Tài trợ Thẻ xanh cho Vợ/chồng không có giấy tờ

Cập nhật ngày 03/12/2023

Tin tức di trú mới nhất có thể khiến một số cặp vợ chồng đã kết hôn lo lắng về cuộc sống tương lai của mình ở Hoa Kỳ. Nếu quý vị kết hôn với vợ/chồng không có giấy tờ, có lẽ quý vị xem tin tức di trú hôm nay và bắt đầu tin rằng chồng hoặc vợ của quý vị sẽ không bao giờ được nhận thẻ xanh. Thế nhưng điều đó không đúng. Ta cùng tìm hiểu xem quý vị có thể tài trợ thẻ xanh cho vợ/chồng không có giấy tờ như thế nào.  

Sponsor Green Card for Undocumented Spouse

Quý vị không chắc mình có đủ điều kiện đăng ký thẻ xanh theo diện kết hôn? Quý vị có thể kiểm tra miễn phí tư cách hợp lệ của mình tại DYgreencard.com mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Kiểm tra tư cách hợp lệ tại đây nếu quý vị kết hôn với công dân Hoa Kỳ, kiểm tra tư cách hợp lệ tại đây nếu quý vị kết hôn với thường trú nhân hợp pháp. Khi quý vị sẵn sàng nộp đơn, DYgreencard.com có thể giúp quý vị chuẩn bị một bộ hồ sơ hoàn chỉnh để xin thẻ xanh theo diện kết hôn. Đọc thêm tại đây nếu quý vị kết hôn với công dân Hoa Kỳ, đọc thêm tại đây nếu quý vị kết hôn với thường trú nhân hợp pháp.

1. “Người nhập cư không có giấy tờ” nghĩa là gì?

Người nhập cư không có giấy tờ nghĩa là công dân nước ngoài không có quyền hợp pháp để đến hoặc ở lại Hoa Kỳ. Cụ thể hơn, có hai nhóm người nhập cư không có giấy tờ. Một nhóm là những người đã nhập cảnh hợp pháp vào Hoa Kỳ nhưng ở quá hạn, bao gồm những người “out of status” (tình trạng visa hiện thời chưa rõ ràng) hoặc vi phạm tình trạng không nhập cư của họ do nhiều lý do khác nhau. Nhóm kia là những người nhập cảnh vào Hoa Kỳ bất hợp pháp, hay nói cách khác, họ đã không được kiểm tra tại cảng nhập cảnh khi đến Hoa Kỳ hoặc sử dụng giấy tờ hoặc danh tính giả khi nhập cảnh. Vợ/chồng của quý vị thuộc nhóm người nhập cư nào sẽ ảnh hưởng đáng kể đến điều kiện nhận thẻ xanh theo diện kết hôn.

2. Công dân Hoa Kỳ có thể tài trợ thẻ xanh cho vợ/chồng đã nhập cảnh hợp pháp vào Hoa Kỳ nhưng đang ở quá hạn?

Câu trả lời sẽ là có nếu vợ/chồng người nước ngoài ở quá hạn một lần duy nhất. Quy trình nộp đơn xin thẻ xanh theo diện kết hôn cho vợ/chồng đó cũng giống như khi người đó có tư cách pháp nhân. Nhấn đây để tìm hiểu chi tiết cách đăng ký. Tuy nhiên, trong bất kỳ trường hợp nào, vợ/chồng người nước ngoài ở quá hạn hơn 180 ngày KHÔNG ĐƯỢC đi du lịch bên ngoài Hoa Kỳ trừ khi người đó đã nhận được thẻ xanh.

Theo Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch (INA) mục 212 (a)(9)(B)(i)(I) và (II), bất kỳ công dân nước ngoài nào hiện diện bất hợp pháp tại Hoa Kỳ hơn 180 ngày thì khi người đó rời Hoa Kỳ, họ sẽ bị kích hoạt lệnh không thể nhập cảnh vào Hoa Kỳ trong 3 năm (thời gian không thể nhập cảnh là 10 năm nếu hiện diện bất hợp pháp tại Hoa Kỳ hơn 1 năm). (“Hiện diện bất hợp pháp” là một thuật ngữ trong luật nhập cư. Trong đa số trường hợp, nó tương đương với “ở quá hạn” nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Bấm vào đây để tìm ra nó.) Như vậy, nếu một công dân nước ngoài không bao giờ rời khỏi Hoa Kỳ, người đó sẽ không bao giờ bị kích hoạt lệnh không thể nhập cảnh chỉ vì người đó đã ở quá hạn trong nước. Không thể nhập cảnh nghĩa là công dân nước ngoài không đủ điều kiện nhận thẻ xanh trừ khi họ được miễn trừ cụ thể cho lệnh không thể nhập cảnh đó. Thật không may, luật nhập cư đặt ra yêu cầu rất cao về sự miễn trừ. Trên thực tế, có rất ít trường hợp được cấp miễn trừ.

