Cách Đăng Ký Thẻ Xanh Cho Trẻ em

Cập nhật ngày 03/18/2023

Là những bậc cha mẹ yêu thương con hết mực, chúng ta muốn tối đa hóa những lợi ích mà con mình có thể nhận. Một trong những lợi ích đó là thẻ xanh dành cho con cái. Bằng cách nhận thẻ xanh, con của quý vị có thể trở thành thường trú nhân hợp pháp của Hoa Kỳ. Với thẻ xanh, một đứa trẻ có quyền sống và làm việc tại Hoa Kỳ và hưởng một số lợi ích nhất định liên quan sức khỏe, giáo dục và các lợi ích khác.

Green Card for Child

Định Nghĩa Các Mục Đích Đăng Ký Thẻ Xanh Cho Trẻ em

Trước khi xem xét các cách khác nhau để đăng ký thẻ xanh cho trẻ em, sẽ hữu ích hơn nếu quý vị hiểu định nghĩa về “trẻ em” theo luật nhập cư Hoa Kỳ đối với các mục đích thẻ xanh.

Trẻ em được định nghĩa là người chưa kết hôn và dưới 21 tuổi, đáp ứng một trong các điều kiện sau:

 • Một đứa trẻ di truyền được sinh trong giá thú (cha mẹ của đứa trẻ đã kết hôn);
 • Một đứa trẻ di truyền được sinh ngoài giá thú (cha mẹ của đứa trẻ không kết hôn), và (a) mẹ của đứa trẻ đang nộp đơn đăng ký thẻ xanh cho đứa trẻ, hoặc (b) cha của đứa trẻ đang nộp đơn đăng ký thẻ xanh cho đứa trẻ và (i) đứa trẻ đã được hợp pháp hóa trước sinh nhật 18 tuổi của đứa trẻ theo luật dành cho trẻ em hoặc nơi cư trú của người cha, hoặc (ii) có mối quan hệ cha mẹ-con cái thật sự với người cha đã tồn tại trước sinh nhật lần thứ 21 của đứa trẻ và khi đứa trẻ chưa kết hôn;
 • Một đứa trẻ được sinh ra nhờ Công nghệ Hỗ trợ Sinh sản (ART) cho một người mẹ mang thai không di truyền được xem là cha mẹ hợp pháp của đứa trẻ vào thời điểm đứa trẻ được sinh ra theo luật của quyền tài phán có liên quan. ART liên quan đến việc sinh sản mà không cần quan hệ tình dục thông qua các kỹ thuật như thụ tinh trong ống nghiệm;
 • Con riêng, nếu cuộc hôn nhân tạo ra mối quan hệ con riêng xảy ra trước khi trẻ em đủ 18 tuổi; hoặc
 • Con nuôi, nếu đứa trẻ được nhận làm con nuôi nói chung trước 16 tuổi và cha mẹ nuôi có cả quyền giám hộ hợp pháp đối với đứa trẻ và đã sống chung với đứa trẻ ít nhất hai năm trước khi đứa trẻ đủ 21 tuổi.

Một đứa trẻ đã kết hôn hoặc từ 21 tuổi trở lên sẽ không phù hợp theo định nghĩa “trẻ em” cho mục đích thẻ xanh và thay vào đó được định nghĩa là “con trai” hoặc “con gái”. Tuy nhiên, như mô tả dưới đây, “con trai” hoặc “con gái” như vậy vẫn có thể nhận thẻ xanh.

1. Trẻ em là người thân trực hệ

Những trẻ em đủ tiêu chuẩn làm “người thân trực hệ” có lẽ sẽ có con đường dễ dàng nhất để đăng ký thẻ xanh.

Nếu một đứa trẻ đạt cả hai điều kiện là 1) chưa kết hôn và 2) dưới 21 tuổi, và ngoài ra 3) có cha/mẹ là công dân Hoa Kỳ, thì đứa trẻ đó có thể đủ điều kiện đăng ký thẻ xanh với tư cách là người thân trực hệ của cha/mẹ là công dân Hoa Kỳ.

Thẻ xanh cho người thân trực hệ không bị giới hạn và luôn có sẵn. Do đó, thẻ xanh cho con của công dân Hoa Kỳ không bị giới hạn và luôn có sẵn nếu đứa trẻ đó chưa kết hôn và dưới 21 tuổi.

