặc nơi cư trú hợp pháp của bạn
 • Bản sao giấy chứng nhận kết hôn giữa bạn và vợ/chồng của bạn
 • Bản sao tài liệu để chứng minh tất cả các cuộc hôn nhân trước đây của bạn đã bị chấm dứt hợp pháp
 • Bản sao tài liệu để chứng minh tất cả cuộc hôn nhân trước đây của vợ/chồng của bạn đã bị chấm dứt hợp pháp
 • Bằng chứng xác thực về cuộc hôn nhân giữa bạn và vợ/chồng của bạn


Điều gì xảy ra sau khi nộp đơn bảo lãnh I-130?

1. Thông báo xác nhận I-797

Nếu bạn nộp đơn hợp lệ, USCIS sẽ trả lời ban đầu bằng cách gửi cho bạn một thông báo xác nhận đã nhận đơn của bạn. Thông báo này được chính thức gọi là Mẫu I-797C – Thông báo Xác nhận và đến vào khoảng 3-6 tuần sau khi nộp đơn.

2. Yêu cầu bằng chứng

Nếu bạn đã nộp một đơn bảo lãnh với đầy đủ bằng chứng, thì có lẽ bạn sẽ không nhận được yêu cầu cung cấp bằng chứng. Tuy nhiên, đối với những người nộp đơn chưa cung cấp đầy đủ bằng chứng sẽ nhận được yêu cầu này qua đường bưu điện. Thông thường, yêu cầu cung cấp bằng chứng được đưa ra sau 7-15 tháng kể từ khi nộp đơn. Điều quan trọng là phải trả lời thư với các bằng chứng cần thiết và trong khung thời gian được yêu cầu (thông thường là 87 ngày kể từ ngày ban hành yêu cầu này). Nếu bạn không chắc chắn về những gì cần thiết phải làm, đã đến lúc liên hệ một luật sư di trú.

3. Nhận kết quả phán quyết từ USCIS

Sau khi USCIS đã xem xét đầy đủ đơn bảo lãnh của bạn, USCIS sẽ đưa ra phán quyết đối với đơn bảo lãnh của bạn là được chấp thuận hay bị từ chối. Nếu đơn bảo lãnh của bạn được chấp thuận, bạn sẽ nhận được thông báo chấp thuận I-797 qua đường bưu điện. Ngược lại, hồ sơ của bạn sẽ được chuyển tiếp từ USCIS đến NVC trong vòng 1-3 tháng tiếp theo để xử lý thêm.


Giai đoạn 2: Trung tâm Thị thực Quốc gia (NVC)

Tóm tắt: Nhờ công nghệ internet, NVC hiện đang xử lý tất cả các đơn đăng ký thị thực nhập cư theo phương thức điện tử thông qua hệ thống CEAC. Điều này có nghĩa là bạn nên hoàn thành tất cả các bước theo yêu cầu của NVC thông qua hệ thống CEAC trực tuyến. Các bước đó bao gồm thanh toán phí, nộp Bản tuyên thệ Bảo lãnh I-864 và các tài liệu hỗ trợ, hoàn thành Đơn đăng ký thị thực trực tuyến DS-260 và nộp các tài liệu dân sự trực tuyến. Hãy để chúng tôi hướng dẫn bạn từng bước nhé.

Thanh toán phí

Bạn hoặc vợ/chồng của bạn sẽ nhận được Thông báo về việc Tạo lập Hồ sơ Thị thực Nhập cư qua email từ NVC nếu bạn đã cung cấp địa chỉ email trong đơn I-130 của mình. Nếu không có địa chỉ email nào được cung cấp trong đơn I-130, thì NVC sẽ gửi thông báo cho vợ/chồng của bạn bằng thư thông thường đến địa chỉ nước ngoài mà bạn đã cung cấp trong đơn I-130. Chúng tôi không nói đùa đâu nhé, bạn sẽ được gửi thư thông qua USPS quốc tế hạng nhất. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn đã liệt kê một địa chỉ email trong đơn I-130. Thông báo của NVC có dạng như sau:

Notice of Immigrant Visa Case Creation-NVC
Thông báo về việc tạo lập hồ sơ đăng ký thị thực nhập cư từ NVC

Như bạn có thể thấy, thông báo này có Số hồ sơ NVC và Số hóa đơn. Bạn có thể đăng nhập CEAC tại https://ceac.state.gov/IV bằng hai số này để thực hiện thanh toán. Có hai loại phí bạn cần phải trả: Phí xử lý hồ sơ đăng ký thị thực định cư ($ 325) và Phí tuyên thệ bảo lãnh ($ 120). Những phí này chỉ có thể được thanh toán thông qua ACH, có nghĩa là thanh toán bằng tài khoản ngân hàng ở Hoa Kỳ. Thông thường, sẽ mất 1-2 tuần để NVC xử lý thanh toán.

