I Mẫu đơn I-864 Cam kết Bảo trợ để Đăng ký xin Thẻ xanh

Cập nhật ngày 10/26/2023

Quý vị có thể biết rằng có nhiều bước cần thực hiện để nhận thẻ xanh. Ngoài việc hoàn thành đơn xin định cư, đối với nhiều thẻ xanh, quý vị sẽ cần người bảo trợ. Mẫu đơn I-864 Cam kết bảo trợ là hợp đồng giữa người bảo trợ và chính phủ Hoa Kỳ, trong đó người bảo trợ hứa rằng họ có thể hỗ trợ tài chính cho người nhập cư nếu người nhập cư đó không thể tự nuôi bản thân sau khi trở thành thường trú nhân hợp pháp (người giữ thẻ xanh). Việc có người bảo trợ I-864 giúp đảm bảo rằng người nhập cư sẽ không trở thành gánh nặng xã hội, chẳng hạn như không phải xin tiền trợ cấp hoặc phiếu thực phẩm.

Form I-864 Affidavit of Support
Mẫu đơn I-864 Cam kết bảo trợ

1. Mẫu đơn I-864 Cam kết bảo trợ là gì?

Mẫu đơn I-864 Cam kết bảo trợ là một lời hứa/hợp đồng đã ký kết để hỗ trợ tài chính cho người nộp đơn xin thẻ xanh nếu họ không thể tự nuôi bản thân. Cam kết này được thực hiện bằng cách điền Mẫu đơn I-864 nhập cư.

Công dân Hoa Kỳ (USC) hoặc thường trú nhân hợp pháp (LPR) cần suy nghĩ nghiêm túc trước khi cam kết bảo trợ cho người nộp đơn xin thẻ xanh, vì hợp đồng đã ký sẽ có giá trị pháp lý ràng buộc. Hơn nữa, người bảo trợ trong bản cam kết thường phải là người hỗ trợ tài chính dự phòng cho chủ thẻ xanh trong nhiều năm.

2. Ai cần Mẫu đơn I-864 Cam kết bảo trợ?

Có một số dạng nhập cư yêu cầu Mẫu đơn I-864 Cam kết bảo trợ. Tuy nhiên, không phải tất cả nhóm người nhập cư tương lai đều cần I-864.

Những người nộp đơn xin thẻ xanh không cần Bản Cam kết bảo trợ

 • Một người nhập cư tương lai đã có 40 quý kiếm được thu nhập ở Hoa Kỳ (người có việc làm thường có 4 quý kiếm được thu nhập mỗi năm)
 • Những người góa chồng hoặc góa vợ tự làm đơn, có Mẫu đơn I-360 được chấp thuận
 • Vợ/chồng và con cái bị đánh đập của USC hoặc LPR tự làm đơn và được chấp thuận đơn I-360
 • Một người nhập cư tương lai nộp đơn xin thẻ xanh dựa trên tình trạng tị nạn hoặc xin tị nạn chính trị
 • Một người nhập cư tương lai, khi được phép nhập cảnh, sẽ tự động có quốc tịch Hoa Kỳ thông qua cha/mẹ của USC
 • Hầu hết những người nộp đơn xin thị thực nhập cư dựa trên việc làm sẽ không cần Mẫu đơn I-864 trừ trường hợp ngoại lệ dưới đây

Những người nộp đơn xin thẻ xanh nên có Bản Cam kết bảo trợ

 • Tất cả những người nhập cư tương lai nộp đơn xin thẻ xanh dựa trên đơn xin nhập cư theo diện gia đình sẽ cần Bản Cam kết bảo trợ trừ khi họ đã kiếm được 40 quý thu nhập tại Hoa Kỳ.
 • Người nộp đơn xin visa định cư theo diện việc làm cũng phải cung cấp Mẫu đơn I-864 nếu một công dân Hoa Kỳ hoặc thân nhân là thường trú nhân hợp pháp đã nộp đơn xin visa định cư hoặc sở hữu bằng hoặc hơn 5% của công ty của người bảo lãnh.

3. Ai có thể là người bảo trợ trong đơn I-864?

Để trở thành người bảo trợ trong đơn I-864, người đó phải là công dân Hoa Kỳ hoặc là thường trú nhân hợp pháp, từ 18 tuổi trở lên và cư trú tại Hoa Kỳ. Hơn nữa, người bảo trợ cũng phải duy trì thu nhập hàng năm bằng hoặc lớn hơn 125% mức chuẩn nghèo của liên bang. Hãy đọc bài viết Yêu cầu về Thu nhập hoặc Tài sản của Mẫu đơn I-864 Cam kết bảo trợ để xác định xem thu nhập hoặc tài sản của quý vị có đáp ứng yêu cầu bảo trợ hay không.