Ngoài việc có mối quan hệ trực hệ, còn có những yêu cầu đạt điều kiện khác để đăng ký thẻ xanh cho một đứa trẻ. Quý vị có thể miễn phí kiểm tra khả năng đạt điều kiện thông qua DYgreencard.com mà không cần cung cấp thông tin cá nhân.

Có hai thủ tục thay thế để những đứa trẻ có mối quan hệ trực hệ có thể nhận thẻ xanh dựa trên việc chúng có sống ở Hoa Kỳ hay không.

Điều chỉnh tình trạng

Nếu đứa trẻ có mối quan hệ trực hệ đang sống ở Hoa Kỳ và nhập cảnh vào Hoa Kỳ một cách hợp pháp (bất kể có tình trạng hay không), đứa trẻ đó có thể nhận thẻ xanh thông qua quy trình “điều chỉnh tình trạng”.

Có hai tài liệu quan trọng trong quy trình điều chỉnh trạng thái.

Đầu tiên, cha/mẹ là công dân Hoa Kỳ phải nộp Mẫu đơn I-130, “Đơn bảo lãnh thân nhân nước ngoài” cho Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS). Mẫu đơn I-130 sẽ thiết lập sự tồn tại của mối quan hệ trực hệ giữa cha mẹ là công dân Hoa Kỳ và đứa trẻ. Lệ phí nộp đơn là $535 liên quan đến Mẫu đơn I-130.

Thứ hai, đứa trẻ phải nộp đến USCIS Mẫu đơn I-485 “Đăng ký Thường trú hoặc Điều chỉnh Tình trạng” đồng thời với Mẫu đơn I-130, trong khi đang đợi xử lý Mẫu đơn I-130, hoặc sau khi Mẫu đơn I-130 đã được chấp thuận. Trên thực tế, quý vị rất nên nộp Mẫu đơn I-130 và I-485 đồng thời.

Trong số các tài liệu và bằng chứng khác phải nộp cùng Mẫu đơn I-485, bao gồm bản sao của Mẫu đơn I-797 Thông báo chấp thuận hoặc Thông báo Biên nhận dành cho Mẫu đơn I-130 (nếu I-130 đã được nộp cho USCIS), hai bức ảnh kiểu hộ chiếu, bản sao tài liệu nhận dạng đứa trẻ do chính phủ cấp, tài liệu có ảnh, bản sao giấy khai sinh của đứa trẻ, tài liệu chứng minh việc nhập cảnh hợp pháp vào Hoa Kỳ, Báo cáo kiểm tra y tế I-693, và hồ sơ của cảnh sát và tòa án được chứng nhận về tất cả các cáo buộc hình sự, bắt giữ hoặc kết án đối với đứa trẻ.

Để xin thẻ xanh cho con, cha mẹ cần chứng minh họ có đủ khả năng tài chính để bảo lãnh cho con. Do đó, mẫu I-864 Tuyên thệ hỗ trợ và các tài liệu hỗ trợ của nó cũng được yêu cầu nộp cùng với Mẫu I-485. Tìm hiểu thêm về Bản tuyên thệ hỗ trợ I-864 và yêu cầu về thu nhập / tài sản tại đây.

Nếu đứa trẻ dưới 14 tuổi, phí nộp đơn cho Mẫu đơn I-485 là $750 (nếu được nộp cùng Mẫu đơn I-485 của cha hoặc mẹ) hoặc $1.140 (nếu không nộp cùng Mẫu đơn I-485 của cha hoặc mẹ). Nếu trẻ em từ 14 tuổi trở lên, Mẫu đơn I-485 yêu cầu phí nộp đơn là $1.140, cộng với phí sinh trắc học là $85.

Xử lý lãnh sự

Nếu đứa trẻ là người thân trực hệ sống bên ngoài Hoa Kỳ, đứa trẻ đó có thể nhận thẻ xanh thông qua “xử lý lãnh sự”.

Xử lý lãnh sự bao gồm việc nộp đơn tại lãnh sự quán Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bên ngoài Hoa Kỳ để xin thẻ xanh.

Để một đứa trẻ là người thân trực hệ nhận thẻ xanh, quá trình xử lý lãnh sự sẽ có một số bước, bao gồm nộp Mẫu đơn I-130 cho USCIS, nộp Mẫu đơn DS-260 và Bản Cam Kết Bảo Trợ I-864 cho Trung tâm Thị thực Quốc gia (NVC), có một cuộc kiểm tra y tế nhập cư, tham dự một buổi phỏng vấn xin thị thực nhập cư tại lãnh sự quán Hoa Kỳ, và gửi “Gói Thị thực” (nếu có) cho Nhân viên Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ khi đứa trẻ đến Hoa Kỳ.