Gửi Mẫu I-864 Tuyên thệ bảo lãnh và các tài liệu hỗ trợ của nó

Sau khi NVC xử lý các khoản thanh toán của bạn, khi bạn đăng nhập lại CEAC, nó sẽ cho biết bạn cần phải nộp Mẫu I-864 Tuyên thệ bảo lãnh và các tài liệu hỗ trợ như tờ khai thuế liên bang hoặc bảng điểm khai thuế gần đây nhất của bạn, W-2 và/hoặc 1099, v.v … Bạn có thể tải xuống Mẫu I-864 tại trang web của USCIS tại https://www.uscis.gov/i-864 . Bạn cần điền, in và ký tên, sau đó quét và tải nó lên CEAC. Mẫu I-864 gốc có chữ ký của bạn nên được lưu giữ cẩn thận vì vợ/chồng của bạn cần phải mang nó đến buổi phỏng vấn đăng ký thị thực nhập cư tại Lãnh sự quán Hoa Kỳ trong tương lai. Tất cả các tài liệu hỗ trợ cũng phải được tải lên CEAC.

Nếu thu nhập và/hoặc tài sản của bạn không đáp ứng yêu cầu bảo lãnh, bạn vẫn phải hoàn thành Mẫu I-864 của riêng mình. Ngoài ra, bạn cần tìm một nhà bảo lãnh liên đới. Bạn có thể thêm một nhà bảo lãnh liên đới thông qua hệ thống CEAC. Sau khi thêm, bạn cần tải lên và gửi Biểu mẫu I-864 của chính nhà bảo lãnh liên đới và các tài liệu hỗ trợ từ họ.

Đừng nhấp vào nút Gửi cho đến khi chắc chắn rằng bạn đã tải lên tất cả các tài liệu theo yêu cầu. Trên thực tế, NVC sẽ không xem xét Mẫu I-864 và các tài liệu hỗ trợ cho đến khi bạn hoàn thành đơn DS-260 trực tuyến và nộp các tài liệu dân sự.

Tại DYgreencard.com, chúng tôi có thể giúp bạn chuẩn bị Mẫu I-864 và các tài liệu hỗ trợ để đảm bảo chúng đáp ứng tất cả các yêu cầu của NVC.

Hoàn thành Đơn đăng ký Thị thực Trực tuyến DS-260 và nộp các tài liệu dân sự

Trên thực tế, không có vấn đề gì nếu bạn gửi Mẫu I-864 trước hoặc hoàn thành DS-260 trực tuyến và gửi các tài liệu dân sự trước. NVC sẽ không xem xét một trong số chúng cho đến khi nhận được tất cả chúng. Mục đích của DS-260 và các tài liệu dân sự là thu thập tất cả các thông tin và tài liệu cá nhân của vợ/chồng bạn. Vợ/chồng của bạn có thể đăng nhập CEAC để tự mình điền DS-260. Các tài liệu dân sự không thể được tải lên cho đến khi hoàn thành DS-260. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên thu thập các tài liệu dân sự trước khi hoàn thành DS-260. Làm như vậy, việc điền thông tin của vợ/chồng của bạn trong DS-260 sẽ dễ dàng và chính xác hơn.

Phụ thuộc vào thông tin cá nhân của vợ/chồng bạn, các tài liệu dân sự thường bao gồm trang dữ liệu tiểu sử hộ chiếu hợp lệ, ảnh cỡ hộ chiếu Hoa Kỳ, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn, giấy chứng nhận ly hôn, giấy chứng nhận cảnh sát, lý lịch quân sự, v.v. Mỗi quốc gia có các yêu cầu và định dạng tài liệu dân sự cụ thể. Bạn có thể tham khảo https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/Visa-Reciprocity-and-Civil-Documents-by-Country.html  để tìm hiểu về các yêu cầu về giấy tờ dân sự đối với mỗi quốc gia.

Một lần nữa, đừng nhấp vào nút Gửi cho đến khi chắc chắn rằng bạn đã tải lên tất cả các tài liệu theo yêu cầu.

