Mẫu Thư giới thiệu I-485

Cập nhật ngày 10/21/2023

Thật thú vị khi cuối cùng quý vị cũng có thể gửi đơn xin điều chỉnh trạng thái đến Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS). Nhưng đừng để niềm vui đó khiến quý vị chủ quan đến mức gửi đi một bộ Đơn I-485 xin điều chỉnh trạng thái chưa hoàn chỉnh.

Để xin điều chỉnh tình trạng nhập cư tại Hoa Kỳ thật hiệu quả, công dân nước ngoài cần hoàn thành Mẫu đơn I-485 và gửi đến USCIS cùng với bằng chứng/tài liệu hỗ trợ. Có một cách đảm bảo rằng USCIS hiểu rõ mục đích nộp đơn của quý vị và nhìn thấy tất cả các mục được đính kèm trong gói hồ sơ xin điều chỉnh trạng thái I-485 của quý vị, đó là nhận dạng chúng trong thư giới thiệu.

Chuẩn bị một lá thư giới thiệu I-485 được cá nhân hóa

Đơn I-485 có thể được nộp dựa trên danh mục định cư diện gia đình, danh mục định cư diện lao động và danh mục nhập cư đặc biệt khác. Bằng chứng ban đầu cho mỗi danh mục có một số khác biệt. Do đó, thư giới thiệu cho các loại đơn I-485 này cũng khác nhau. Trên thực tế, hoàn cảnh riêng của mỗi người nộp đơn cũng sẽ làm nội dung thư giới thiệu khác đi. Ví dụ: nếu người nộp đơn đã từng bị buộc tội vi phạm hình sự, thì thư giới thiệu I-485 của họ phải liệt kê một bản sao có chứng thực về phán quyết của tòa.

Trên thực tế, một số đương đơn sẽ nộp hồ sơ đồng thời gồm đơn bảo lãnh định cư Mẫu đơn I-130 hoặc I-140 cùng với đơn I-485, hoặc nộp Mẫu đơn I-765 để xin giấy phép làm việc và/hoặc đơn I-131 xin Giấy phép thông hành cùng với Đơn I-485. Rõ ràng, cần có thêm bằng chứng hỗ trợ nộp kèm trong hồ sơ đồng thời. Do đó, một thư giới thiệu cho hồ sơ đồng thời sẽ phức tạp hơn.

Tại DYgreencard.com, chúng tôi có thể giúp quý vị chuẩn bị một bộ hồ sơ hoàn chỉnh (bất kể là chỉ có đơn I-485 hay nộp hồ sơ đồng thời) với một thư giới thiệu tùy chỉnh dựa trên tình huống riêng của quý vị. Bắt đầu làm hồ sơ ngay hôm nay!

Mẫu thư giới thiệu cho đơn I-485

Tại đây chúng tôi cung cấp hai loại mẫu thư giới thiệu cho đơn I-485. Một mẫu dành cho người nộp đơn là chủ sở hữu thị thực K-1 diện hôn phu và đã kết hôn với công dân Hoa Kỳ – người đã bảo lãnh chủ sở hữu thị thực K-1 này. Mẫu kia dành cho người nộp đơn đã kết hôn với công dân Hoa Kỳ và nộp đơn xin thẻ xanh tại Hoa Kỳ. Cả hai mẫu thư giới thiệu đều có thể được coi là những mục cần kiểm tra cho đơn I-485 theo diện thị thực K-1 và diện kết hôn với công dân Hoa Kỳ.

Tải Thư giới thiệu I-485 (theo diện thị thực K-1)

Tải Thư giới thiệu I-485 (theo diện kết hôn với công dân Hoa Kỳ)

DYgreencard - Luật sư nhập cư, giá cả phải chăng.

Để biết thêm các chủ đề liên quan, vui lòng nhấp vào mục Tài nguyên Nhập cư.

(Bn quyn ca DYgreencard.com. Bt k ni dung nào đưc sao chép hoc phân phi t DYgreencard phi đưc đánh du bng câu “sao chép hoc phân phi t DYgreencard.com”.)