Ngoài phí nộp đơn $535 cho Mẫu đơn I-130, còn có $325 + $120 phí xử lý đơn do NVC tính và phí định cư $220 do USCIS tính liên quan đến việc xử lý lãnh sự.

Quý vị có thể tìm hiểu thêm về đăng ký thẻ xanh thông qua xử lý lãnh sự trong bài viết Đăng ký thẻ xanh thông qua xử lý lãnh sự của chúng tôi.

Tại DYgreencard.com, chúng tôi có thể giúp quý vị chuẩn bị Mẫu đơn I-130 độc lập hoặc Mẫu đơn I-130 & I-485 kết hợp với đầy đủ tài liệu hỗ trợ. Tất cả những gì quý vị cần làm là trả lời một số câu hỏi và tải tài liệu lên nền tảng của chúng tôi. Sau đó chúng tôi lo nốt phần còn lại. Ngoài ra, một luật sư di trú lành nghề sẽ trả lời các câu hỏi và xem xét toàn bộ hồ sơ của quý vị để đảm bảo hồ sơ được USCIS chấp thuận. Tìm hiểu thêm hoặc làm hồ sơ ngay!

2. Trẻ em không phải là người thân trực hệ thuộc danh mục ưu tiên dựa trên gia đình

Ngay cả khi một đứa trẻ không đủ tiêu chuẩn là người thân trực hệ thì quý vị vẫn có thể đăng ký thẻ xanh cho đứa trẻ, nhưng con đường đăng ký thẻ xanh trong trường hợp này sẽ mất nhiều thời gian hơn.

Có bốn trường hợp mà trẻ em không phải là người thân trực hệ có thể nhận thẻ xanh theo danh mục “ưu tiên dựa trên gia đình” theo luật nhập cư Hoa Kỳ. Bốn trường hợp đó như sau:

 • Đứa trẻ chưa kết hôn và từ 21 tuổi trở lên và có cha hoặc mẹ là công dân Hoa Kỳ. Những đứa trẻ như vậy (con trai và con gái) thuộc diện ưu tiên dựa trên gia đình F1 (ưu tiên thứ nhất);
 • Đứa trẻ chưa kết hôn và dưới 21 tuổi và có cha mẹ là thường trú nhân (chủ thẻ xanh Hoa Kỳ). Những đứa trẻ như vậy thuộc diện ưu tiên dựa trên gia đình F2A (ưu tiên thứ hai);
 • Đứa trẻ chưa kết hôn và từ 21 tuổi trở lên và có cha mẹ là thường trú nhân (chủ thẻ xanh Hoa Kỳ). Những đứa trẻ đó (con trai và con gái) thuộc diện ưu tiên dựa trên gia đình F2B (ưu tiên thứ hai); và
 • Đứa trẻ đã kết hôn và có cha hoặc mẹ là công dân Hoa Kỳ. Những đứa trẻ như vậy (con trai và con gái) thuộc diện ưu tiên dựa trên gia đình F3 (ưu tiên thứ ba).

Tóm lại, theo các danh mục ưu tiên dựa trên gia đình:

 1. ) Đứa trẻ là con của công dân Hoa Kỳ có thể nhận thẻ xanh nếu đứa trẻ đó từ 21 tuổi trở lên hoặc đã kết hôn; và
 2. ) Đứa trẻ là con của thường trú nhân (chủ thẻ xanh Hoa Kỳ) có thể nhận thẻ xanh nếu đứa trẻ đó chưa kết hôn và dưới 21 tuổi hoặc từ 21 tuổi trở lên.

Con đã kết hôn chỉ có thể đủ điều kiện đăng ký thẻ xanh theo các hạng mục ưu tiên dựa trên gia đình nếu họ có cha hoặc mẹ là công dân Hoa Kỳ; họ sẽ không đạt điều kiện nếu họ có cha/mẹ là thường trú nhân.

Không giống như thẻ xanh dành cho người thân trực hệ, thẻ xanh thuộc danh mục ưu tiên dựa trên gia đình bị giới hạn số lượng, vì vậy các thẻ xanh này phải lúc nào cũng có sẵn ngay. Thay vào đó, trẻ em phải “xếp hàng đợi” cho đến khi có sẵn thẻ xanh trong danh mục ưu tiên dựa trên gia đình cụ thể của trẻ.