3. Công dân Hoa Kỳ có thể tài trợ thẻ xanh cho vợ/chồng nhập cảnh vào Hoa Kỳ bất hợp pháp?

Có thể, tuy nhiên câu trả lời chính xác thực sự phụ thuộc vào các tình huống cụ thể của vợ/chồng người nước ngoài.

Nếu đây là lần đầu vợ/chồng người nước ngoài nhập cảnh vào Hoa Kỳ mà không được kiểm tra tại cảng nhập cảnh, thì người đó vẫn đủ điều kiện nhận thẻ xanh theo diện kết hôn, miễn là người đó rời Hoa Kỳ trước kỳ hạn tối đa 180 ngày tính từ ngày nhập cảnh. Quy trình nộp đơn cho người vợ/người chồng đó là thông qua Xử lý Lãnh sự (Consular Processing), giống như cách làm của một số công dân nước ngoài nếu người đó sống ở nước ngoài và đang nộp đơn xin thẻ xanh theo diện kết hôn. Nhấn vào đây để tìm hiểu về Xử lý Lãnh sự cho thẻ xanh theo diện kết hôn.

Nếu đây là lần đầu tiên vợ/chồng người nước ngoài nhập cảnh vào Hoa Kỳ mà không được kiểm tra tại cảng nhập cảnh và đã ở quá hạn hơn 180 ngày, thì vợ/chồng người nước ngoài không đủ điều kiện nhận thẻ xanh theo diện kết hôn trừ khi được cấp giấy miễn trừ I-601A. Yêu cầu chính để cấp giấy miễn trừ là phải chứng minh rằng việc từ chối cấp thẻ xanh cho vợ/chồng người nước ngoài sẽ gây khó khăn tột cùng cho vợ/chồng là công dân Hoa Kỳ. Khó khăn tột cùng đó được yêu cầu cung cấp bằng chứng rất gắt gao. Quý vị nên tham khảo ý kiến ​​luật sư nhập cư để được hỗ trợ.

Nếu đây là lần đầu tiên vợ/chồng người nước ngoài nhập cảnh vào Hoa Kỳ và đã được kiểm tra tại cảng nhập cảnh, nhưng người đó đã sử dụng giấy tờ hoặc danh tính giả khi nhập cảnh, thì bất kể người đó đã ở quá hạn bao lâu, họ vẫn không đủ điều kiện nhận thẻ xanh theo diện kết hôn trừ khi được cấp giấy miễn trừ I-601. Nếu vợ/chồng người nước ngoài đã ở quá hạn hơn 180 ngày thì cũng cần có giấy miễn trừ I-601A.

Nếu vợ/chồng người nước ngoài trở lại Hoa Kỳ hoặc cố trở lại Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp sau một hoặc nhiều lần hiện diện bất hợp pháp tại Hoa Kỳ với tổng thời gian hơn 1 năm, người đó sẽ vĩnh viễn không được nhập cảnh và không được cấp sự miễn trừ nào. Kết quả là người đó vĩnh viễn không đủ điều kiện nhận thẻ xanh.

4. Thường trú nhân hợp pháp có thể tài trợ thẻ xanh cho vợ/chồng đã nhập cảnh hợp pháp vào Hoa Kỳ nhưng đang ở quá hạn?

Một lần nữa, câu trả lời là có thể, nhưng đáp án chính xác thực sự phụ thuộc vào các tình huống cụ thể của vợ/chồng người nước ngoài.

Vợ/chồng người nước ngoài đủ điều kiện nhận thẻ xanh theo diện kết hôn miễn là người đó rời Hoa Kỳ trước thời hạn tối đa 180 ngày kể từ ngày ở quá hạn ở Hoa Kỳ. Quy trình nộp đơn cho vợ/chồng đó cũng giống như công dân nước ngoài đang sống ở nước ngoài và nộp đơn xin thẻ xanh theo diện kết hôn thông qua Xử lý Lãnh sự. Nhấn vào đây để tìm hiểu về Xử lý Lãnh sự cho thẻ xanh theo diện kết hôn.

Nếu vợ/chồng người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Hoa Kỳ nhưng đã ở quá hạn hơn 180 ngày, giải pháp tốt nhất là thường trú nhân hợp pháp trở thành công dân Hoa Kỳ vì công dân Hoa Kỳ có thể nộp đơn xin thẻ xanh cho vợ/chồng bất kể vợ/chồng người nước ngoài đã ở quá hạn bao lâu ở Hoa Kỳ.

