Lệnh Mandamus Để Xúc Tiến Các Hồ Sơ Nhập Cư

Cập nhật ngày 11/16/2023

Hệ thống nhập cư Hoa Kỳ có thể mang lại niềm vui lớn cho một người. Lợi ích nhập cư vào Hoa Kỳ có thể thay đổi cuộc sống của một người. Ví dụ, thẻ xanh có thể cho phép một người vĩnh viễn sống và làm việc tại Hoa Kỳ.

Thật không may, hệ thống nhập cư của Hoa Kỳ cũng có thể gây thất vọng lớn cho họ. Tình trạng hồ sơ quá tải và bộ máy hành chính chậm trễ có thể khiến một người phải chờ đợi trong khoảng thời gian vô tận để nhận được lợi ích nhập cư của Hoa Kỳ.

Người nộp đơn có thể áp dụng một kỹ thuật để đẩy nhanh việc nhận lợi ích nhập cư của Hoa Kỳ. Đó là lệnh mandamus.

Mời quý vị tiếp tục đọc bài viết này để tìm hiểu về lệnh mandamus.

writ of mandamus

Lệnh mandamus là gì?

Để hiểu vềlệnh mandamus, quý vị cần hiểu hai từ“writ” (lệnh, giấy đòi) và “mandamus” (chỉ thị của toà án cấp cao với toà án cấp dưới).

Writ là lệnh do tòa án ban hành. Đây là một biện pháp tư pháp.

Mandamus bắt nguồn từ tiếng Latin, có nghĩa là “chúng tôi ra lệnh”.

Do đó, lệnh mandamus là lệnh do tòa án ban hành để ra lệnh thực hiện một số hành động.

Thẩm quyền ban hành lệnh mandamus theo luật Hoa Kỳ là theo số 28 Mục 1361 của Bộ luật Hoa Kỳ, được gọi là Đạo luật Mandamus, trong đó quy định rằng “Các tòa án quận sẽ có thẩm quyền ban đầu đối với bất kỳ hành động nào có tính chất bắt buộc để buộc một viên chức hoặc nhân viên của Hoa Kỳ hoặc bất kỳ cơ quan nào của Hoa Kỳ thực hiện nghĩa vụ đối với nguyên đơn”.

Lệnh mandamus áp dụng cho các lĩnh vực khác nhau của pháp luật, kể cả luật nhập cư.

Trong lĩnh vực luật nhập cư, Đạo luật Mandamus được sử dụng để ra lệnh hành động bởi cơ quan nhập cư của chính phủ hoặc quan chức tại cơ quan nhập cư đó. Cụ thể, lệnh mandamus được sử dụng khi quá trình xử lý đơn xin nhập cư của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (“USCIS”)có sự chậm trễ nhất định.Lệnh mandamus sẽ là lệnh của tòa án yêu cầu USCIS hoặc một quan chức tại USCIS hoàn thành việc xử lý đơn xin nhập cư và đưa ra phán quyết về hồ sơ.

Những hồ sơ nhập cư nào có thể hưởng lợi theo lệnh mandamus?

Hầu hết mọi loại hồ sơ nhập cư đều có thể sử dụng lệnh mandamus để đẩy nhanh quá trình xử lý tại USCIS nếu những hồ sơ đó đang có sự chậm trễ bất thường. Các hồ sơ bị trì hoãn bất thường ở lãnh sự quán hoặc đại sứ quán Hoa Kỳ cũng có thể được hưởng lợi từ lệnh mandamus.

Như vậy, lệnh mandamus có thể được sử dụng trong mọi loại đơn xin thẻ xanh, đơn I-130 cho người nhập cư diện gia đình, đơn I-140 cho người nhập cư diện lao động, đơn I-485xin điều chỉnh tình trạng, đơn N-400xin nhập tịch, đơn xin thị thực lao động, xử lý lãnh sự đối với thị thực nhập cư, đơn xin giấy phép lao động, đơn I-589xin tị nạn, v.v.

