Kết hôn với một công dân Hoa Kỳ sau khi Visa quá hạn

Cập nhật ngày 10/26/2023

Phần lớn người nhập cư không có giấy tờ (bất hợp pháp) nhập cảnh Hoa Kỳ bằng visa nhưng không rời đi khi tình trạng visa hết hạn. Nhiều người trong số đó cuối cùng ở lại Hoa Kỳ mà không có tình trạng visa trong năm, mười năm, thậm chí lâu hơn, bám trụ ở Hoa Kỳ, đi học, làm việc và trở thành một phần cộng đồng. Điều không thể tránh khỏi là nhiều người bắt đầu phát triển mối quan hệ lãng mạn với công dân Hoa Kỳ, người mà họ muốn kết hôn. Người ta thường tin rằng kết hôn với công dân Hoa Kỳ là con đường dễ dàng để hợp pháp hóa tình trạng định cư. Trên thực tế, điều này có thể phức tạp hơn nhiều. Điều quan trọng hơn là những công dân Hoa Kỳ kết hôn với người nhập cư không có giấy tờ và vợ/chồng của họ phải hiểu quy trình mà họ sẽ cần thực hiện.

Visa Doanh nghiệp/Du lịch (B-1/B-2), Visa Du học (F-1) và Visa Trao đổi Khách (J-1) là những loại thường bị ở quá hạn nhiều nhất. Khi hết hạn tình trạng visa, thời gian hiện diện bất hợp pháp của quý vị bắt đầu tích lũy. Hệ quả của sự hiện diện bất hợp pháp phụ thuộc vào khoảng thời gian quý vị ở quá hạn visa.

Marry a U.S. citizen

Quý vị không chắc mình có đủ điều kiện bảo lãnh thẻ xanh cho vợ/chồng đã ở quá hạn hay không? Quý vị có thể miễn phí kiểm tra khả năng đạt điều kiện thông qua DYgreencard.com mà không cần cung cấp thông tin cá nhân. 

1. Điều gì xảy ra nếu quý vị ở quá hạn visa?

Ở quá hạn 180 ngày trở xuống: Dạng ở quá hạn này gây hệ quả ít nghiêm trọng nhất. Nói chung, quý vị sẽ được yêu cầu rời khỏi Hoa Kỳ và nộp đơn xin visa mới. Tuy nhiên, việc quý vị ở quá hạn có thể làm ảnh hưởng đến cơ hội xin thẻ xanh. Quý vị cũng sẽ không đủ điều kiện đăng ký Chương trình Miễn Visa cho dù quý vị đến từ một trong những quốc gia đủ điều kiện tham gia chương trình. May mắn thay, quý vị sẽ được cấp một ngoại lệ nếu kết hôn với công dân Hoa Kỳ, quý vị được phép nộp Mẫu đơn I-485 xin Điều chỉnh tình trạng, cho phép quý vị nhận Thẻ xanh mà không cần rời khỏi Hoa Kỳ, miễn là quý vị đã nhập cảnh bằng visa (hoặc được miễn visa).

Ở quá hạn hơn 180 ngày nhưng chưa đến một năm: Quý vị vẫn có thể nhận Thẻ xanh thông qua Quy trình nộp Mẫu đơn I-485 xin Điều chỉnh Tình trạng bên trong Hoa Kỳ Tuy nhiên, quý vị KHÔNG ĐƯỢC rời khỏi Hoa Kỳ trước khi nhận Thẻ xanh vì việc quý vị rời khỏi Hoa Kỳ sẽ kích hoạt lệnh cấm nhập cảnh ba năm. Khi nhận thời hạn ba năm đó nghĩa là quý vị không đủ điều kiện nhận Thẻ xanh trừ khi quý vị đã hiện diện vật lý bên ngoài Hoa Kỳ ít nhất ba năm hoặc quý vị có đơn I-601A được miễn trừ. Thật không may, nhận đơn miễn trừ là điều cực kỳ khó khăn.

