Mất bao lâu để xin Giấy phép Lao động sau khi Kết hôn?

Cập nhật ngày 03/19/2023

Theo dữ liệu từ Ủy ban Thống kê Lao động Hoa Kỳ, trung bình một hộ gia đình Hoa Kỳ có tổng chi phí hàng năm hơn 60.000 đô la. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi những người nước ngoài đã kết hôn với công dân Hoa Kỳ hoặc chủ thẻ xanh muốn đến Hoa Kỳ làm việc càng sớm càng tốt. Nếu quý vị hoặc vợ/chồng của quý vị vẫn đang đợi thẻ xanh theo diện kết hôn, quý vị có thể đang thắc mắc về cách thức và thời gian xin giấy phép lao động ở Hoa Kỳ.

1. Thẻ xanh theo diện kết hôn

Những người nước ngoài kết hôn với công dân Hoa Kỳ (USC) hoặc thường trú nhân hợp pháp (LPR, chủ thẻ xanh) có thể nộp đơn để điều chỉnh trạng thái thẻ xanh sau khi kết hôn. Quý vị có thể làm điều này bằng cách gửi Mẫu đơn I-485, Đơn đăng ký Thường trú nhân hoặc Đơn xin điều chỉnh Tình trạng cho Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS).

Quy trình điều chỉnh tình trạng sang thẻ xanh theo diện kết hôn có thể kéo dài nhiều tháng. Trong thời gian chờ đợi, một số đương đơn có thể đã được cấp phép lao động hợp pháp tại Hoa Kỳ, còn một số người khác thì không.

Quý vị không chắc mình có đủ điều kiện nộp đơn I-485 theo diện kết hôn hay không? Quý vị có thể miễn phí kiểm tra khả năng đạt điều kiện thông qua DYgreencard.com mà không cần cung cấp thông tin cá nhân. Nếu quý vị đủ điều kiện, chúng tôi có thể giúp quý vị chuẩn bị một bộ hồ sơ I-485 hoàn chỉnh và để luật sư di trú xem xét đầy đủ. Tìm hiểu thêm hoặc làm đơn ngay!

2. Giấy phép lao động trước khi kết hôn

Người nộp đơn xin thẻ xanh theo diện kết hôn đang xin điều chỉnh tình trạng cho visa lao động tạm thời hoặc visa du học có thể tiếp tục làm việc khi chờ phê duyệt Mẫu đơn I-485.

Visa làm việc không định cư

Nếu cô dâu hoặc chú rể đã ở Hoa Kỳ bằng visa lao động không định cư, chẳng hạn như visa H-1B hoặc visa L-1 dành cho quản lý và điều hành, họ có thể tiếp tục làm việc bằng visa đó, miễn là visa chưa hết hạn hoặc bị chấm dứt. Tuy nhiên, nếu người mới kết hôn đến Hoa Kỳ bằng visa K1 hoặc visa du học không cho phép họ làm việc, họ sẽ phải xin giấy phép lao động.

Giấy phép Lao động của Du học sinh tại Hoa Kỳ

Nếu người nước ngoài đến Hoa Kỳ bằng visa du học F-1 và sau đó kết hôn với USC hoặc LPR, họ có thể tiếp tục làm việc khi đang chờ xử lý đơn I-485, miễn là họ có giấy phép lao động hợp lệ dựa trên trạng thái visa F-1. Tuy nhiên, nếu giấy phép lao động của du học sinh đó hết hạn trước khi thẻ xanh theo diện kết hôn của họ được chấp thuận, họ sẽ phải ngừng làm việc và nộp đơn xin giấy phép lao động dựa trên đơn I-485 của họ.

Một số ví dụ về việc lao động hợp lệ của du học sinh khi đang đợi cấp thẻ xanh theo diện kết hôn bao gồm: làm việc cho trường hoặc Thực tập ngoại khoá bắt buộc (CPT) để phục vụ cho chuyên ngành đang học. Các phương án kiếm tiền bổ sung bao gồm Thực tập ngoại khoá tùy chọn (OPT) và tham gia chương trình chuyên ngành STEM-OPT, có thể được kéo dài ngay cả sau khi tốt nghiệp.

3. Giấy phép lao động dựa trên Mẫu đơn I-485

Những người chưa lao động hợp pháp tại Hoa Kỳ khi kết hôn với công dân Hoa Kỳ hoặc chủ thẻ xanh sẽ phải xin giấy phép lao động, còn gọi là tài liệu ủy quyền việc làm (EAD, xem mẫu bên dưới). Tuy thẻ xanh theo diện kết hôn cuối cùng sẽ cho phép vợ/chồng người nước ngoài sống và làm việc tại Hoa Kỳ, nhưng nhiều người sẽ cần EAD để người tuyển dụng lao động thấy rằng họ có thể làm việc hợp pháp tại Hoa Kỳ khi đợi chấp thuận Mẫu đơn I-485.

Work Permit (EAD)
Giấy phép lao động (EAD)

Mẫu đơn I-765, Đơn xin Giấy phép lao động

Để xin giấy phép lao động ở Hoa Kỳ, hầu hết những người nộp đơn xin thẻ xanh theo diện kết hôn phải nộp Mẫu đơn I-765 cho USCIS. Mẫu đơn I-765 là Đơn Xin Giấy Phép Lao Động. Đơn này có sẵn cho những người nộp đơn xin giấy phép lao động theo nhiều diện nhập cư khác nhau, bao gồm cả những người đang nộp Mẫu đơn I-485 theo diện kết hôn với USC hoặc thường trú nhân hợp pháp. Danh mục cho đơn I-765 dựa trên đơn I-485 xin thẻ xanh theo diện kết hôn là (c)(9).