Sau khi bạn gửi Mẫu I-864 và các tài liệu hỗ trợ, DS-260 và các tài liệu dân sự thông qua CEAC, NVC sẽ xem xét chúng trong vòng 1-3 tháng. Nếu bất kỳ tài liệu nào có sai sót hoặc thiếu, NVC sẽ thông báo cho bạn qua email để yêu cầu bạn nộp lại. Sau khi bạn gửi lại, sẽ mất thêm 1-3 tháng để xem xét. Trước khi NVC hài lòng với tất cả các tài liệu của bạn, NVC sẽ yêu cầu bạn nộp lại nhiều lần. Vì vậy, điều rất quan trọng là đảm bảo các tài liệu bạn nộp cho NVC ngay từ đầu là đầy đủ, chính xác và đáp ứng tất cả các tiêu chí của NVC. Nếu không, bạn sẽ lãng phí vài tháng cho công đoạn này. Cuối cùng, NVC sẽ gửi cho bạn một thông báo qua email để cho biết rằng trường hợp đăng ký thị thực nhập cư của vợ/chồng bạn đã đáp ứng điều kiện về mặt tài liệu. Điều đó có nghĩa là NVC đã nhận được tất cả các khoản phí, biểu mẫu và tài liệu được yêu cầu trước khi tham dự buổi phỏng vấn đăng ký thị thực nhập cư tại Đại sứ quán/Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở nước ngoài.

Mặc dù NVC cung cấp hướng dẫn từng bước về cách chuẩn bị và kết thúc quá trình xử lý NVC, bạn nên tham vấn một luật sư di trú có kinh nghiệm để giúp bạn xem xét hoặc chuẩn bị tất cả thông tin và tài liệu trước khi nộp cho NVC. Điều này không chỉ tránh lãng phí thời gian khi nộp lại mà còn góp phần đáng kể vào sự thành công của vợ/chồng bạn tại buổi phỏng vấn đăng ký thị thực nhập cư tại Lãnh sự quán Hoa Kỳ trong tương lai gần.


Giai đoạn 3: Lãnh sự quán Hoa Kỳ

Sau khi NVC hoàn thành việc xem xét và hồ sơ đăng ký thị thực nhập cư của vợ/chồng bạn và phán quyết đáp ứng điều kiện về mặt tài liệu, hồ sơ sẽ được chuyển đến Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại quê hương của vợ/chồng bạn hoặc quốc gia mà người đó thường trú để phỏng vấn đăng ký thị thực nhập cư. Thường mất 1-6 tháng để lên lịch phỏng vấn. Tuy nhiên, bạn hoặc vợ/chồng của bạn sẽ nhận được thông báo phỏng vấn qua email khoảng một tháng trước ngày phỏng vấn. Vì vậy, vợ/chồng của bạn có khoảng một tháng để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn.

Chuẩn bị phỏng vấn bao gồm:

 • Hoàn thành bài kiểm tra sức khỏe chỉ bởi các bệnh viện hoặc bác sĩ được đại sứ quán chấp thuận;
 • Đăng ký Dịch vụ Chuyển phát nhanh / Các Hướng dẫn Trước khi Phỏng vấn Khác;
 • Thu thập các tài liệu cần thiết cho Phỏng vấn.

Bạn có thể học từng cách chuẩn bị thông qua một hướng dẫn cụ thể do mỗi Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ cung cấp.

Vợ/chồng của bạn được yêu cầu có mặt tại buổi phỏng vấn với tất cả các tài liệu cần thiết bao gồm tất cả các tài liệu gốc đã nộp trước đó cho NVC, báo cáo khám sức khỏe và các tài liệu để chứng minh một cuộc hôn nhân chân chính giữa bạn và vợ/chồng của bạn. Bạn không bắt buộc phải xuất hiện tại buổi phỏng vấn. Tuy nhiên, bạn nên liên hệ với nhau qua điện thoại vào ngày phỏng vấn, đề phòng trường hợp nhân viên thị thực gọi cho bạn để xác minh bất kỳ thông tin nào về bạn và vợ chồng của bạn.