Ở quá hạn hơn một năm: Quý vị sẽ phải chịu lệnh cấm nhập cảnh mười năm khi rời Hoa Kỳ. Xin nhắc lại, quý vị vẫn có thể nộp đơn xin điều chỉnh tình trạng nếu quý vị kết hôn với công dân Hoa Kỳ. Vui lòng tham khảo đoạn trên để hiểu các vấn đề tương tự có thể áp dụng đối với quý vị.

2. Nếu quý vị nhập cảnh mà không có visa thì sao?

Tình hình trở nên phức tạp hơn rất nhiều nếu quý vị nhập cảnh vào Hoa Kỳ mà không có visa hoặc không nhập cảnh theo chương trình miễn visa. Quý vị phải tuân theo các thời hạn cấm nhập cảnh ba và mười năm được thảo luận ở trên và quý vị không đủ điều kiện để xin điều chỉnh trạng thái. Trong một số trường hợp, quý vị có thể được miễn trừ cho phép quý vị ở lại Hoa Kỳ để chờ Thẻ Xanh hoặc trở lại Hoa Kỳ với visa nhập cư thông qua quá trình xử lý lãnh sự. Tuy nhiên, quý vị chỉ được cấp miễn trừ nếu có thể chứng minh rằng vợ/chồng là công dân Hoa Kỳ của quý vị sẽ phải chịu khó khăn cùng cực nếu quý vị không được cấp Thẻ xanh. Tiêu chuẩn “chịu khó khăn cùng cực” có thể rất khó đạt được.

Ví dụ về khó khăn cùng cực đạt điều kiện miễn trừ có thể bao gồm việc mất thu nhập nghiêm trọng, không có khả năng được chăm sóc y tế đầy đủ, phải chăm sóc các thành viên gia đình, bị hạn chế cơ hội giáo dục hoặc gặp các tình trạng nguy hiểm ở quê hương của người nhập cư. Xin nhắc lại, đây phải là những khó khăn mà vợ/chồng là công dân Hoa Kỳ của người nhập cư sẽ trải qua nếu không có người nhập cư. Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) sẽ không xem xét cấp miễn trừ nếu người nhập cư là người trải qua khó khăn.

3. Nếu vợ/chồng của quý vị là thường trú nhân thì sao?

Vợ/chồng của quý vị vẫn có thể tài trợ Thẻ xanh cho quý vị. Tuy nhiên, quý vị phải ở trong tình trạng hợp pháp nếu quý vị muốn nhận Thẻ xanh thông qua quy trình nộp đơn I-485 xin Điều chỉnh Tình trạng. Nếu ở quá hạn visa dưới 180 ngày, quý vị có thể rời Hoa Kỳ và xin Thẻ xanh thông qua quá trình xử lý lãnh sự. Nếu ở quá hạn hơn 180 ngày, thì lựa chọn duy nhất là đợi vợ/chồng của quý vị trở thành công dân Hoa Kỳ, sau đó nộp đơn I-485 xin Điều chỉnh tình trạng bên trong Hoa Kỳ.

4. Quy trình xin thẻ xanh thông qua kết hôn

1. Thiết Lập Hôn Nhân: Mẫu Đơn I-130, Bảo Lãnh cho Thân Nhân Nước Ngoài, được sử dụng để thiết lập mối quan hệ gia đình đủ điều kiện. Đối với Thẻ xanh theo diện kết hôn, quý vị cũng được yêu cầu cung cấp mẫu đơn I-130A. Mẫu đơn I-130 và Mẫu đơn ghi thông tin bổ sung I-130A yêu cầu thông tin tiểu sử cơ bản về quý vị, vợ/chồng của quý vị, cha mẹ vợ/chồng của quý vị, thông tin liên lạc, lịch sử công việc và địa chỉ. Ngoài những mẫu đơn này, quý vị phải cung cấp bằng chứng cho thấy vợ/chồng của quý vị là công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân, bằng chứng cho thấy cuộc hôn nhân là hợp pháp và trung thực. Tìm hiểu thêm về cách chứng minh hôn nhân trung thực trong bài viết Bằng chứng về mối quan hệ hôn nhân trung thực.

