Thẻ Xanh Tị Nạn

Cập nhật ngày 03/18/2023

Luật pháp quốc tế và luật pháp Hoa Kỳ định nghĩa người tị nạn là người ở bên ngoài quốc gia mang quốc tịch của họ, người không thể hoặc không muốn quay trở lại quốc gia đó vì bị ngược đãi hoặc có căn cứ lo sợ bị ngược đãi dựa trên chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch của họ, thành viên trong một nhóm xã hội cụ thể, hoặc quan điểm chính trị. Người tị nạn được yêu cầu nộp đơn xin thẻ xanh tị nạn sau khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Mọi người có thể đã nghe về tị nạn chính trị. Một người yêu cầu tị nạn chính trị tại Hoa Kỳ được gọi là người tị nạn chính trị. Người tị nạn chính trị là người đáp ứng định nghĩa về người tị nạn và đã có mặt tại Hoa Kỳ hoặc đang xin nhập cảnh tại một cảng nhập cảnh. Người tị nạn chính trị có thể nộp đơn xin thẻ xanh một năm sau khi được cấp quyền tị nạn chính trị. Thủ tục và các tài liệu xin thẻ xanh cho người tị nạn và người tị nạn chính trị là tương tự như nhau.

Refugee Green Card

1. Tôi có thể nộp đơn đăng ký thẻ xanh với tư cách là người tị nạn không?

Luật di trú của Hoa Kỳ cung cấp một con đường để người tị nạn trở thành thường trú nhân và cuối cùng là nộp đơn đăng ký quốc tịch hoặc nhập tịch. Người tị nạn phải đáp ứng các yêu cầu sau để trở thành sở hữu thẻ xanh:

 • Nộp đơn của quý vị cho Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS);
 • Quý vị đã được nhập cảnh hợp pháp vào Hoa Kỳ với tư cách là người tị nạn;
 • Quý vị thực sự có mặt tại Hoa Kỳ vào thời điểm nộp đơn xin thẻ xanh;
 • Quý vị đã hiện diện thực tế tại Hoa Kỳ ít nhất một năm sau khi được nhận là người tị nạn vào thời điểm quý vị nộp đơn xin thẻ xanh;
 • Tình trạng tị nạn của quý vị vẫn chưa bị chấm dứt;
 • Quý vị chưa có tình trạng thường trú nhân; và
 • Quý vị được phép vào Hoa Kỳ để thường trú hợp pháp hoặc đủ điều kiện để được miễn cấm nhập cảnh hoặc hình thức giảm nhẹ khác (Quý vị không phạm một số tội khiến quý vị không đủ điều kiện nhận tư cách thường trú nhân hoặc thẻ xanh).

Quý vị không chắc mình có đủ điều kiện nộp đơn xin thẻ xanh tị nạn hay thẻ xanh theo diện tị nạn chính trị hay không? Quý vị có thể miễn phí kiểm tra khả năng đạt điều kiện thông qua DYgreencard.com mà không cần cung cấp thông tin cá nhân. Khi quý vị sẵn sàng nộp đơn, chúng tôi có thể giúp quý vị chuẩn bị hồ sơ đăng ký thẻ xanh hoàn chỉnh theo cách đơn giản. Ngoài ra, toàn bộ đơn của quý vị sẽ được một luật sư nhập cư giàu kinh nghiệm xem xét cẩn thận để đảm bảo đơn được USCIS chấp thuận. Tìm hiểu thêm hoặc làm hồ sơ ngay!

2. Tôi cần những giấy tờ gì để đăng ký thẻ xanh tị nạn?

 • Mẫu đơn I-485, Đơn Đăng ký Thường trú hoặc Điều chỉnh Tình trạng. Không yêu cầu phí nộp đơn cho quá trình này. Người tị nạn được miễn trả phí cho đơn này;
 • Bằng chứng về việc quý vị được nhập cảnh vào Hoa Kỳ với tư cách là người tị nạn (ví dụ: bản sao hộ chiếu có đóng dấu nhập cảnh, hồ sơ I-94, đã được cấp thư phản ánh tình trạng tị nạn);
 • Bằng chứng về sự hiện diện vật lý trong vòng một năm ở Hoa Kỳ (ví dụ: lịch sử du lịch có thể nhận tại trang web Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ);
 • Hai ảnh kiểu hộ chiếu Hoa Kỳ. Không quá 30 ngày trước khi nộp đơn;
 • Bản sao giấy tờ tùy thân có ảnh do chính phủ cấp (ví dụ: hộ chiếu);
 • Bản sao giấy khai sinh của quý vị (nếu có);
 • Mẫu đơn I-693, Báo cáo Khám sức khỏe và Hồ sơ Tiêm chủng;
 • Hồ sơ của cảnh sát và tòa án có chứng thực về các cáo buộc hình sự, bị bắt giữ hoặc kết án (chỉ khi quý vị có hồ sơ phạm tội);
 • Mẫu đơn I-602, Đơn xin hủy lệnh cấm nhập cảnh cho người tị nạn. (nếu quý vị cho rằng mình có thể bị cấm nhập cảnh vì quý vị đã phạm một số tội nhất định hoặc vi phạm một số luật của Hoa Kỳ).

