Mọi thông tin cần biết về đơn xin thẻ xanh cho anh chị em

Cập nhật ngày 11/05/2023

Tình anh em ruột thịt thật đặc biệt vì quý vị đã cùng trải qua rất nhiều kỷ niệm chung. Nói một cách dễ hiểu, khi quý vị nhập tịch Hoa Kỳ và trở thành công dân Hoa Kỳ, quý vị muốn anh chị em của mình cũng nhận được các quyền và đặc quyền như quý vị đang được hưởng. Khi nộp đơn xin thẻ xanh cho anh chị em, quý vị cần đảm bảo rằng bộ hồ sơ mà quý vị soạn thảo là chính xác và đầy đủ. Bằng cách tìm hiểu trước càng nhiều thông tin càng tốt về đơn xin thẻ xanh cho anh chị em, quý vị có thể rút ngắn thời gian chuẩn bị hồ sơ bảo lãnh để đăng ký thường trú nhân hợp pháp cho anh/chị/em của mình.

Green Card for Sibling

1. Thẻ xanh theo diện gia đình

Thẻ xanh cho anh/chị/em ruột là loại thị thực nhập cư theo diện gia đình. Nói chung, thẻ xanh theo diện gia đình dành cho người thân đủ điều kiện của những người có tình trạng thường trú nhân hợp pháp (LPR, chủ thẻ xanh) hoặc có quốc tịch Hoa Kỳ (USC). Một số thị thực nhập cư theo diện gia đình yêu cầu người bảo lãnh phải là USC. Một số thị thực khác cho phép LPR đăng ký thẻ xanh cho người thân của họ.

Chủ thẻ xanh hoặc USC có thể bảo lãnh cho vợ/chồng, cha mẹ, con hoặc anh chị em của họ, bất kể thành viên gia đình đang ở Hoa Kỳ hay đang sống và làm việc ở nước ngoài. Người nộp đơn sẽ cần cung cấp bằng chứng cho đơn xin thẻ xanh theo diện gia đình sẽ tùy thuộc vào loại mối quan hệ mà công dân nước ngoài có với người yêu cầu.

Nói chung, mẫu đơn đúng cần nộp để đăng ký thẻ xanh cho thành viên gia đình là I-130, Đơn bảo lãnh người thân nước ngoài. Khi nói đến thẻ xanh cho anh chị em, người bảo lãnh có quốc tịch Hoa Kỳ cần hoàn thành mẫu đơn I-130 và nộp bằng chứng chứng minh mối quan hệ cho Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS).

2. Ai đủ điều kiện là anh chị em trong đơn đăng ký của USCIS?

Có rất nhiều kiểu gia đình khác nhau trong thế giới hiện đại ngày nay, nhưng người “thân thiết như anh trai” hoặc “thân thiết như em gái” sẽ không đủ điều kiện nhận thẻ xanh cho anh chị em. Tuy nhiên, những người sau đây có thể đủ điều kiện được cấp thẻ xanh.

  • Anh/chị/em cùng cha mẹ ruột
  • Anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha
  • Anh chị em là con riêng của bố dượng hoặc mẹ kế
  • Anh chị em là con nuôi

Trong một số đơn xin thẻ xanh cho anh chị em, giấy chứng nhận kết hôn hoặc ly hôn của cha mẹ họ hoặc giấy chứng nhận nhận con nuôi có thể cần thiết để củng cố mối quan hệ gia đình giữa công dân Hoa Kỳ và người xin thẻ xanh.

Quý vị không chắc liệu mình có đủ điều kiện để nộp đơn xin thẻ xanh cho anh chị em hay không? Quý vị có thể miễn phí kiểm tra khả năng đạt điều kiện thông qua DYgreencard.com mà không cần cung cấp thông tin cá nhân. 

3. Thẻ xanh cho anh chị em

Đa số công dân Hoa Kỳ, dù là người bản xứ hay đã nhập tịch, đều có thể đăng ký thẻ xanh cho anh chị em của họ. Tuy nhiên, anh/chị/em trong đơn thỉnh cầu phải từ 21 tuổi trở lên.

Khả năng đạt điều kiện của Người nộp đơn là Công dân Hoa Kỳ

Như với hầu hết các đơn xin thẻ xanh cho thành viên trong gia đình, USC từ 21 tuổi trở lên, cần hoàn thành Mẫu đơn I-130 để bắt đầu quá trình thỉnh cầu USCIS cấp thẻ xanh cho anh/chị/em của họ.

Hạng mục thẻ xanh

Thẻ xanh cho anh chị em thuộc hạng mục F4, hoặc ưu tiên thứ tư, thuộc hạng mục nhập cư theo diện gia đình. Điều này khác với con đường nhận thẻ xanh dành cho người thân trực hệ, thường dành cho vợ/chồng, cha mẹ hoặc con chưa lập gia đình dưới 21 tuổi.

