Giấy phép lao động (EAD) và Cách nộp đơn

Cập nhật ngày 10/14/2023

Nhiều người nước ngoài muốn đến Hoa Kỳ làm việc. Người nước ngoài có ba cách nhận giấy phép làm việc tại Hoa Kỳ. Một là trởthành thường trú nhân hợp pháp (LPR), nói cách khác là nhận thẻ xanh. Một cách khác là trởthành công nhân tạm thời có visa không định cư như H-1B, L-1, O1, TN worker, v.v … Cách thứba là xin giấy phép lao động, còn được gọi là Tài liệu Ủy quyền Việc làm – Employment Authorization Document, viết tắt là EAD. Bài viết này tập trung nói về giấy phép lao động, bao gồm các chủ đề sau:

1. Giấy phép lao động là gì?

Giấy phép lao động là một thẻ căn cước có ảnh do SởDi trú và Nhập tịch Hoa Kỳ(USCIS) cấp cho một sốdanh mục người nước ngoài không phải là thường trú nhân hợp pháp. Giấy phép này còn được gọi là Tài liệu Ủy quyền Việc làm hoặc gọi tắt là EAD (xem ví dụ bên dưới). Với EAD, một người nước ngoài có thể làm việc hợp pháp ở Hoa Kỳ trong một khoảng thời gian tạm thời và cũng có thể đăng ký giấy phép lái xe.

Work Permit (EAD)
Tài liệu Ủy quyền Việc làm (EAD)

2. Ai có thể nộp đơn xin EAD?

Hiện tại, có tổng cộng 57 danh mục người nước ngoài có thể nộp đơn xin EAD. Mỗi danh mục có yêu cầu về tính đủ điều kiện và tài liệu riêng. USCIS tính phí nộp hồ sơ và địa chỉ nộp hồ sơ đối với từng danh mụccũng có một số khác biệt.

Thông qua nền tảng trực tuyến của DYgreencard.com, chúng tôi có thể giúp quý vị đăng ký tám danh mụcEAD như sau:

Danh mục EAD

Mô tả

(a)(17)

Người hôn phối có visa không định cư loại E (E1/E2)

(a)(18) 

Người hôn phối có visa không định cư loại L (L2)

(c)(3)(B) 

Visa F1 cho Sinh viên, sau khi hoàn thành Chương trình đào tạo thực hành không bắt buộc (OPT)

(c)(3)(C) 

Visa F1 cho Sinh viên, gia hạn 24 tháng cho sinh viên ngành STEM (STEM OPT)

(c)(5) 

Visa J-2 cho Người hôn phối hoặc visa J-1 cho trẻ em tham gia chương trình trao đổi

(c)(8) 

Đơn xin tị nạn đang chờ xử lý được nộp sau ngày 4 tháng 1 năm 1995 và người nộp đơn có hoặc không có trong thủ tục loại trừ/trục xuất

(c)(9) 

Đang chờ điều chỉnh trạng thái theo Mục 245 của Đạo luật

(c)(26)

Người hôn phối có visa không định cư H-1B (H4)

Quý vị không chắc rằng mình đủ điều kiện đăng ký một trong các danh mụcEADở trên? Quý vị có thể kiểm tra tính đủđiều kiện miễn phí thông qua DYgreencard.com mà không cần cung cấp bất kỳthông tin cá nhân nào. 

3. Những tài liệu cần thiết để nộp đơn xin EAD?

  • Mẫu đơn I-765
  • Phí nộp hồ sơ $410 (một số loại danh mụckhông bắt buộc nộp phí hồ sơ)
  • $85 phí sinh trắc học (một số loại danh mụckhông bắt buộc nộp phí sinh trắc học)
  • Hai ảnh có kích thước dùng cho hộ chiếu Hoa Kỳ
  • Bằng chứng về tính đủ điều kiện xin EAD

4. Nộp hồ sơ xin giấy phép lao động ở đâu?

Quý vị có thể truy cập trang web của USCIS để kiểm tra địa chỉ nộp đơn dành cho danh mục của quý vị tại https://www.uscis.gov/i-765-addresses

5. Điều gì xảy ra sau khi nộp đơn xin EAD?