Điều kiện nộp đơn yêu cầu lệnh mandamus

Một quyết định gần đây của tòa án, Lovitky v. Trump, 949 F.3d 753 (D.C. Cir. 2020), đề cập đến một vụ kiện trước đó và tuyên bố rằng “[a] tòa án chỉ có thể ban hành lệnh mandamus nếu: (1) nguyên đơn có bằng chứng rõ ràng quyền cứu trợ rõ ràng; (2) bị đơn có nghĩa vụ hành động rõ ràng; và (3) không có biện pháp khắc phục thỏa đáng nào khác dành cho nguyên đơn”. Theo đó, các yêu cầu sau đây phải được đáp ứng khi nộp đơn yêu cầu lệnh mandamus.

Quyền cứu trợ rõ ràng

Yêu cầu về “quyền cứu trợ rõ ràng” trong một hồ sơ nhập cư yêu cầu lệnh mandamus thường kiểm tra xem nguyên đơn xin lệnh mandamus có nằm trong “vùng lợi ích” của đạo luật liên quan hay không – Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch Hoa Kỳ. Cụ thể, tòa án phân tích những điều mà điều khoản theo luật hiện hành được dùng để bảo vệ nguyên đơn và liệu lợi ích của nguyên đơn có nằm trong số những lợi ích này hay không.

Các hồ sơ trước đây mà tòa án đã tìm thấy yêu cầu về “quyền cứu trợ rõ ràng” bao gồm:

  • Đơn I-485 xin điều chỉnh tình trạng.
  • Đơn N-400xin nhập tịch.
  • Đơn I-589xin tị nạn.
  • Đơn I-360 dành cho Tình trạng Trẻvị thành niên Nhập cư Đặc biệt. Với đơn dành choTình trạng Trẻ vị thành niên Nhập cư Đặc biệt, người chưa kết hôn dưới 21 tuổi cần được tòa án vị thành niên bảo vệ vì bị cha mẹ ngược đãi, bỏ rơi hoặc xao lãng, có thể nhận được thẻ xanh.
  • Đơn I-360 xin Thị thực Nhập cư Đặc biệt cho một số công dân Afghanistan hoặc Iraq làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ. Đơn xin Thị thực Nhập cư Đặc biệt như vậy có thể cho phép một công dân Afghanistan hoặc Iraq đủ tiêu chuẩn nhận được thẻ xanh.

Nghĩa vụ

Yêu cầu về “nghĩa vụ” trong hồ sơnhập cư có yêu cầu lệnh mandamus thường kiểm tra xem cơ quan hoặc quan chức chính phủ của bị đơn có nghĩa vụ đối với nguyên đơn hay không.

Tòa án đã công nhận rằng nếu nguyên đơn có quyền nộp đơn xin lợi ích nhập cư, USCIS có nhiệm vụ xét xử đơn xin lợi ích nhập cư. Nghĩa vụ này có thể tồn tại ngay cả khi quyết định cuối cùng về việc cấp quyền lợi nhập cư là theo quyết định của USCIS.

Nghĩa vụ là điều bắt buộc hoặc thuộccấp bộ và nó là nghĩa vụ mà bị đơn chịu trách nhiệm cụ thể đối với nguyên đơn.

Không còn biện pháp khắc phục nào khác

Yêu cầu đối với trường hợp “không còn biện pháp khắc phục nào khác” trong một hồ sơ di trú yêu cầu lệnh mandamus thường kiểm tra xem nguyên đơn có thể nhận được cứu trợ mà không cần lệnh mandamus hay không. Yêu cầu này dựa trên một khái niệm áp dụng trong nhiều lĩnh vực luật khác – quý vị phải sử dụng hết mọi biện pháp khắc phục hành chính hiện có trước khi nhận cứu trợ tại tòa.