Tại cuộc phỏng vấn, nhân viên thị thực sẽ xác minh trực tiếp bằng nhiều hình thức với vợ/chồng của bạn, đặc biệt là chuyện tình cảm của hai người. Vào cuối cuộc phỏng vấn, nhân viên thị thực sẽ đưa ra quyết định cấp cho vợ/chồng của bạn thị thực nhập cư hay không. Nếu được cấp, nhân viên thị thực sẽ thu hộ chiếu của vợ/chồng của bạn để đóng dấu thị thực nhập cư trên hộ chiếu (xem mẫu bên dưới). Nói chung, vợ/chồng của bạn sẽ nhận lại hộ chiếu của mình trong vòng 2-4 tuần. Sau đó, vợ/chồng của bạn sẽ nhập cảnh vào Hoa Kỳ bằng thị thực nhập cư trong thời hạn có hiệu lực của thị thực nhập cư. Thị thực nhập cư có giá trị trong 180 hoặc 90 ngày kể từ ngày có báo cáo kết quả khám sức khỏe. Hãy nhớ rằng không có gì lạ khi nhân viên thị thực đưa ra thông báo yêu cầu thêm bằng chứng hoặc từ chối đơn đăng ký thị thực trực tiếp tại buổi phỏng vấn. Đó là lý do tại sao bạn nên có một luật sư di trú có kinh nghiệm để tiến hành đào tạo phỏng vấn cho vợ/chồng của bạn.

Immigrant visa
Thị thực nhập cư


Giai đoạn 4: USCIS

Giả sử vợ/chồng của bạn nhận được thị thực nhập cư, bạn phải trả phí thị thực nhập cư là $220 thông qua trang web của USCIS tại https://my.uscis.gov/uscis-immigrant-fee . Sau khi nhận được khoản thanh toán, USCIS sẽ cấp thẻ xanh cho vợ/chồng của bạn trong vòng 120 ngày kể từ lần đầu tiên họ nhập cảnh vào Hoa Kỳ với thị thực nhập cư hợp lệ. Vợ/chồng của bạn sẽ nhận được thẻ xanh qua đường bưu điện. Bên cạnh đó, vợ/chồng của bạn sẽ nhận được thẻ SSN qua đường bưu điện trong vòng một tháng sau khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Trong trường hợp vợ / chồng của bạn bị từ chối đơn xin thị thực nhập cư tại Lãnh sự quán Hoa Kỳ, hồ sơ (đơn I-130) sẽ được trả lại cho USCIS. Phải mất một thời gian dài (trung bình 6-24 tháng) để Lãnh sự quán Hoa Kỳ chuyển hồ sơ cho USCIS. Cuối cùng, USCIS sẽ gửi cho bạn một thông báo bằng thư để bạn có cơ hội khiếu nại việc từ chối. Tuy nhiên, bạn chỉ có 30 ngày để nộp đơn kháng cáo cho USCIS cùng với tất cả các tài liệu hỗ trợ. Vì vậy, nó thực sự khó khăn để đạt được một thành công thông qua kháng cáo. Bạn thực sự cần một luật sư di trú có kinh nghiệm để hỗ trợ.


Đừng quên gia hạn thẻ xanh nếu nó chỉ có giá trị trong hai năm

Nếu cuộc hôn nhân giữa bạn và vợ/chồng của bạn chưa được 2 năm kể từ ngày người đó nhập cảnh vào Hoa Kỳ bằng thị thực nhập cư hợp lệ, nhân viên CBP tại sân bay sẽ đóng dấu CR1 vào hộ chiếu của vợ/chồng bạn. Theo đó, vợ/chồng của bạn sẽ nhận được thẻ xanh có điều kiện có giá trị trong hai năm và cần được gia hạn trong vòng 90 ngày trước khi hết hạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách gia hạn thẻ xanh 2 năm tại đây.

Nếu cuộc hôn nhân kéo dài hơn 2 năm kể từ ngày nhập cảnh đầu tiên bằng thị thực nhập cư, vợ/chồng của bạn nên đóng dấu IR1 trong hộ chiếu và sau đó nhận thẻ xanh mười năm qua đường bưu điện bất kể diện IV trong diện nhập cư của anh ấy hoặc cô ấy, thị thực được in là CR1. Điều đáng thất vọng là CBP thường không kiểm tra thời gian kết hôn trên trang web. Theo đó, vợ/chồng của bạn cần phải nhắc nhở viên chức CBP về thời hạn của hôn nhân khi họ đến Hoa Kỳ lần đầu tiên với thị thực nhập cư.

DYgreencard - Chuẩn bị hồ sơ + xét duyệt với luật sư, giá cả phải chăng.

Để biết thêm các chủ đề liên quan, vui lòng nhấp vào mục Tài nguyên Nhập cư.

(Bn quyn ca DYgreencard.com. Bt k ni dung nào đưc sao chép hoc phân phi t DYgreencard phi đưc đánh du bng câu “sao chép hoc phân phi t DYgreencard.com”.)