Kết hôn với công dân Hoa Kỳ

Nhiều người nộp đơn xin thẻ xanh theo diện kết hôn đã kết hôn với công dân Hoa Kỳ và quyết định nộp Mẫu đơn I-765 cùng Mẫu đơn I-485. Điều này có thể tiết kiệm thời gian và không phải đợi lâu để nhận giấy phép lao động sau khi kết hôn. Tuy nhiên, thông thường người nộp sẽ đợi khoảng 5-7 tháng để có thẻ EAD.

Kết hôn với một Thường trú nhân Hợp pháp

Những người nước ngoài đã kết hôn với chủ thẻ xanh có lẽ phải đợi lâu hơn để nhận giấy phép lao động tại Hoa Kỳ. Những người thuộc diện này (F2A) sẽ đợi 19-25 tháng để nhận số visa nhập cư trước khi nộp Mẫu đơn I-485. Tuy nhiên, vào một số tháng trong năm, số visa nhập cư sẽ có sẵn ngay lập tức và họ có thể nộp Mẫu đơn I-485 sớm hơn và nhờ đó có thể nộp Mẫu đơn I-765 đồng thời với Mẫu đơn I-485.

Sau khi nộp Mẫu đơn I-765 cho USCIS, USCIS sẽ mất 5-7 tháng để xử lý đơn và cấp giấy phép lao động EAD cho vợ/chồng người nước ngoài.

Tôi có thể nộp riêng Mẫu đơn I-765 và Mẫu đơn I-485 không?

Được. Quý vị luôn có thể nộp Mẫu đơn I-765 xin giấy phép lao động sau khi nộp Mẫu đơn I-485. Bản sao giấy thông báo nhận I-485 nên được đính kèm trong đơn I-765. Trên thực tế, giấy phép lao động/EAD dựa trên đơn I-485 đang chờ xử lý chỉ có giá trị 2 năm. Do đó, quý vị nên nộp đơn I-765 mới để gia hạn EAD khi nó đã hoặc sắp hết hạn.

Với DYgreencard.com, quý vị có thể chuẩn bị sẵn bộ đơn I-765 để nộp cho USCIS theo cách rất đơn giản! Tìm hiểu thêm cách chúng tôi hỗ trợ quý vị hoặc làm đơn ngay!

Tôi có cần EAD sau khi nhận thẻ xanh?

Không. EAD chỉ là một tài liệu tạm thời cho phép quý vị làm việc hợp pháp tại Hoa Kỳ khi đang đợi cấp thẻ xanh. Khi quý vị có thẻ xanh, bất kể đó là thẻ xanh có điều kiện hai năm hay thẻ xanh vĩnh viễn mười năm, quý vị vẫn có quyền sống, làm việc tại Hoa Kỳ và đi du lịch nước ngoài mà không bị giới hạn.

Tôi có thể đi du lịch nước ngoài bằng EAD không?

EAD chỉ cho phép quý vị làm việc hợp pháp tại Hoa Kỳ khi đang chờ thẻ xanh. Nếu quý vị muốn đi du lịch nước ngoài, quý vị phải có Giấy thông hành tạm thời (AP) hợp lệ hoặc visa lao động H-1B hoặc L-1 hợp lệ. Quý vị có thể nộp Mẫu đơn I-131 để xin cấp Giấy thông hành tạm thời. Tuy nhiên, quý vị không nên đi du lịch nước ngoài nếu đã hết trạng thái hơn 180 ngày trước khi nộp đơn I-485. Để tìm hiểu các rủi ro khi đi du lịch nước ngoài bằng AP, hãy đọc bài viết Giấy thông hành tạm thời khi đợi USCIS xử lý Mẫu đơn I-485.

Tại DYgreencard.com, chúng tôi có thể giúp quý vị chuẩn bị đơn I-131 riêng lẻ, hoặc đăng ký thẻ EAD/AP kết hợp.

4. Cách Nhận Số An sinh Xã hội (SSN) sau khi Kết hôn

Sau khi kết hôn với USC hoặc chủ thẻ xanh, khi quý vị nộp đơn xin giấy phép lao động (EAD), quý vị cũng có thể xin số an sinh xã hội (SSN) nếu chưa có. Tất cả những gì quý vị cần làm là đánh dấu vào ô thích hợp trên Mẫu đơn I-765. Quý vị sẽ sớm nhận được thẻ an sinh xã hội sau khi USCIS chấp thuận Mẫu đơn I-765. Nếu quý vị không biết liệu mình đã điền đúng trong Mẫu đơn I-765 hay không, hãy cẩn thận tham khảo ý kiến của luật sư di trú.

Trên thẻ SSN mà quý vị nhận trước khi được cấp thẻ xanh có ghi dòng chữ “VALID FOR WORK ONLY WITH DHS AUTHORIZATION (CHỈ CÓ GIÁ TRỊ KHI LÀM VIỆC DƯỚI SỰ CHO PHÉP CỦA DHS)”. Sau khi quý vị nhận thẻ xanh (bất kể đó là thẻ xanh có điều kiện 2 năm hay thẻ xanh 10 năm), tốt hơn quý vị nên đến văn phòng Quản lý An sinh Xã hội và đăng ký thay thế thẻ SSN để được xóa hoàn toàn dòng chữ này.

DYgreencard - Chuẩn bị hồ sơ + xét duyệt với luật sư, giá cả phải chăng.

Để biết thêm các chủ đề liên quan, vui lòng nhấp vào mục Tài nguyên Nhập cư.

(Bn quyn ca DYgreencard.com. Bt k ni dung nào đưc sao chép hoc phân phi t DYgreencard phi đưc đánh du bng câu “sao chép hoc phân phi t DYgreencard.com”.)