Thẻ xanh có sẵn theo danh mục ưu tiên dựa trên gia đình về cơ bản sẽ phụ thuộc vào số lượng thẻ xanh được phân bổ cho loại ưu tiên dựa trên gia đình hiện hành, nhu cầu thẻ xanh trong danh mục ưu tiên dựa trên gia đình đó, quốc gia nơi đứa trẻ được sinh (vì có một số giới hạn thẻ xanh tùy theo quốc gia cụ thể), và “Ngày ưu tiên” hiện hành của trẻ. Trong hầu hết trường hợp, “Ngày ưu tiên” hiện hành của trẻ sẽ là ngày nộp Mẫu đơn I-130 liên quan đến trẻ.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phát hành Bản tin Thị thực hàng tháng cho biết “Ngày ưu tiên” có sẵn đối với thẻ xanh trong từng danh mục ưu tiên dựa trên gia đình.

Khi ngày ưu tiên trở nên hiện hành, thủ tục cụ thể để đăng ký thẻ xanh trong các danh mục ưu tiên dựa trên gia đình sẽ phụ thuộc vào việc đứa trẻ có ở Hoa Kỳ hay không. Nếu đứa trẻ ở Hoa Kỳ và có tình trạng hợp pháp thì đứa trẻ sẽ sử dụng thủ tục xin điều chỉnh tình trạng; nếu đứa trẻ không ở Hoa Kỳ thì sẽ sử dụng quy trình xử lý lãnh sự.

Tại DYgreencard.com, chúng tôi có thể giúp quý vị chuẩn bị tất cả các loại đơn xin thẻ xanh theo diện gia đình cho con của quý vị với mức giá phải chăng, bất kể quý vị là công dân Hoa Kỳ hay thường trú nhân hợp pháp. Tất cả những gì quý vị cần làm là trả lời một số câu hỏi đơn giản và tải các tài liệu tùy chỉnh lên nền tảng trực tuyến của chúng tôi. Ngoài ra, luật sư nhập cư sẽ trả lời mọi câu hỏi và xem xét đơn đăng ký của quý vị trước khi nộp cho USCIS. Tìm hiểu thêm những điều chúng tôi có thể hỗ trợ quý vị.

3. Lợi ích phụ thuộc

Các lợi ích phụ thuộc cung cấp cho trẻ em một con đường khác để nhận thẻ xanh.

Khái niệm lợi ích phụ thuộc là một đứa trẻ có thể đồng thời “nhận” các lợi ích nhập cư khi cha mẹ đứa trẻ đó nhận các lợi ích nhập cư.

Đứa trẻ phụ thuộc sẽ nhận thẻ xanh có cùng danh mục với người nộp đơn là cha mẹ của đứa trẻ. Điều này có thể quan trọng nếu theo cách đó, đứa trẻ sẽ thuộc danh mục thẻ xanh “ưu tiên” cao hơn dựa trên đương đơn là cha mẹ của đứa trẻ và do đó nằm trong “hàng đợi” ngắn hơn để nhận thẻ xanh.

Các lợi ích phụ thuộc dành cho trẻ em có sẵn trong chương trình nhập cư diện gia đình, nhập cư diện việc làm, tị nạn hoặc xin tị nạn chính trị, và chương trình thị thực đa dạng (được gọi là xổ số thẻ xanh). Nói chung, trẻ em phải là người chưa kết hôn và dưới 21 tuổi để được hưởng các lợi ích phụ thuộc. Điều này làm dấy lên lo ngại về tình huống đứa trẻ “quá tuổi”, hoặc bước sang tuổi 21, trước khi đơn xin thẻ xanh của cha mẹ được chấp thuận.

Quốc hội đã thông qua Đạo luật Bảo vệ Tình trạng Trẻ em (CSPA) vào năm 2002 nhằm giải quyết vấn đề này. CSPA không thay đổi định nghĩa trẻ em vì mục đích nhập cư, nhưng cung cấp cách tính “tuổi CSPA” của trẻ để một số trẻ em vẫn có đủ điều kiện nhận các lợi ích phụ thuộc sau sinh nhật thứ 21. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về CSPA trong bài viết Cách Tính Tuổi Trẻ em theo đạo luật CSPA.