Những người nhập cư tương lai là người nộp đơn xin thẻ xanh theo diện gia đình thường để USC hoặc người thân LPR đang gửi đơn kiến nghị tại Hoa Kỳ làm người bảo trợ của họ. Do đó, người nộp đơn kiến nghị này (người nộp Mẫu đơn I-130 hoặc I-129F) phải hoàn thành Mẫu đơn I-864. Nếu thu nhập hoặc tài sản của họ không vượt quá 125% mức chuẩn nghèo của liên bang theo quy mô hộ gia đình của họ, thì họ có thể cần một người bảo trợ chung. Người bảo trợ chung là người tuyên bố rằng họ, chung tay với người bảo trợ chính trong bản cam kết bảo trợ, chấp nhận chịu trách nhiệm pháp lý để hỗ trợ những người nhập cư tương lai. Bấm vào đây để tìm hiểu thêm về người bảo trợ chung I-864.

Quý vị không chắc mình có đủ điều kiện trở thành người bảo trợ I-864 hay người bảo trợ chung? Hãy đặt lịch tư vấn với luật sư nhập cư giàu kinh nghiệm để được giải đáp thắc mắc, với giá cả phải chăng!

4. Các nghĩa vụ bảo trợ theo đơn I-864 là gì?

Không nên xem nhẹ việc ký Mẫu đơn I-864 Cam kết bảo trợ, vì người bảo trợ nhập cư có những nghĩa vụ quan trọng. Cụ thể, nếu người nhập cư được bảo trợ nhận được các kế-kiểm-tra phúc lợi công cộng (means-tested public benefits) của liên bang, tiểu bang hoặc địa phương, cơ quan cung cấp phúc lợi có thể yêu cầu người bảo trợ (và thành viên hộ gia đình, nếu có) hoàn trả chi phí của những phúc lợi đó. Nếu người bảo trợ (hoặc thành viên hộ gia đình) không hoàn trả chi phí, cơ quan có thể kiện người bảo trợ (và thành viên hộ gia đình) và xin án lệnh yêu cầu hoàn trả chi phí.

5. Khi nào kết thúc nghĩa vụ bảo trợ theo đơn I-864?

Nghĩa vụ bảo trợ của người bảo trợ theo đơn I-864 sẽ được hủy bỏ nếu một trong các trường hợp sau xảy ra:

 • Người nhập cư được bảo trợ đã trở thành công dân Hoa Kỳ
 • Người nhập cư được bảo trợ kiếm được 40 quý thu nhập ở Hoa Kỳ
 • Người bảo trợ đã chết
 • Người nhập cư được bảo trợ đã chết
 • Người nhập cư được bảo trợ không còn là thường trú nhân hợp pháp và đã rời Hoa Kỳ.

Xin lưu ý rằng việc ly hôn KHÔNG chấm dứt nghĩa vụ bảo trợ.

6. Hình phạt cho việc điền thông tin giả trong đơn I-864 Cam kết bảo trợ

Những người cố tình cung cấp thông tin trên Mẫu đơn I-864 Cam kết bảo trợ dù biết là không đúng sự thật, có thể bị truy tố hình sự. Tội này bao gồm việc cố ý che giấu sự thật mà người bảo trợ cho là có thể làm tổn hại đến đơn. Ngoài ra, đơn xin thẻ xanh sẽ bị thẩm phán USCIS từ chối trong những trường hợp như vậy.

Thật không sáng suốt nếu cho rằng USCIS sẽ không xác minh tất cả thông tin mà quý vị điền trong bản cam kết. Chính phủ Hoa Kỳ sẽ nghiêm túc kiểm tra với người sử dụng lao động và tổ chức ngân hàng của người bảo trợ để đảm bảo rằng các thu nhập và khoản tiết kiệm là chính xác. USCIS cũng có thể kiểm tra với IRS để đảm bảo rằng các tờ khai thuế của người bảo trợ I-864 là hợp lệ và không thay đổi.

7. Người bảo trợ có thể rút lại việc bảo trợ trong đơn I-864 không?

Người bảo trợ có thể rút trách nhiệm bảo trợ trong đơn I-864 bằng cách viết thư cho USCIS (hoặc NVC nếu có) trước khi người nhập cư được bảo trợ trở thành thường trú nhân hợp pháp. Khi người nhập cư được bảo trợ trở thành thường trú nhân hợp pháp, người bảo trợ không thể rút lại trách nhiệm bảo trợ trong đơn I-864.

Với DYgreencard.com, chúng tôi có thể giúp quý vị chuẩn bị Mẫu đơn I-864 Cam kết bảo trợ theo cách rất đơn giản. Bắt đầu ngay hôm nay!

DYgreencard - Luật sư nhập cư, giá cả phải chăng.

Để biết thêm các chủ đề liên quan, vui lòng nhấp vào mục Tài nguyên Nhập cư.

(Bn quyn ca DYgreencard.com. Bt k ni dung nào đưc sao chép hoc phân phi t DYgreencard phi đưc đánh du bng câu “sao chép hoc phân phi t DYgreencard.com”.)