Đối với đa sốhồ sơ nhập cư, để đáp ứng yêu cầu “không còn biện pháp khắc phục nào khác”, khi đơn kiến nghị hoặc đơn thỉnh cầu của quý vị nằm ngoài thời gian xử lý thông thường của USCIS, quý vị phải gửi tối thiểu một yêu cầu xử lý hồ sơ cho USCIS. Đối với một số hồ sơ nhập cư như đơn I-589xin tị nạn, USCIS không cung cấp các mốc thời gian rõ ràng cho thời hạn xét duyệt hồ sơ. Và đối với một số đơn đăng ký hoặc kiến ​​​​nghị, thời gian xử lý thông thường của USCIS là không hợp lý chút nào. Trong những tình huống này, luật sư nhập cư giàu kinh nghiệm có thể tư vấn cho quý vịđể tìm hiểu xem quý vị đã sử dụng hết mọi biện pháp hành chính sẵn có trước khi quý vị nộp đơn kiện yêu cầu lệnh mandamus lên tòa án liên bang.

Ngoài ra, như được mô tả trong phần tiếp theo của bài viết này, mặc dù nguyên đơn phải đáp ứng được các điều kiện “quyền cứu trợ rõ ràng”, “nghĩa vụ”, “Không còn biện pháp khắc phục nào khác”đối với hồ sơ di trú muốn yêu cầu lệnh mandamus, nhưng nếu chỉ đáp ứng những yêu cầu này thì vẫn có thể không đủ để tòa án ban hành lệnh mandamus.

Cách nộp đơn yêu cầu lệnh mandamus?

Lệnh mandamus được nộp lên Tòa án Quận của Hoa Kỳ. Đây là tòa án Liên bang, không phải tòa án tiểu bang.

Có 94 Tòa án Quận đang hoạt độngở Hoa Kỳ.Có từ một đến bốn Tòa án Quận của Hoa Kỳ được đặt tại mỗi tiểu bang. Ngoài ra còn có một Tòa án Quận của Hoa Kỳ tại Quận Columbia và các vùng lãnh thổ khác ở Hoa Kỳ.

Vậy nguyên đơn sẽ nộp đơn yêu cầu lệnh mandamus tại Tòa án Quận nào ở Hoa Kỳ?Theo Bộ luật Hoa Kỳ số 28 Mục 1391(e), cơ quan có thẩm quyền nhận đơn yêu cầu lệnh mandamus là cơ quan ở “bất kỳ quận tư pháp nào mà (A) bị đơn tham gia vụ kiện đang cư trú, (B) nơi xảy ra phần lớn các sự kiện hoặc thiếu sót dẫn đến khiếu nại. . . , hoặc (C) nơi nguyên đơn cư trú”.

Một số tòa án đã công nhận rằng các yêu cầu về “quyền cứu trợ rõ ràng”, “nghĩa vụ” và “không còn biện pháp khắc phục nào khác” được mô tả ở trên là cần thiết, nhưng không đủđể nộp đơn yêu cầu lệnh mandamus. Trong hồ sơcủa Hiệp hội Bệnh viện Hoa Kỳ và Burwell, 812 F.3d 183 (D.C. Cir. 2016), tòa án đề cập đến hai quyết định trước đó và tuyên bố, “Biện pháp sử dụng lệnh mandamus là một biện pháp quyết liệt, chỉ được áp dụng trong những hồ sơ đặc biệt. . . . [A] tòa án chỉ có thể cho phép cứu trợ khi tìm thấy những căn cứ công bằng thuyết phục”. Ngoài ra, trong hồ sơ của Inre Core Comm., Inc., 531 F.3d 849 (D.C. Cir. 2008), tòa án đề cập đến hai quyết định trước đó và tuyên bố rằng “việc ban hành lệnh [mandamus] là một biện pháp khắc phục đặc biệt” và rằng nó phải quyết định “liệu sự chậm trễ của cơ quan có nghiêm trọng đến mức phải được đảm bảo bằng [một lệnh] mandamus hay không”. Các tòa án này cho thấy rằng một văn bản khiếu nại yêu cầu lệnh mandamus cũng có thể phải bao gồm bằng chứng “đặc biệt” về “căn cứ công bằng thuyết phục” và hành vi “nghiêm trọng” để có thể yêu cầu lệnh mandamus thành công.