Con Của Người Nộp Đơn Xin Thẻ Xanh Dựa Trên Gia Đình

Nếu cha mẹ của đứa trẻ là đương đơn chính đăng ký thẻ xanh theo một trong các diện nhập cư dựa trên gia đình (F1, F2, F3, F4), đứa trẻ sẽ đủ điều kiện đăng ký thẻ xanh với tư cách là người phụ thuộc của cha mẹ. Đứa trẻ có thể nhập cư cùng lúc hoặc muộn hơn cha mẹ bằng cách tận dụng các lợi ích đoàn tụ sau (thông tin chi tiết ở phần tiếp theo).

Con Cái Của Người Nộp Đơn Xin Thẻ Xanh Dựa Trên Việc Làm

Các lợi ích phụ thuộc cho một đứa trẻ đặc biệt hữu ích khi cha mẹ của đứa trẻ nộp đơn xin thẻ xanh dựa trên việc làm, và đứa trẻ không thể đăng ký thẻ xanh theo cách khác. Các loại thẻ xanh dựa trên việc làm gồm có:

 • EB-1 (dành cho những người lao động có năng lực đặc biệt và phi thường, các giáo sư và nhà nghiên cứu cụ thể, các nhà quản lý và giám đốc điều hành đa quốc gia cụ thể)
 • EB-2 (dành cho các chuyên gia cụ thể có bằng cấp cao)
 • EB-3 (dành cho chuyên gia và công nhân lành nghề)
 • EB-4 (dành cho nhân viên tôn giáo)
 • EB-5 (dành cho các nhà đầu tư cụ thể)

Con Của Người Tị Nạn Hoặc Người Xin Tị Nạn Chính Trị

Trẻ em có cha mẹ là người tị nạn hoặc được cấp phép tị nạn chính trị tại Hoa Kỳ có thêm một con đường để đăng ký thẻ xanh.

Tị nạn chính trị là một thủ tục pháp lý cho phép một người tị nạn ở Hoa Kỳ nếu họ tin rằng tính mạng của họ đang gặp nguy hiểm. Sự khác biệt giữa người tị nạn và xin tị nạn chính trị là người tị nạn được cấp tình trạng khi họ ở bên ngoài Hoa Kỳ, còn người xin tị nạn chính trị gửi yêu cầu của họ bên trong Hoa Kỳ.

Trẻ em chưa kết hôn dưới 21 tuổi có thể đủ điều kiện đăng ký thẻ xanh với tư cách là con của người tị nạn hoặc xin tị nạn chính trị nếu đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Thứ nhất, đứa trẻ phải là con của cha/mẹ đang tị nạn hoặc xin tị nạn chính trị tại thời điểm người tị nạn hoặc xin tị nạn chính trị nhận tình trạng của họ. Do đó, tối thiểu, đứa trẻ phải được sinh ra hoặc được thụ thai kể từ thời điểm cha/mẹ của trẻ nhận tình trạng tị nạn hoặc tị nạn chính trị.
 • Thứ hai, cha/mẹ đứa trẻ phải là người tị nạn hoặc tị nạn chính trị chính, và không phải là người tị nạn hoặc tị nạn chính trị phụ thuộc.
 • Thứ ba, cha/mẹ không được ngược đãi những người khác.

Để nhận các lợi ích phụ thuộc cho đứa trẻ, cha mẹ nên liệt kê đứa trẻ vào đơn xin tị nạn hoặc tị nạn chính trị của mình hoặc nộp Mẫu đơn I-730, “Đơn bảo lãnh thân nhân người tị nạn/tị nạn chính trị”. Tin tốt là không cần trả phí nộp Mẫu đơn I-730. Thông thường, mẫu đơn I-730 phải được nộp trong vòng hai năm sau khi cha/mẹ nhận tình trạng tị nạn hoặc tị nạn chính trị.

Sau khi đứa trẻ được cấp tình trạng tị nạn hoặc tị nạn chính trị phụ thuộc, đứa trẻ có thể nộp Mẫu đơn I-485 để nhận thẻ xanh sau khi có mặt tại Hoa Kỳ trong một năm. Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về việc nộp đơn xin thẻ xanh dựa trên tình trạng tị nạn hoặc tị nạn chính trị.

Thông qua DYgreencard.com, quý vị có thể chuẩn bị sẵn mẫu đơn I-485 hoàn chỉnh để nộp cho USCIS dựa trên tình trạng tị nạn hoặc tị nạn chính trị của quý vị. Tất cả các tài liệu đăng ký của quý vị sẽ được luật sư nhập cư chuyên nghiệp xem xét cẩn thận. Tìm hiểu thêm hoặc làm đơn ngay!

