Thông tin cần biết dành cho Người đồng bảo trợ Đơn xin Thẻ xanh

Cập nhật ngày 03/19/2023

Khi có người nộp đ ơn xin thẻ xanh theo diện gia đình hoặc theo một số diện nhập cư khác, họ sẽ cần một người bảo đảm tài chính cho họ. Người nộp đơn xin thẻ xanh cần một người bảo trợ, thường là vợ/chồng hoặc người thân đã nộp đơn I-130 hoặc I-129F cho người xin thẻ xanh, để hoàn thành Mẫu đơn I-864 Cam kết Bảo trợ. Nếu người bảo trợ ban đầu cho I-864 không có đủ thu nhập hoặc tài sản để đạt điều kiện làm người bảo trợ duy nhất, thì người xin thẻ xanh sẽ cần một người bảo trợ chung, còn gọi là người đồng bảo trợ. Trước khi tình nguyện làm người bảo trợ chung, quý vị nên thu thập thông tin để có hiểu biết đầy đủ về nghĩa vụ bảo trợ.

I-864 Joint Sponsor

1. Khi nào cần Người đồng bảo trợ?

Người đồng bảo trợ cho đơn I-864 có thể cần thiết khi một công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân hợp pháp nộp bản Cam kết Bảo trợ, nhưng nhận thấy rằng thu nhập hoặc tài sản của họ không đạt mức chuẩn nghèo.

Người đồng bảo trợ ký một hợp đồng ràng buộc pháp lý với chính phủ Hoa Kỳ, trong đó họ cam kết sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ tài chính cho người nhập cư tương lai, cùng với người bảo trợ chính trong, trong trường hợp cần thiết.

2. Ai có thể làm người đồng bảo trợ?

Chỉ có công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân hợp pháp (chủ thẻ xanh) từ 18 tuổi trở lên, đang cư trú tại Hoa Kỳ mới có thể làm người đồng bảo trợ. Ngoài ra, để đủ điều kiện đồng bảo trợ, một cá nhân phải có khả năng chứng minh rằng tiền lương hoặc tài sản có thể chi tiêu của họ đạt tối thiểu 125% mức chuẩn nghèo liên bang. Họ không được tính gộp thu nhập hàng năm của mình với những người bảo trợ khác (nếu có). Hãy đọc bài viết Yêu cầu về Thu nhập hoặc Tài sản đối với Mẫu đơn I-864 Cam kết Bảo trợ để xác định xem thu nhập hoặc tài sản của Người đồng bảo trợ có đáp ứng yêu cầu bảo trợ hay không.

Nói chung, nhà tài trợ chung là người có mối quan hệ với người xin thẻ xanh. Điều này có thể xảy ra, vì nhà tài trợ chung sẽ trở thành nguồn dự phòng tài chính cho người nhận thẻ xanh. Tuy nhiên, việc trở thành nhà tài trợ chung là điều hoàn toàn phù hợp ngay cả khi người đó không có mối quan hệ vững chắc với người nộp đơn xin thẻ xanh.

Quý vị không chắc liệu mình có đủ điều kiện làm người bảo trợ hoặc đồng bảo trợ cho đơn I-864? Hãy đặt lịch tư vấn từ một luật sư nhập cư giàu kinh nghiệm chỉ với giá cả phải chăng!

3. Nghĩa vụ của người đồng bảo trợ là gì?

Các nghĩa vụ của người đồng bảo trợ cũng giống như nghĩa vụ của bất kỳ người bảo trợ nào trong đơn I-864, bao gồm:

Hoàn trả các trợ cấp gánh nặng xã hội

Người bảo trợ chung trong đơn I-864 chịu trách nhiệm pháp lý về việc hoàn trả các trợ cấp gánh nặng xã hội, chẳng hạn như phúc lợi và SNAP (tem phiếu thực phẩm) mà người nhập cư được bảo trợ đã nhận. Nếu người đồng bảo trợ không hoàn trả chi phí, chính phủ có thể kiện người bảo trợ và xin án lệnh yêu cầu hoàn trả.

Báo cáo Thay đổi Địa chỉ

USCIS phải có địa chỉ hiện tại của người đồng bảo trợ trong suốt thời gian họ làm người chịu trách nhiệm tài chính đối với người thụ hưởng có tên trong Mẫu đơn I-864 Cam kết Bảo trợ. Người bảo trợ có thể bị phạt dân sự nếu không thông báo cho USCIS biết về việc chuyển địa chỉ.

4. Người đồng bảo trợ có thể rút lại nghĩa vụ bảo trợ không?

Nên suy nghĩ kỹ trước khi đồng ý làm người đồng bảo trợ, vì nghĩa vụ bảo trợ sẽ bắt đầu ngay sau khi đơn xin thẻ xanh được USCIS chấp thuận hoặc người nhập cư có ý định vào Hoa Kỳ bằng thị thực nhập cư. Nói cách khác, nếu người đồng bảo trợ muốn rút lại nghĩa vụ bảo trợ, họ phải gửi văn bản thông báo cho USCIS hoặc NVC (nếu có) trước khi người nhập cư được bảo trợ trở thành thường trú nhân hợp pháp. Khi người nhập cư được bảo trợ trở thành thường trú nhân hợp pháp, người bảo trợ chung không thể rút lại nghĩa bảo trợ, và thậm chí việc ly hôn cũng không giải phóng được nghĩa vụ bảo trợ của họ.