Điều gì sẽ xảy ra nếu vợ/chồng người nước ngoài rời Hoa Kỳ sau khi đã ở quá hạn hơn 180 ngày? Trong trường hợp đó, vợ/chồng người nước ngoài sẽ kích hoạt lệnh không thể nhập cảnh trong thời hạn 3 năm hoặc 10 năm sau khi rời Hoa Kỳ. Vì không thể nhập cảnh, vợ/chồng người nước ngoài sẽ không đủ điều kiện nhận thẻ xanh trừ khi được cấp giấy miễn trừ I-601A. Để có giấy miễn trừ, quý vị phải chứng minh rằng việc từ chối cấp thẻ xanh cho vợ/chồng người nước ngoài sẽ gây khó khăn tột cùng cho vợ/chồng đang là thường trú nhân hợp pháp tại Hoa Kỳ. Chỉ có rất ít người thành công khi đưa bằng chứng về sự khó khăn tột cùng đó. Tốt hơn hết quý vị nên tham khảo ý kiến​​ luật sư nhập cư để nhận ý kiến ​​chuyên môn.

5. Thường trú nhân hợp pháp có thể tài trợ thẻ xanh cho vợ/chồng nhập cảnh Hoa Kỳ bất hợp pháp?

Câu trả lời cũng tương tự với việc một công dân Hoa Kỳ tài trợ thẻ xanh cho vợ/chồng nhập cảnh bất hợp pháp vào Hoa Kỳ. Vui lòng tham khảo mục 3 ở trên.

6. DACA ảnh hưởng như thế nào đến tư cách hợp lệ của người nhận thẻ xanh theo diện kết hôn?

Hầu hết những người tham gia chương trình DACA lúc đầu đã nhập cảnh vào Hoa Kỳ bất hợp pháp. Một số người trong đó đã được cấp Giấy phép thông hành (Advance Parole). Họ có thể ra khỏi Hoa Kỳ và sau đó trở lại Hoa Kỳ với Giấy phép thông hành. Sau khi tái nhập cảnh, họ được coi là “được phép thông hành”, nghĩa là họ đã nhập cảnh hợp pháp vào Hoa Kỳ. Như chúng tôi đã mô tả ở trên, một công dân Hoa Kỳ có thể tài trợ thẻ xanh cho vợ/chồng bên trong Hoa Kỳ miễn là vợ/chồng người nước ngoài nhập cảnh vào Hoa Kỳ một cách hợp pháp bất kể họ có ở quá hạn hay không. Nói cách khác, một số người tham gia DACA có thể giải quyết vấn đề nhập cảnh bất hợp pháp trước đây của họ bằng cách tái nhập cảnh với Giấy phép thông hành và do đó, đủ điều kiện để được cấp thẻ xanh theo diện kết hôn.

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng việc rời khỏi Hoa Kỳ sẽ kích hoạt lệnh không thể nhập cảnh trong 3 năm hoặc 10 năm hoặc thậm chí vĩnh viễn nếu công dân nước ngoài đã hiện diện bất hợp pháp ở Hoa Kỳ trong hơn 180 ngày. Tin tốt là “sự hiện diện bất hợp pháp” không tích lũy cho đến khi một người đủ 18 tuổi. Do đó, nếu vợ/chồng người nước ngoài nộp đơn tham gia DACA trước khi đủ 18 tuổi hoặc trong vòng 180 ngày sau khi đủ 18 tuổi, thì thông thường người đó sẽ không kích hoạt lệnh không thể nhập cảnh 3 năm hoặc 10 năm khi rời Hoa Kỳ.

Trên thực tế, có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến điều kiện được cấp thẻ xanh theo diện kết hôn. Quý vị luôn có thể kiểm tra miễn phí tư cách hợp lệ của mình tại DYgreencard.com mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Kiểm tra tư cách hợp lệ tại đây nếu quý vị kết hôn với công dân Hoa Kỳ, kiểm tra tư cách hợp lệ tại đây nếu quý vị kết hôn với thường trú nhân hợp pháp. Khi quý vị sẵn sàng nộp đơn, DYgreencard.com có thể giúp quý vị chuẩn bị một bộ hồ sơ hoàn chỉnh. Toàn bộ hồ sơ của quý vị sẽ được một luật sư di trú có kinh nghiệm xem xét cẩn thận. Đọc thêm tại đây nếu quý vị kết hôn với một công dân Hoa Kỳ, đọc thêm tại đây nếu quý vị kết hôn với một thường trú nhân hợp pháp.

DYgreencard - Chuẩn bị hồ sơ + xét duyệt với luật sư, giá cả phải chăng.

Để biết thêm các chủ đề liên quan, vui lòng nhấp vào mục Tài nguyên Nhập cư.

(Bn quyn ca DYgreencard.com. Bt k ni dung nào đưc sao chép hoc phân phi t DYgreencard phi đưc đánh du bng câu “sao chép hoc phân phi t DYgreencard.com”.)