Ly hôn có ảnh hưởng đến Thẻ xanh hoặc Đơn đăng ký tại USCIS của tôi không?

Cập nhật ngày 10/27/2023

Ly hôn là một sự việc đau buồn. Đối với những người nhập cư, ly hôn có thể gây trở ngại đáng kể cho thẻ xanh hoặc đơn xin thẻ xanh của họ. Bất kể quý vị có ý định ly hôn, hoặc đã ly hôn, quý vị nên hiểu đầy đủ về những yếu tố mà việc ly hôn gây ảnh hưởng đến thẻ xanh hoặc đơn xin nhập cư của quý vị. Tùy vào tình trạng nhập cư hiện tại của quý vị, mức độ ảnh hưởng từ việc ly hôn sẽ khác nhau.

Divorce's Effect on Green Card

1. Ly hôn khi đang đợi xử lý đơn xin thẻ xanh

Nếu quý vị vẫn đang đợi xử lý đơn xin thẻ xanh, hay nói cách khác, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) chưa cấp thẻ xanh cho quý vị, thì thông thường việc ly hôn sẽ khiến quý vị không đủ điều kiện nhận thẻ xanh nếu quý vị đã nộp đơn xin thẻ xanh theo diện kết hôn. Bất kể đơn bảo lãnh di dân có được USCIS chấp thuận hay không, quý vị sẽ không được cấp thẻ xanh sau khi ly hôn.

Ví dụ 1: Quý vị kết hôn với công dân Hoa Kỳ (hoặc người có thẻ xanh) và vợ/chồng đã nộp đơn bảo lãnh di dân I-130 để bảo lãnh thẻ xanh cho quý vị thông qua quá trình xử lý lãnh sự, đơn I-130 đã được USCIS chấp thuận và quý vị ly hôn khi đang chờ phỏng vấn visa định cư tại lãnh sự quán Hoa Kỳ, quý vị sẽ không nhận được visa định cư (thẻ xanh).

Ví dụ 2: Quý vị kết hôn với công dân Hoa Kỳ (hoặc chủ thẻ xanh) và nộp đơn xin thẻ xanh thông qua Mẫu đơn I-485 điều chỉnh tình trạng tại Hoa Kỳ, và quý vị ly hôn khi Mẫu đơn I-485 vẫn đang chờ USCIS xử lý, quý vị sẽ không được cấp thẻ xanh.

Ví dụ 3: Mẫu đơn I-130 do chị của vợ/chồng quý vị nộp đã được USCIS chấp thuận, vợ/chồng của quý vị là đương đơn chính và quý vị là người thụ hưởng phái sinh của đương đơn xin thẻ xanh. Nếu ly hôn, quý vị sẽ mất trạng thái thụ hưởng và sẽ không nhận được thẻ xanh.

Ví dụ 4: Quý vị đã nộp đơn I-485 cùng với đơn I-485 của vợ/chồng quý vị dựa trên đơn bảo lãnh di dân I-140 cho vợ/chồng của quý vị. Vợ/chồng của quý vị là người nộp đơn thẻ xanh chính còn quý vị là người thụ hưởng phái sinh. Quý vị ly hôn trong lúc đợi USCIS giải quyết đơn I-485 của mình, quý vị sẽ không được cấp thẻ xanh do bị mất trạng thái thụ hưởng khi ly hôn.

Ví dụ 5: Quý vị nhận trạng thái tị nạn phái sinh thông qua vợ/chồng của mình, người đã được chấp thuận cho tị nạn. Quý vị đã nộp đơn I-485 theo diện tị nạn phái sinh. Nếu quý vị ly hôn khi đang chờ USCIS giải quyết đơn I-485, quý vị sẽ không đủ điều kiện nhận thẻ xanh theo diện tị nạn phái sinh. Tuy nhiên, quý vị có thể tự nộp đơn xin tị nạn có tên là nunc pro tunc I-589 và xin trạng thái tị nạn cho riêng mình, sau đó nộp đơn I-485 với tư cách là người tị nạn.

Có một ngoại lệ đối với người nước ngoài kết hôn với công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân hợp pháp (LPR, còn gọi là chủ thẻ xanh). Nếu quý vị bị vợ/chồng là công dân Hoa Kỳ hoặc LPR bạo hành hoặc phải chịu hành vi tàn nhẫn cực độ, quý vị có thể tự làm đơn xin thẻ xanh. Việc ly hôn sẽ không ảnh hưởng đến việc xin thẻ xanh của quý vị. Trong trường hợp như vậy, quý vị nên nộp Mẫu đơn I-360 thay vì Mẫu đơn I-130 để bắt đầu quá trình xin thẻ xanh của riêng quý vị.