2. Xác lập Tính đủ điều kiện với Mẫu đơn I-485: Mẫu đơn này được sử dụng để đợi và nhận Thẻ xanh tại Hoa Kỳ, kèm theo bằng chứng hỗ trợ. Bằng chứng bắt buộc bao gồm bản sao hộ chiếu, visa, giấy khai sinh và ảnh hộ chiếu Hoa Kỳ của quý vị. Quý vị cũng phải nộp mẫu đơn I-864 để chứng tỏ rằng quý vị và vợ/chồng của mình có đủ khả năng tài chính để tự nuôi bản thân. Quý vị cũng có thể nộp các mẫu đơn I-765 và I-131 để được cấp phép làm việc và du lịch, mặc dù quý vị có thể được khuyên không nên đi lại bên ngoài Hoa Kỳ nếu quý vị đã ở quá hạn visa. Mẫu đơn I-693 khám sức khỏe cũng cần thiết.

Với DYgreencard.com, quý vị không phải tự mình thực hiện công việc giấy tờ nặng nhọc để xin thẻ xanh. Tất cả những gì quý vị cần làm chỉ là trả lời một số câu hỏi và gửi tài liệu trên nền tảng trực tuyến của chúng tôi. Sau đó chúng tôi sẽ lo nốt phần còn lại. Bắt đầu ngay!

3. Quy trình Phỏng vấn và Chấp thuận Thẻ Xanh: Nếu bạn được yêu cầu xuất hiện tại cuộc phỏng vấn I-485, quý vị sẽ được USCIS gửi thông báo khoảng 5-7 tuần trước khi phỏng vấn. Nếu quý vị nộp đơn xin Thẻ xanh thông qua quy trình I-485, cả quý vị và vợ/chồng của quý vị sẽ phải xuất hiện. Thông báo phỏng vấn sẽ liệt kê các tài liệu quý vị cần mang theo. Quý vị và vợ/chồng của quý vị sẽ phải mang theo giấy tờ tùy thân như bằng lái xe hoặc hộ chiếu, giấy khai sinh của quý vị và của con chung, giấy đăng ký kết hôn, bằng chứng về thu nhập, giấy tờ quý vị đã sử dụng để nhập cảnh vào Hoa Kỳ và bằng chứng về cuộc hôn nhân của quý vị như bản khai thuế chung, bản sao kê ngân hàng chung, bản sao kê thẻ tín dụng chung, các tài sản hoặc hóa đơn có tên của hai vợ chồng và ảnh chụp chung, v.v. Nếu buổi phỏng vấn diễn ra suôn sẻ, đơn bảo lãnh của quý vị sẽ được chấp thuận và quý vị sẽ được cấp Thẻ xanh! Hãy đọc bài viết Câu hỏi thường gặp về Phỏng vấn Mẫu đơn I-485 xin Điều chỉnh Trạng thái để chuẩn bị thật tốt cho buổi phỏng vấn thẻ xanh của quý vị.

Nếu quý vị muốn đọc hướng dẫn chi tiết về việc điều chỉnh tình trạng theo diện kết hôn, quý vị có thể xem bài viết Cách Xin Thẻ xanh theo diện Kết hôn thông qua Điều chỉnh Tình trạng Hoặc chỉ việc làm hồ sơ ngay hôm nay.

DYgreencard - Luật sư nhập cư, giá cả phải chăng.

Để biết thêm các chủ đề liên quan, vui lòng nhấp vào mục Tài nguyên Nhập cư.

(Bn quyn ca DYgreencard.com. Bt k ni dung nào đưc sao chép hoc phân phi t DYgreencard phi đưc đánh du bng câu “sao chép hoc phân phi t DYgreencard.com”.)