5. Khi nào nghĩa vụ của người đồng bảo trợ kết thúc?

Thời gian đồng bảo trợ kết thúc khi xảy ra một trong các sự kiện sau:

  • Tử vong (người nhập cư được bảo trợ hoặc người bảo trợ chung)
  • Người nhập cư được bảo trợ trở thành công dân Hoa Kỳ
  • Người nhập cư được bảo trợ đã làm việc 40 quý ở Hoa Kỳ
  • Người nhập cư được bảo trợ từ bỏ tư cách thường trú nhân

Trong trường hợp có người đã bảo trợ cho một người nhập cư tương lai bị trục xuất thì người đồng bảo trợ sẽ được miễn trách nhiệm khi người nước ngoài đó được cấp tình trạng thường trú nhân mới trong Mẫu đơn I-864 Cam kết Bảo trợ mới nếu được yêu cầu.

6. Làm thế nào để trở thành người đồng bảo trợ?

Nếu người nộp đơn xin thẻ xanh nhận thấy rằng họ cần người đồng bảo trợ, họ nên yêu cầu người đồng bảo trợ hoàn thành Mẫu đơn I-864 Cam kết Bảo trợ của USCIS.

Người đồng bảo trợ cần nộp bằng chứng cùng Mẫu đơn I-864 bao gồm bản sao bằng chứng về quốc tịch Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân hợp pháp, tờ khai thuế liên bang mới nhất, cùng đơn W-2 hoặc 1099 (nếu có). Hai séc lương gần nhất của người đồng bảo trợ và thư xác nhận bảo trợ mô tả ngắn gọn mối quan hệ giữa người đồng bảo trợ và người xin thẻ xanh cũng là những bằng chứng rất thuyết phục. Những giấy tờ này hỗ trợ tuyên bố của người đồng bảo trợ rằng họ có khả năng hỗ trợ tài chính cho người nộp đơn xin thẻ xanh, khi cần thiết, để người xin thẻ xanh không trở thành gánh nặng xã hội khi phải nhận trợ cấp chính phủ.

Tại DYgreencard.com, chúng tôi có thể giúp quý vị chuẩn bị Mẫu đơn I-864 Cam kết Bảo trợ cùng đầy đủ tài liệu hỗ trợ đáp ứng yêu cầu của USCIS (hoặc NVC nếu có). Đơn sẽ được một luật sư nhập cư xem xét đầy đủ để đảm bảo sự chính xác và đầy đủ. Tìm hiểu thêm về những điều chúng tôi có thể làm cho quý vị hoặc làm đơn ngay hôm nay!

7. Đâu là sự khác biệt giữa người đồng bảo trợ và người bảo trợ thay thế?

Người đồng bảo trợ và người bảo trợ thay thế không giống nhau. Như đã nêu ở trên, người đồng bảo trợ chỉ cần thiết nếu người bảo trợ ban đầu trong đơn I-864 không đáp ứng ngưỡng thu nhập hoặc tài sản theo yêu cầu.

Sự khác biệt nằm ở chỗ đương đơn xin thẻ xanh chỉ cần người bảo trợ thay thế nếu người bảo trợ ban đầu trong Mẫu đơn I-864 đã qua đời. Thật không may, người bảo trợ thay thế không thể sử dụng mẫu đơn I-864 và bằng chứng của người bảo trợ đã qua đời. Họ phải nộp Mẫu đơn I-864 Cam kết Bảo trợ mới và bằng chứng đi kèm để chứng minh sự ổn định tài chính.

Theo pháp luật, người đồng bảo trợ và người bảo trợ thay thế đều phải chịu các nghĩa vụ như nhau. Do đó, họ sẽ chỉ được chấp thuận mẫu đơn I-864 nếu họ có thu nhập cao hơn 125% mức chuẩn nghèo liên bang hoặc có tài sản có thể thanh khoản đủ tiêu chuẩn.

Bất kể quý vị thuộc kiểu người bảo trợ nào, điều quan trọng là quý vị phải hiểu biết đầy đủ về nghĩa vụ của mình trước khi ký vào mẫu đơn I-864 và tham gia vào cam kết tài chính ràng buộc về mặt pháp lý.

Tại DYgreencard.com, chúng tôi có thể giúp quý vị chuẩn bị Mẫu đơn I-864 Cam kết Bảo trợ theo cách thật đơn giản. Tìm hiểu thêm hoặc tạo đơn ngay!

DYgreencard - Chuẩn bị hồ sơ + xét duyệt với luật sư, giá cả phải chăng.

Để biết thêm các chủ đề liên quan, vui lòng nhấp vào mục Tài nguyên Nhập cư.

(Bn quyn ca DYgreencard.com. Bt k ni dung nào đưc sao chép hoc phân phi t DYgreencard phi đưc đánh du bng câu “sao chép hoc phân phi t DYgreencard.com”.)