Con Của Người Nộp Đơn Xổ Số Thẻ Xanh

Những người sinh ra ở một số quốc gia nhất định có thể đăng ký thẻ xanh thông qua một chương trình được gọi là Xổ số Thị thực Nhập cư Đa dạng (xổ số DV), còn được gọi là xổ số thẻ xanh. Mỗi năm, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (DOS) cung cấp cho khoảng 55.000 người nhập cư cơ hội nhận thẻ thường trú hợp pháp (thẻ xanh) tại Hoa Kỳ thông qua chương trình này. Rõ ràng, những quốc gia có số lượng lớn người nhập cư như Mexico, Trung Quốc Đại Lục, Ấn Độ, Philippines và Việt Nam không nằm trong danh sách của chương trình thị thực đa dạng.

Nếu cha/mẹ của đứa trẻ được chọn trong chương trình thị thực đa dạng, đứa trẻ có thể nhập cư vào Hoa Kỳ cùng với cha mẹ và nhờ đó nhận thẻ xanh.

4. Lợi ích đoàn tụ sau

Vì nhiều lý do khác nhau, con của quý vị không thể nhập cư vào Hoa Kỳ cùng lúc với quý vị. Nếu trường hợp đó xảy ra, quý vị có thể tận dụng các lợi ích “đoàn tụ sau” để con của quý vị nhận thẻ xanh. Theo các lợi ích đoàn tụ sau, một đứa trẻ có thể “đi theo” cha mẹ đã có thẻ xanh và “đoàn tụ” với cha mẹ ở Hoa Kỳ bằng thẻ xanh của chính đứa trẻ.

Phải đáp ứng một số yêu cầu để nhận thẻ xanh cho đứa trẻ theo các lợi ích đoàn tụ sau.

 • Thứ nhất, đứa trẻ phải chưa kết hôn và dưới 21 tuổi.
 • Thứ hai, cha/mẹ của đứa trẻ phải có thẻ xanh thông qua ưu tiên dựa trên gia đình, ưu tiên dựa trên việc làm, hoặc xổ số thị thực đa dạng. Nếu cha mẹ của đứa trẻ nhận thẻ xanh dựa trên đơn bảo lãnh người thân trực hệ, đứa trẻ đó không đủ điều kiện nhận các lợi ích đoàn tụ sau.
 • Thứ ba, đứa trẻ phải được sinh ra hoặc thụ thai trước khi cha/mẹ của đứa trẻ nhận thẻ xanh. Nếu đứa trẻ được sinh ra hoặc thụ thai sau khi cha/mẹ có thẻ xanh, đứa trẻ đó không đủ điều kiện để nhận các lợi ích đoàn tụ sau.

Quý vị nộp đơn xin các lợi ích đoàn tụ sau trên Mẫu đơn I-824, “Đơn Yêu cầu thực hiện tiếp quá trình cho những đơn đăng ký hoặc đơn thỉnh cầu đã được chấp thuận”. Phí nộp Mẫu đơn I-824 là $465. Trong một số trường hợp, quý vị có thể nhận thẻ xanh cho con bằng cách nộp Mẫu đơn I-824 hoặc Mẫu đơn I-130. Nếu quý vị không chắc mình nên nộp mẫu đơn nào, quý vị có thể tham khảo ý kiến ​​luật sư nhập cư để được hỗ trợ.

Mặc dù có nhiều cách khác nhau để đăng ký thẻ xanh cho trẻ em, nhưng tại DYgreencard.com, chúng tôi có thể giúp quý vị hiểu cách tiếp cận tốt nhất dựa trên hoàn cảnh thực tế của quý vị và sau đó hỗ trợ quý vị chuẩn bị tất cả các Mẫu đơn đăng ký thẻ xanh cần thiết cho con của quý vị. Bất kể quý vị muốn đăng ký thẻ xanh cho con của công dân Hoa Kỳ, thẻ xanh cho con của thường trú nhân, hoặc nếu quý vị muốn đăng ký thẻ xanh cho con của mình, hãy liên lạc cho chúng tôi để đặt lịch tư vấn miễn phí với luật sư di trú lành nghề.

DYgreencard - Chuẩn bị hồ sơ + xét duyệt với luật sư, giá cả phải chăng.

Để biết thêm các chủ đề liên quan, vui lòng nhấp vào mục Tài nguyên Nhập cư.

(Bn quyn ca DYgreencard.com. Bt k ni dung nào đưc sao chép hoc phân phi t DYgreencard phi đưc đánh du bng câu “sao chép hoc phân phi t DYgreencard.com”.)