Tại DYgreencard.com, chúng tôi có thể giúp quý vị xử lý nhiều loại đơn, như Mẫu đơn I-485 điều chỉnh tình trạng để xin thẻ xanh, đơn bảo lãnh nhập cư I-130 cho vợ/chồng, cha mẹ, con cái hoặc anh chị em, và nhiều loại đơn khác. Tất cả những gì quý vị cần làm chỉ là trả lời trực tuyến một số câu hỏi và gửi tài liệu trên nền tảng của chúng tôi. 

2. Ly hôn sau khi nhận thẻ xanh có điều kiện theo diện kết hôn

Quý vị sẽ nhận thẻ xanh có điều kiện hai năm nếu nộp đơn xin thẻ xanh theo diện kết hôn với Công dân Hoa Kỳ hoặc LPR và hôn nhân của quý vị kéo dài dưới hai năm khi USCIS chấp thuận thẻ xanh. Quý vị phải nộp đơn I-751 xin loại bỏ điều kiện trên thẻ xanh của mình. Vì quý vị nhận thẻ xanh theo diện kết hôn, việc ly hôn sẽ ảnh hưởng đáng kể đến thẻ xanh và đơn I-751 của quý vị.

Quý vị và vợ/chồng có thể nộp chung Mẫu đơn I-751 (“nộp chung”), hoặc quý vị nộp riêng (“nộp đơn xin miễn trừ”). Quý vị có thể nộp đơn xin miễn trừ nếu quý vị thuộc một trong các trường hợp sau:

  • Vợ/chồng của quý vị đã qua đời
  • Đã ly hôn
  • Quý vị đã bị vợ/chồng của mình bạo hành hoặc phải chịu hành vi tàn nhẫn cực độ
  • Việc quý vị bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ sẽ gây ra hoàn cảnh cực kỳ khó khăn

Bất kể quý vị nộp đơn chung hay nộp đơn xin miễn trừ, quý vị phải cung cấp bằng chứng để chứng minh cuộc hôn nhân của quý vị đã được tiến hành dựa trên thiện chí. Tuy nhiên, USCIS sẽ sàng lọc nghiêm ngặt các đơn I-751 xin miễn trừ, đặc biệt là đơn xin miễn trừ dựa trên việc ly hôn. Chúng tôi rất khuyến khích quý vị thuê luật sư nhập cư để chuẩn bị hồ sơ xin miễn trừ.

Đối với việc nộp đơn chung, quý vị chỉ có thể nộp đơn I-751 trong khoảng thời gian 90 ngày trước khi hết hạn trạng thái thường trú nhân có điều kiện. Đối với việc nộp đơn xin miễn trừ, quý vị có thể nộp đơn I-751 bất cứ lúc nào trước khi hết hạn trạng thái thường trú nhân, miễn là một trong các trường hợp trên xảy ra.

Điều gì sẽ xảy ra nếu quý vị đang ly hôn nhưng vẫn chưa nộp đơn I-751?

Nếu quý vị đang tiến hành thủ tục ly hôn và chưa nhận phán quyết ly hôn cuối cùng, quý vị vẫn có thể tự nộp đơn I-751 (nộp đơn xin miễn trừ). Tuy nhiên, USCIS cuối cùng sẽ đưa ra Yêu cầu Bằng chứng (RFE) để yêu cầu một bản sao phán quyết ly hôn. Thông thường, quý vị chỉ có 87 ngày để trả lời thư RFE. Nếu quý vị không cung cấp bản sao phán quyết ly hôn theo thời hạn ghi trong RFE, USCIS sẽ từ chối đơn I-751 của quý vị và đưa quý vị vào thủ tục loại trừ (có nghĩa là chấm dứt thẻ xanh của quý vị và trục xuất quý vị khỏi Hoa Kỳ). Thủ tục ly hôn có thể diễn ra trong thời gian dài, đặc biệt là khi quý vị có một cuộc ly hôn nhiều tranh chấp. Do đó, quý vị nên cẩn thận nếu dự định nộp đơn xin miễn trừ khi chưa hoàn tất việc ly hôn.

Điều gì sẽ xảy ra nếu quý vị cùng nộp đơn I-751 nhưng sau đó lại ly hôn trước khi đơn I-751 được chấp thuận?

Quý vị có thể gửi văn bản yêu cầu USCIS chuyển đơn I-751 của quý vị thành đơn xin miễn trừ. Quý vị nên đính kèm một bản sao phán quyết ly hôn cùng văn bản yêu cầu đó. Nếu quý vị không đưa ra yêu cầu như vậy và sau đó USCIS chấp thuận đơn I-751 của quý vị theo diện nộp đơn chung, USCIS sẽ thu hồi thẻ xanh vĩnh viễn của quý vị nếu phát hiện ra sự thật. Quý vị có thể tự hỏi, làm sao USCIS biết rằng quý vị đã ly hôn trước khi đơn I-751 được chấp thuận? Khi quý vị nộp đơn xin quốc tịch, hoặc nộp đơn bảo lãnh di dân để bảo lãnh thẻ xanh cho vợ/chồng mới của quý vị, hoặc các loại đơn xin nhập cư khác có yêu cầu kiểm tra lịch sử hôn nhân của quý vị, nhiều khả năng là USCIS có thể tìm ra sự thật.