Cũng cần lưu ý rằng nếu hồ sơ nhập cư của quý vị được phán quyết trước khi tòa án nhận được khiếu nại yêu cầu lệnh mandamus của quý vị, khiếu nại của quý vị có thể sẽ bị bác bỏ vì lý do thảo luận.

Chi phí nộp đơn yêu cầu lệnh Mandamus

Lệnh mandamuscho hồ sơ nhập cư đượctiếp nhận thông qua tranh tụng tại tòa án liên bang. Tranh tụng tại tòa án liên bang rất phức tạp và nên được xử lý bởi luật sư. Do đó phí pháp lýlà chi phí lớn nhất phát sinh trong quá trình nộp đơn yêu cầu lệnh mandamus cho hồ sơ nhập cư.

Số tiền lệ phí pháp lý cụ thể mà quý vị cần trả để yêu cầu lệnh mandamuscho hồ sơ nhập cư sẽ thay đổi dựa trên các vấn đề cụ thể trong hồ sơ của quý vị và số tiền cần thanh toán cho luật sư của quý vị. Theo ước tính tốt nhất, quý vị sẽ phải trả từ 5.000 đến 10.000 đô la, cho các khoản phí pháp lý trong một vụ án yêu cầu lệnh mandamus.

Ngoài ra, sẽ có các chi phí tòa án phát sinh khác khi nộp đơn yêu cầu lệnh mandamuscho hồ sơ nhập cư (thường là $400 đến $500).

Lệnh mandamus có thể làm gì và không thể làm gì?

Điều quan trọng là quý vị hiểu được lệnh mandamus có thể làm gì và không thể làm gì đối với một người đang tìm kiếm lợi ích nhập cư theo hệ thống nhập cư Hoa Kỳ.

Nếu vụ kiện thành công, lệnh mandamus có thể yêu cầu USCIS hoặc một quan chức tại USCIS hành động ngay lập tức đối với đơn xin lợi ích nhập cư của quý vị trong một khoảng thời gian nhất định (thường là trong vòng 90 ngày). Tùy theo loại đơn đăng ký và giai đoạn đăng ký của quý vị, hành động ngay lập tức đó có thể là lên lịch phỏng vấn hoặc đưa ra quyết định cuối cùng về đơn đăng ký của quý vị. Như vậy, quý vị sẽ không còn tâm trạng bối rối vì chưa nhận được quyết định cho hồ sơ của mình. Lệnh mandamus sẽ trả lời kết quả hồ sơ của quý vị.

Tuy nhiên, nếu vụ kiện thành công thì điều đó cũng không đồng nghĩa với việc quý vị sẽ nhận được câu trả lời thuận lợi cho đơn của mình. Mặc dù USCIS sẽ xử lý đơn thỉnh cầu của quý vị, nhưng không có gì đảm bảo rằng USCIS sẽ chấp thuận đơn thỉnh cầu của quý vị. Kể cả khi vụ kiệnyêu cầu lệnh mandamus diễn ra thành công, nó vẫn không thay đổi được các dữ kiện và hoàn cảnh trong hồ sơ của quý vị. Thật không may, vụ kiện yêu cầu lệnh mandamusdiễn ra thành công sẽ không biến hồ sơ có các dữ kiện và tình tiết “xấu” thành một hồ sơ có các dữ kiện và tình tiết “tốt”.

Vấn đề là chỉ có lệnh mandamus mới có thể đảm bảo việc xử lý đơn xin nhập cư diễn ra nhanh hơn. Lệnh không thể đảm bảo quá trình xử lý thuận lợi cho quý vị và thậm chí có thể dẫn đến việc xử lý đơn đăng ký nhập cư không thuận lợi. Như vậy, dựa trên những điều mà lệnh mandamus có thể làm và không thể làm đối với một người đang tìm kiếm lợi ích nhập cư Hoa Kỳ, và với các chi phí phát sinh từ việc nộp đơn kiện yêu cầu lệnh mandamus, một người chỉ nên tiến hành đơn kiện yêu cầu lệnh mandamus sau khi đã cùng luật sư di trúcẩn thận xem xét các kết quả khác nhau có thể xảy ra cho hồ sơ của quý vị.