1) Giấy biên nhận I-797

Nếu quý vị nộp đơn đúng cách, USCIS ban đầu sẽ trả lời bằng cách gửi cho quý vị một lá thư xác nhận đã nhận đơn của quý vị qua đường bưu điện. Thư biên nhận có tên gọi chính thức là Đơn I-797C, Giấy Thông Báo Công Việc- Notice of Action (xem ví dụbên dưới) và sẽ được gửi đến quý vịtrong vòng 2-4 tuần sau khi nộp đơn.

I-797 receipt for EAD
Thông báo biên nhận I-797 cho đơn I-765

2) Hẹn kiểm tra sinh trắc học (không bắt buộc đối với một số loại đơnEAD)

Khoảng 3-6 tuần sau khi nộp hồ sơ, quý vị sẽ nhận được một thông báo hẹn có ấn định ngày, giờ và địa điểm kiểm tra sinh trắc học của quý vị. Nói chung, vị trí sẽ là Trung tâm Hỗ trợHồ sơ USCIS gần quý vịnhất. USCIS yêu cầu người nộp đơn phải được lấy dấu vân tay cho mục đích tiến hành kiểm tra an ninh và kiểm tra lý lịch tội phạm. Đừng lo lắng –đây là điều khá phổ biến đối với một số loại đơnEAD. Tìm hiểu thêm vềbuổi hẹn kiểm tra sinh trắc học trong Câu hỏi thường gặp vềbuổi hẹn kiểm tra sinh trắc học của chúng tôi.

3) Yêu cầu bằng chứng (rất có thể là không cần)

Nếu quý vị đã nộp một đơn hoàn chỉnh với đầy đủ bằng chứng, thì rất có thể quý vị sẽkhông nhận được yêu cầu cung cấp bằng chứng. Tuy nhiên, những ứng viên chưa cung cấp đầy đủ bằng chứng sẽ nhận được yêu cầu này qua đường bưu điện. Thông thường, yêu cầu cung cấp bằng chứng được đưa ra sau 2-4 tháng kể từ khi nộp đơn. Điều quan trọng là người nhận thư yêu cầu phải hồi âm với bằng chứng cần thiết và trong khung thời gian được yêu cầu. Nếu quý vị không chắc chắn hành động nào là cần thiết thì đây là thời điểm tốt để liên lạc với luật sư nhập cư.

4) Nhận EAD

Sau khi USCIS đã xem xét đầy đủ đơn đăng ký của quý vị, USCIS sẽphân xửxem đơn đăng ký của quý vị được chấp thuận hay bị từ chối. Nếu đơn đăng ký được chấp thuận, thẻEAD của quý vị sẽ được gửi đến quý vị qua bưu điện. Nếu đơn đăng ký bị từ chối, USCIS sẽ gửi một lá thư thông báo cho quý vị để giải thích lý do từ chối. Đối với hầu hết các đơn đăng ký, USCIS sẽ phân xử trong vòng 6 tháng kể từ ngày nộp đơn.


6. EAD có giống Số An Sinh Xã Hội (SSN) không? Nếu không, làm thế nào để nhận SSN?

EAD khác với SốAn sinh Xã hội (SSN). Quý vị có thể đăng ký SSN với EAD hợp lệ tại văn phòng Ansinh Xã hội ở địa phương của quý vị. Nhờ chính sách mới của USCIS, giờđây quý vị có thểtrực tiếpđăng ký SSN trong mẫu đơn I-765 xinEADmà không cần đến văn phòng An sinh xã hội địa phương. Vậy miễn là mẫu đơn I-765 của quý vị được USCIS chấp thuận, quý vị sẽ tự động nhận được SSN qua thư, sau khi có thông báo chấp thuận.

7. EAD sắp hết hạn hoặc đã hết hạn, tôi có thể gia hạn không?

Miễn là quý vị vẫn đủ điều kiện để được cấp phép làm việc nhưng EAD của quý vịsắp hoặc đã hết hạn, quý vị có thể gia hạn giấy phép lao động (EAD) bằng cách nộp Mẫuđơn I-765 mới và phí nộp đơn (nếu được yêu cầu). Nói chung, quý vị không nên nộp đơn gia hạn EADquá 180 ngày tính từ ngày EAD gốc của quý vị hết hạn.

DYgreencard - Luật sư nhập cư, giá cả phải chăng.

Related Topics:

(Bn quyn ca DYgreencard.com. Bt k ni dung nào đưc sao chép hoc phân phi t DYgreencard phi đưc đánh du bng câu “sao chép hoc phân phi t DYgreencard.com”.)