Với DYgreencard.com, quý vị có thể chuẩn bị sẵn bộ hồ sơ I-751 nộp cho USCIS theo cách rất đơn giản! Bắt đầu ngay.

3. Ly hôn sau khi nhận thẻ xanh có điều kiện thông qua đầu tư EB-5

Nếu quý vị nhận thẻ xanh thông qua chương trình đầu tư EB-5, quý vị sẽ nhận được thẻ xanh có điều kiện với giá trị hai năm. Quý vị phải nộp đơn I-829 xin loại bỏ các điều kiện trên thẻ xanh. May mắn thay, việc ly hôn sẽ không ảnh hưởng đến đơn I-829 của quý vị kể cả khi vợ/chồng của quý vị là nhà đầu tư chính trong chương trình EB-5.

4. Ly hôn sau khi được cấp thẻ xanh vĩnh viễn 10 năm

Thông thường, USCIS sẽ không xem xét lại đơn xin thẻ xanh của quý vị sau khi quý vị nhận thẻ xanh vĩnh viễn. Theo đó, việc quý vị ly hôn sau khi nhận thẻ xanh vĩnh viễn không gây ảnh hưởng đến thẻ xanh của quý vị. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng USCIS có quyền thu hồi thẻ xanh vĩnh viễn của bất kỳ ai nếu phát hiện ra rằng người đó không đủ điều kiện nhận thẻ xanh tại thời điểm được chấp thuận.

5. Ảnh hưởng của việc ly hôn đối với đơn xin quốc tịch

Chủ sở hữu thẻ xanh có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch Hoa Kỳ thông qua Mẫu đơn N-400 xin Nhập tịch theo diện kết hôn 3 năm với một công dân Hoa Kỳ. Dĩ nhiên, việc ly hôn trước khi được chấp thuận đơn N-400 sẽ gây hại cho đơn xin quốc tịch đó.

May mắn thay, quý vị luôn có thể nộp Mẫu N-400 dựa trên tư cách 5 năm làm chủ thẻ xanh. Trong tình huống này, điều kiện nhập tịch của quý vị không phụ thuộc vào cuộc hôn nhân hiện tại. Do đó, việc ly hôn không ảnh hưởng đến đơn xin quốc tịch của quý vị.

Tuy nhiên, quý vị nên cảnh giác rằng USCIS sẽ xem xét toàn bộ hồ sơ nhập cư của quý vị khi quý vị nộp đơn xin nhập quốc tịch. Việc xem xét đó chắc chắn bao gồm lịch sử hôn nhân của quý vị. Nếu quý vị nhận thẻ xanh theo diện kết hôn với công dân Hoa Kỳ hoặc LPR và đã ly hôn, quý vị phải thận trọng khi chuẩn bị đơn N-400 và khi đi phỏng vấn. Chắc chắn USCIS sẽ hỏi quý vị kỹ lưỡng khi phỏng vấn đơn N-400. USCIS có thể yêu cầu thêm bằng chứng nếu thấy cần thiết. Nếu quý vị không thể cung cấp tài liệu theo yêu cầu, USCIS có thể từ chối đơn đăng ký N-400 của quý vị. Tệ hơn nữa, USCIS có thể thu hồi thẻ xanh và đưa quý vị vào thủ tục trục xuất.

Quý vị không chắc mình có đủ điều kiện nộp đơn xin nhập tịch N-400 hay không? Quý vị có thể miễn phí kiểm tra khả năng đạt điều kiện thông qua DYgreencard.com mà không cần cung cấp thông tin cá nhân. Khi quý vị sẵn sàng nộp đơn, chúng tôi có thể hướng dẫn quý vị trong suốt quy trình đăng ký và chuẩn bị một bộ hồ sơ N-400 hoàn chỉnh để nộp cho USCIS. Bắt đầu ngay.

DYgreencard - Luật sư nhập cư, giá cả phải chăng.

Để biết thêm các chủ đề liên quan, vui lòng nhấp vào mục Tài nguyên Nhập cư.

(Bn quyn ca DYgreencard.com. Bt k ni dung nào đưc sao chép hoc phân phi t DYgreencard phi đưc đánh du bng câu “sao chép hoc phân phi t DYgreencard.com”.)