Với DYgreencard.com, quý vị không còn phải gánh vác những công việc giấy tờ nặng nhọc và sợ bị nhầm lẫn trong quá trình nộp đơn xin thẻ xanh theo diện tị nạn. Tất cả những gì quý vị cần làm là trả lời một số câu hỏi đơn giản và tải các tài liệu cơ bản lên nền tảng trực tuyến của chúng tôi, sau đó chúng tôi sẽ lo nốt phần còn lại. Tìm hiểu thêm hoặc làm hồ sơ ngay!

3. Gia đình tôi có thể đăng ký thẻ xanh tị nạn không?

Vợ/chồng và con chưa kết hôn dưới 21 tuổi có thể nộp đơn xin thẻ xanh của riêng họ với tư cách là người thụ hưởng. Để đạt điều kiện, họ phải chứng minh rằng:

 • Họ phải nộp đơn I-485 của họ trong cùng hồ sơ với người nộp đơn chính hoặc chứng minh rằng người nộp đơn chính đã nộp đơn thỉnh cầu (bằng cách xuất trình biên nhận I-485 của người nộp đơn chính);
 • Họ hiện là vợ/chồng hoặc con của người nộp đơn chính (cần có bằng chứng về mối quan hệ. Ví dụ: giấy đăng ký kết hôn, giấy khai sinh hoặc nghị định nhận con nuôi thể hiện cha mẹ của họ là người nộp đơn chính);
 • Họ phải có người tị nạn được thụ hưởng theo tình trạng của người nộp đơn chính;
 • Họ phải có mặt tại Hoa Kỳ vào thời điểm nộp đơn xin thẻ xanh;
 • Họ phải hiện diện vật lý tại Hoa Kỳ ít nhất một năm sau khi được nhập cảnh với tư cách là người tị nạn thụ hưởng vào thời điểm họ nộp đơn xin thẻ xanh;
 • Tình trạng Người tị nạn thụ hưởng vẫn chưa bị chấm dứt;
 • Chưa nhận thẻ xanh;
 • Được nhập cảnh vào Hoa Kỳ để có tình trạng thẻ xanh hoặc đủ điều kiện được miễn cấm nhập cảnh hoặc hình thức giảm nhẹ khác; và
 • Người tị nạn chính vẫn chưa trở thành công dân Hoa Kỳ.

Các tài liệu xin thẻ xanh cho những người tị nạn thụ hưởng cũng tương tự như các tài liệu cho những người nộp đơn chính.

4. Mất bao lâu để tôi nhận thẻ xanh tị nạn?

Thời gian xử lý đơn xin thẻ xanh tị nạn trung bình là từ 6 đến 12 tháng tính từ ngày nộp đơn.

5. Tôi có thể làm việc trong thời gian chờ thẻ xanh tị nạn không?

Nếu quý vị nhập cảnh vào Hoa Kỳ với tư cách là người tị nạn, quý vị được phép làm việc như một phần trong tình trạng tị nạn của quý vị. Nhân viên kiểm tra tại cảng nhập cảnh nơi quý vị nhập cảnh đáng lẽ phải cấp cho quý vị Mẫu đơn I-94, Đơn xin xuất nhập cảnh, có con dấu cho biết “Được phép làm việc”. USCIS sẽ cấp giấy phép làm việc (EAD) cho quý vị tại cảng nhập cảnh hoặc càng sớm càng tốt sau khi quý vị nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Người tị nạn có thể đăng ký Số An sinh Xã hội (SSN) với Mẫu đơn I-94 và giấy tờ tùy thân có ảnh chính thức do chính phủ cấp (chẳng hạn như hộ chiếu nước ngoài chưa hết hạn hoặc bằng lái xe). Sau khi có số SSN, quý vị có thể sử dụng nó để người sử dụng lao động biết rằng quý vị đủ điều kiện được tuyển dụng. Quý vị cũng có thể sử dụng EAD mà USCIS cấp cho quý vị để chứng minh mình đủ điều kiện. Khi quý vị lần đầu tiên nộp đơn xin việc tại Hoa Kỳ, Mẫu đơn I-94 của quý vị là bằng chứng cho phép quý vị làm việc trong tối đa 90 ngày.

6. Tôi có thể trở thành công dân Hoa Kỳ với thẻ xanh tị nạn không?

Người tị nạn có thể nộp đơn đăng ký quốc tịch hoặc nhập quốc tịch sau 5 năm kể từ ngày được phép nhập cảnh để cư trú hợp pháp. Tin tốt là khi thẻ xanh tị nạn được chấp thuận, những người tị nạn được phép nhập cảnh để cư trú hợp pháp kể từ ngày họ đến Hoa Kỳ lần đầu theo quy chế tị nạn.

DYgreencard - Chuẩn bị hồ sơ + xét duyệt với luật sư, giá cả phải chăng.

Để biết thêm các chủ đề liên quan, vui lòng nhấp vào mục Tài nguyên Nhập cư.

(Bn quyn ca DYgreencard.com. Bt k ni dung nào đưc sao chép hoc phân phi t DYgreencard phi đưc đánh du bng câu “sao chép hoc phân phi t DYgreencard.com”.)