Mẫu thư giới thiệu cho đơn I-130

Cập nhật ngày 03/12/2023

Mẫu đơn I-130, Đơn Bảo Lãnh người thân nước ngoài, là một trong những mẫu đơn được gửi đến USCIS thường xuyên nhất. Đây là mẫu đơn cần thiết cho tất cả các trường hợp định cư theo diện gia đình, bao gồm thẻ xanh cho vợ/chồng, thẻ xanh cho cha mẹ, thẻ xanh cho con cái và thẻ xanh cho anh chị em. Không bắt buộc phải có thư giới thiệu khi nộp Mẫu đơn I-130 cho USCIS. Tuy nhiên, một số người nộp đơn thích sử dụng thư giới thiệu như một cách thể hiện phép xã giao lịch sự, và những người khác sử dụng thư giới thiệu như một phương pháp tổ chức. Trên thực tế, thư giới thiệu rất hữu ích để đơn xin nhập cư I-130 có thể được USCIS chấp nhận và xử lý đúng cách.

Các mẫu thư giới thiệu dưới đây được chuẩn bị bởi một luật sư di trú giàu kinh nghiệm. Trên thực tế, với những lá thư giới thiệu này, quý vị có cái nhìn rõ ràng về những tài liệu cần nộp cùng với đơn I-130 của mình. Nói cách khác, thư giới thiệu có thể được coi là một trong những tài liệu cần nộp cùng đơn I-130.

 1.  Tải Mẫu Thư giới thiệu I-130 — Đơn bảo lãnh Vợ/chồng của Công dân Hoa Kỳ

 2.  Tải Mẫu Thư giới thiệu I-130 — Đơn bảo lãnh Con của Công dân Hoa Kỳ đang làm Cha

 3.  Tải Mẫu Thư giới thiệu I-130 — Đơn bảo lãnh Con của Công dân Hoa Kỳ đang làm Mẹ

 4.  Tải Mẫu Thư giới thiệu I-130 — Đơn bảo lãnh Con riêng của Công dân Hoa Kỳ

 5.  Tải Mẫu Thư giới thiệu I-130 — Đơn bảo lãnh Cha của Công dân Hoa Kỳ

 6.  Tải xuống Mẫu Thư giới thiệu I-130 — Đơn bảo lãnh Mẹ của Công dân Hoa Kỳ

 7.  Tải Mẫu Thư giới thiệu I-130 — Đơn bảo lãnh Cha mẹ kế của Công dân Hoa Kỳ

 8.  Tải Mẫu Thư giới thiệu I-130 — Đơn bảo lãnh Anh chị em cùng cha khác mẹ của Công dân Hoa Kỳ

 9.  Tải xống Mẫu Thư giới thiệu I-130 — Đơn bảo lãnh Anh chị em cùng mẹ khác cha của Công dân Hoa Kỳ

 10.  Tải Mẫu Thư giới thiệu I-130 — Đơn bảo lãnh Vợ/chồng của Thường trú nhân Hợp pháp (trẻ vị thành niên sẽ tự động được bao gồm)

 11.  Tải Mẫu Thư giới thiệu I-130 — Đơn bảo lãnh Cha của Thường trú nhân Hợp pháp

 12.  Tải Mẫu Thư giới thiệu I-130 — Đơn bảo lãnh Mẹ của Thường trú nhân Hợp pháp

 13.  Tải Mẫu Thư giới thiệu I-130 — Đơn bảo lãnh Con riêng của Thường trú nhân Hợp pháp

Công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân hợp pháp cũng có thể nộp đơn bảo lãnh nhập cư I-130 cho con nuôi của họ vốn đã được nhận nuôi hợp pháp trước 16 tuổi hoặc trước 18 tuổi nếu anh chị em của con nuôi đã được nhận nuôi. Tuy nhiên, quý vị nên hỏi ý kiến ​​luật sư di trú trước vì đơn I-130 bảo lãnh con nuôi phức tạp hơn nhiều.

Quý vị không chắc mình có đủ điều kiện nộp đơn I-130 xin bảo lãnh người thân của mình không? Quý vị có thể kiểm tra miễn phí tư cách hợp lệ của mình tại DYgreencard.com mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Miễn phí kiểm tra tư cách hợp lệ nếu quý vị là công dân Hoa Kỳ và dự định nộp đơn bảo lãnh định cư I-130 cho vợ/chồng, cha mẹ, con cái hoặc anh chị em, hoặc nếu quý vị là thường trú nhân hợp pháp và dự định nộp đơn bảo lãnh định cư I-130 cho vợ/chồng hoặc con cái.

Nhắc nhở đặc biệt khi nộp đơn bảo lãnh cho vợ/chồng đang trong quá trình bị xét duyệt trục xuất

Khi một người kết hôn với một công dân nước ngoài trong khi họ là đối tượng bị xét duyệt loại trừ quyền lợi cư dân, trục xuất, tước bỏ quyền nhập cảnh hoặc quyền được ở lại Hoa Kỳ, họ có thể không đủ điều kiện nhận thẻ xanh theo diện kết hôn thông qua đơn I-130, trừ khi họ được miễn trừ do có mối quan hệ hôn nhân trung thực.

Vợ/chồng của người nộp đơn I-130 không được phép đến Hoa Kỳ vào ngày cưới có thể xem xét soạn một thư giải thích để yêu cầu được miễn trừ do có mối quan hệ hôn hân trung thực. Yêu cầu này có thể nói rõ cho biết USCIS rằng việc kết hôn có giá trị pháp lý tại nơi đã thực hiện. Thư cũng có thể giải thích cuộc hôn nhân được tiến hành trong thiện chí hơn là vì mục đích lấy thẻ xanh. Lời giải thích đó nên được đưa vào thư giới thiệu I-130.

Lời nhắc đặc biệt dành cho người gửi đơn bảo lãnh I-130 đã nhận thẻ xanh thông qua cuộc hôn nhân trước

Những người tái hôn sau khi nhận thẻ xanh thông qua vợ/chồng cũ cũng có thể cần viết lời giải thích trong thư giới thiệu I-130. Thư giải thích rằng người gửi đơn bảo lãnh là người góa chồng hoặc góa vợ, hoặc sẽ nói rõ rằng cuộc hôn nhân trước của họ được tiến hành dựa trên thiện chí.

Hãy để DYgreencard.com hỗ trợ quý vị

Tất cả những gì quý vị cần làm chỉ là trả lời trực tuyến một số câu hỏi đơn giản và gửi các tài liệu hỗ trợ lên nền tảng của chúng tôi. Sau đó chúng tôi lo nốt phần còn lại. Quý vị hoàn toàn không cần in hoặc làm nhiều việc giấy tờ nặng nhọc. Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tập hồ sơ hoàn chỉnh và sắp xếp theo cách mà USCIS ưa thích. Hơn nữa, toàn bộ tập hồ sơ sẽ được một luật sư nhập cư chuyên nghiệp xem xét cẩn thận để đảm bảo nhận được sự chấp thuận cuối cùng của USCIS. Hãy tìm hiểu thêm về những điều chúng tôi có thể hỗ trợ quý vị.

DYgreencard - Chuẩn bị hồ sơ + xét duyệt với luật sư, giá cả phải chăng.

Để biết thêm các chủ đề liên quan, vui lòng nhấp vào mục Tài nguyên Nhập cư.

(Bn quyn ca DYgreencard.com. Bt k ni dung nào đưc sao chép hoc phân phi t DYgreencard phi đưc đánh du bng câu “sao chép hoc phân phi t DYgreencard.com”.)