Mỗi hạng mục ưu tiên có mốc thời gian khác nhau để có sẵn thẻ xanh (số thị thực nhập cư). Vì thẻ xanh cho anh chị em là ưu tiên thứ tư, chứ không phải là ưu tiên thứ nhất, nên thời gian xử lý đơn để trở thành thường trú nhân hợp pháp ở Hoa Kỳ có xu hướng mất nhiều thời gian hơn. Trên thực tế, thời gian nhận số thị thực nhập cư cho diện F4 sẽ mất trung bình từ 10-15 năm.

Bằng chứng cần thiết

Ngoài việc điền Mẫu đơn I-130 và gửi cho USCIS kèm theo lệ phí nộp đơn $535, công dân Hoa Kỳ cần cung cấp bằng chứng để thuyết phục thẩm phán di trú rằng đơn I-130 của họ nên được chấp thuận.

Những bằng chứng đó phải bao gồm bằng chứng về quốc tịch Hoa Kỳ, chẳng hạn như giấy khai sinh do tiểu bang Hoa Kỳ cấp hoặc giấy chứng nhận nhập tịch hoặc hộ chiếu hợp lệ của Hoa Kỳ và bằng chứng cho thấy mối quan hệ anh chị em, chẳng hạn như hai giấy khai sinh cho thấy hai người có cha mẹ chung. Nếu hai người có cha chung, thì bắt buộc phải cung cấp giấy đăng ký kết hôn hoặc ly hôn của cha mẹ đẻ để chứng minh rằng họ là con hợp pháp.

Quý vị không chắc mình có đủ điều kiện nộp đơn xin thẻ xanh cho anh chị em ruột, anh chị em cùng cha khác mẹ hay anh chị em là con riêng của cha mẹ kế hay không? Quý vị có thể miễn phí kiểm tra khả năng đạt điều kiện thông qua DYgreencard.com mà không cần cung cấp thông tin cá nhân.

4. Thời gian xử lý thẻ xanh cho anh chị em

Có lẽ quý vị đang tự hỏi: “Thời gian xử lý thẻ xanh cho anh chị em ruột là bao lâu?”. Xin thưa rằng: “Điều này sẽ tùy trường hợp.” Có nhiều yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến thời gian xử lý thẻ xanh cho anh/chị/em.

Thời gian xử lý Mẫu đơn I-130

Thời gian xử lý Mẫu đơn I-130 có thể mất từ ​​vài tháng đến vài năm. Sau đó, giả sử USCIS không gửi thư Yêu cầu Bằng chứng (RFE) để yêu cầu thêm tài liệu, thì đơn I-130 được chấp thuận chỉ đưa người nộp đơn xin thẻ xanh đến giai đoạn tiếp theo để đợi cấp số thị thực nhập cư.

Số thị thực thẻ xanh cho anh chị em ruột

Ngay cả khi đơn bảo lãnh I-130 được chấp thuận, anh/chị/em của quý vị không thể đăng ký thẻ xanh cho đến khi có số thị thực, và việc này có thể mất thêm thời gian. Vì thẻ xanh dành cho anh chị em thuộc diện ưu tiên thứ tư trong các hạng mục visa định cư theo diện gia đình, nên nó có thứ tự ưu tiên thấp nhất.

Mỗi năm có sẵn hơn 65.000 số thị thực dành cho anh chị em. Đối với nhiều quốc gia, thời gian chờ đợi thẻ xanh cho anh chị em là 14 năm, nhưng ở những quốc gia khác, thời gian xử lý có thể kéo dài hơn 20 năm. Vì vậy, quý vị nộp đơn bảo lãnh thẻ xanh cho anh chị em của mình càng sớm thì họ có thể rút ngắn thời gian nhận số thị thực.

Đã có Số Thị thực, Tiếp theo là gì?

Anh chị em của công dân Hoa Kỳ đang sống tại Hoa Kỳ có thể nộp Mẫu đơn I-485, Đơn xin Điều chỉnh Tình trạng hoặc Đăng ký Thường trú, sau khi có số thị thực nhập cư. Người nộp đơn cần đạt những điều kiện tiên quyết khác để nộp đơn I-485, chẳng hạn như nhập cảnh hợp pháp và duy trì tình trạng hợp pháp cho đến ngày nộp đơn I-485. Quý vị có thể miễn phí kiểm tra khả năng đạt điều kiện thông qua DYgreencard.com mà không cần cung cấp thông tin cá nhân.

Đối với thẻ xanh dành cho anh chị em đang sống bên ngoài Hoa Kỳ, Trung tâm Thị thực Quốc gia (NVC) sẽ thông báo để họ nộp đơn xin thị thực nhập cư sau khi có hoặc sắp có số thị thực nhập cư. Quá trình này gọi là xử lý lãnh sự. Quý vị có thể đọc bài viết Đăng ký Thẻ Xanh Thông qua Xử lý Lãnh sự để biết thêm thông tin về xử lý Lãnh sự.

DYgreencard - Luật sư nhập cư, giá cả phải chăng.

Để biết thêm các chủ đề liên quan, vui lòng nhấp vào mục Tài nguyên Nhập cư.

(Bn quyn ca DYgreencard.com. Bt k ni dung nào đưc sao chép hoc phân phi t DYgreencard phi đưc đánh du bng câu “sao chép hoc phân phi t DYgreencard.com”.)