Có một lĩnh vực khác mà lệnh mandamus không thể làm được, và đây là một tác động tích cực đối với người nhập cư. Một số người lo ngại rằng việc nộp đơn kiện yêu cầu lệnh mandamus có thể khiến USCIS trả đũa bằng cách gây bất lợi. Quan điểm như vậy là một giả định sai lầm. Không có bằng chứng nào cho thấy đương sự yêu cầu lệnh mandamus bị từ chối đơn xin lợi ích nhập cư chỉ vì họ đã nộp đơn kiện yêu cầu lệnh mandamus. Đơn kiện yêu cầu lệnh mandamus chỉ đơn giản là một phần bổ sung cho hồ sơ nhập cư đã nộp. Quý vị chỉ đang yêu cầu chính phủ “thực hiện công việc của mình” và xử lý đơn xin nhập cư của quý vị.

Kết luận

Nhiều người dân Hoa Kỳ nhìn nhận chính phủ theo những cách khác nhau. Một mặt, mọi người đánh giá cao những lợi ích sẵn có, từ hỗ trợ tài chính giáo dục cho đến An sinh Xã hội, do chính phủ cung cấp. Mặt khác, mọi người cảm thấy khó chịu vì sự kém hiệu quả của bộ máy hành chính của chính phủ, từ Sở Quản lý Xe cơ giới cho đến Sở Thuế vụ.

Người nhập cư cũng có tâm trạng lẫn lộn tương tự với chính phủ. Một mặt, những người nhập cư hài lòng với khả năng nhận thẻ xanh để sống và làm việc tại Hoa Kỳ. Mặt khác, người nhập cư không hài lòng với các vấn đề hành chính có thể gây chậm trễ kéo dài trong quá trình xử lý đơn xin nhập cư.

Lệnh mandamus có thể giải quyết các vấn đề hành chính này và cho phép người nhập cư nhận thẻ xanh, quyền công dân hoặc các lợi ích nhập cư khác trong thời gian nhanh hơn. Như đã mô tả ở trên, đúng là lệnh mandamus không thể đảm bảo rằng quý vị được chấp thuận thẻ xanh, quyền công dân hoặc các đơn thỉnh cầu khác liên quan đến nhập cư, nếu quý vị có một hồ sơ thuận lợi mà nhiều khả năng không được chấp thuận chỉ vì bộ máy hành chính chậm trễ,lệnh mandamus có thể là tài liệu quan trọng để phê duyệt đơn xin nhập cư của quý vị. Do đó, các lệnh mandamus phải được xem xét kỹ lưỡng bởi những người nộp đơn nhập cư, những người chắc chắn chưa nhận được lợi ích nhập cư của họ vì các hồ sơ thuận lợi của họ đang chờ xử lý.

Thông qua DYgreencard.com, quý vị có thể tìm một luật sư di trú giàu kinh nghiệmđể giúp quý vị giải quyết hồ sơ nhập cư bằng lệnh mandamus. Hãy liên lạc ngay với chúng tôi theo số 888-919-8555 hoặc gửi email đến [email protected] hoặc đặt lịch hẹn trực tuyến để được tư vấn miễn phí!

DYgreencard - Luật sư nhập cư, giá cả phải chăng.

Để biết thêm các chủ đề liên quan, vui lòng nhấp vào mục Tài nguyên Nhập cư.

(Bn quyn ca DYgreencard.com. Bt k ni dung nào đưc sao chép hoc phân phi t DYgreencard phi đưc đánh du bng câu “sao chép hoc phân phi t DYgreencard.com”.)