Yêu cầu về Thu nhập hoặc Tài sản đối với Mẫu đơn I-864 Cam kết Bảo trợ

Cập nhật ngày 10/26/2023

Mẫu đơn I-864 Cam kết Bảo trợ phải được điền đầy đủ bởi đương đơn là công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân hợp pháp để xin thẻ xanh theo diện gia đình và thẻ xanh theo diện việc làm. Nếu thu nhập và/hoặc tài sản của người bảo trợ ban đầu trong đơn I-864 không đáp ứng các yêu cầu tối thiểu, thì cần phải có một người bảo trợ chung và người bảo trợ chung cũng phải nộp một mẫu đơn I-864. Để đáp ứng yêu cầu bảo trợ tài chính cho đơn xin thẻ xanh, người bảo trợ (hoặc người bảo trợ chung) cần xác định xem họ có đủ thu nhập và/hoặc tài sản hay không.

Income and Asset Requirements for I-864

1. Yêu cầu về thu nhập đối với Mẫu đơn I-864 Cam kết Bảo trợ

Người bảo trợ cho người nộp đơn xin thẻ xanh (hoặc người bảo trợ chung) phải có thu nhập đạt tối thiểu 125% mức chuẩn nghèo của HHS cho năm đó. Tuy nhiên, đối với những người bảo trợ đang tại ngũ và đang bảo trợ cho vợ/chồng và/hoặc con cái của họ, yêu cầu thu nhập là phải đạt 100% mức chuẩn nghèo. Ngoài ra, các yêu cầu về thu nhập đều giống nhau ở 48 tiểu bang tiếp giáp. Nhưng Alaska và Hawaii sẽ yêu cầu mức thu nhập khác. Để biết thông tin cụ thể, quý vị có thể tham khảo mức chuẩn nghèo của HHS cho năm 2023 ở bảng dưới.

Nếu người bảo trợ (hoặc người bảo trợ chung) cư trú tại 48 Tiểu bang Tiếp giáp, Đặc khu Columbia, Puerto Rico, Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ, Guam và Khối thịnh vượng chung của Quần đảo Bắc Mariana:

Quy mô hộ gia đình của người bảo trợ

100% Mức chuẩn nghèo của HHS*

125% Mức chuẩn nghèo của HHS*

 

Dành cho những người bảo trợ đang tại ngũ trong lực lượng vũ trang Hoa Kỳ muốn bảo trợ cho vợ/chồng hoặc con cái

Dành cho những người bảo trợ khác

2

$19,720

$24,650

3

$24,860

$31,075

4

$30,000

$37,500

5

$35,140

$43,925

6

$40,280

$50,350

7

$45,420

$56,775

8

$50,560

$63,200

 

Cộng thêm $5,140 cho mỗi thành viên bổ sung

Cộng thêm $6,425 cho mỗi thành viên bổ sung

Nếu người bảo trợ (hoặc người bảo trợ chung) cư trú tại Alaska:

Quy mô hộ gia đình của người bảo trợ

100% Mức chuẩn nghèo của HHS*

125% Mức chuẩn nghèo của HHS*

 

Dành cho những người bảo trợ đang tại ngũ trong lực lượng vũ trang Hoa Kỳ muốn bảo trợ cho vợ/chồng hoặc con cái

Dành cho những người bảo trợ khác

2

$24,640

$30,800

3

$31,070

$38,838

4

$37,500

$46,875

5

$43,930

$54,913

6

$50,360

$62,950

7

$56,790

$70,988

8

$63,220

$79,025

 

Cộng thêm $6,430 cho mỗi thành viên bổ sung

Cộng thêm $8,038 cho mỗi thành viên bổ sung

Nếu người bảo trợ (hoặc người bảo trợ chung) cư trú tại Hawaii:

Quy mô hộ gia đình của người bảo trợ

100% Mức chuẩn nghèo của HHS*

125% Mức chuẩn nghèo của HHS*

 

Dành cho những người bảo trợ đang tại ngũ trong lực lượng vũ trang Hoa Kỳ muốn bảo trợ cho vợ/chồng hoặc con cái

Dành cho những người bảo trợ khác

2

$22,680

$28,350

3

$28,590

$35,738

4

$34,500

$43,125

5

$40,410

$50,513

6

$46,320

$57,900

7

$52,230

$65,288

8

$58,140

$72,675

 

Cộng thêm $5,910 cho mỗi thành viên bổ sung

Cộng thêm $7,387 cho mỗi thành viên bổ sung

2. Có thể bao gồm những nguồn thu nhập nào trong Mẫu đơn I-864?

Nói chung, thu nhập hàng năm của quý vị với tư cách là người bảo trợ cho đơn I-864 (hoặc người bảo trợ chung) phải giống hoặc tương tự như mức thu nhập mà quý vị báo cáo trên tờ khai thuế liên bang Hoa Kỳ gần nhất. Con số này là “tổng thu nhập đã điều chỉnh” mà quý vị được liệt kê trên Biểu mẫu 1040 IRS. Tuy nhiên, nếu quý vị thay đổi công việc hoặc phát sinh các tình huống khác, điều đó sẽ thay đổi đáng kể thu nhập hàng năm trong năm hiện tại của quý vị, quý vị có thể ước tính thu nhập hàng năm cho năm hiện tại trong Mẫu đơn I-864 miễn là quý vị có bằng chứng để chứng minh thu nhập đó.

Thu nhập có thể bao gồm:

 • Tiền lương và tiền công
 • Trợ cấp hưu trí
 • Tiền cấp dưỡng
 • Cấp dưỡng nuôi con
 • Cổ tức
 • Thu nhập lãi suất
 • Trợ cấp thất nghiệp
 • Bồi thường cho người lao động
 • Thu nhập từ các nguồn hợp pháp khác

Nhưng không bao gồm:

 • Tiền trợ cấp xã hội (SSI)
 • Trợ cấp Tạm thời cho những Gia đình Nghèo (TANF)
 • Trợ cấp khó khăn từ liên bang, tiểu bang hoặc địa phương kiểm tra

3. Thu nhập của thành viên trong hộ gia đình có thể được đưa vào Mẫu đơn I-864 không?

Được, chỉ khi thành viên đó là công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân hợp pháp (chủ thẻ xanh) và từ 18 tuổi trở lên. Hơn nữa, thành viên trong hộ gia đình đó phải hoàn thành Mẫu đơn I-864A để chứng minh họ có sẵn thu nhập để bảo trợ cho người nộp đơn xin thẻ xanh.

4. Thu nhập của người nộp đơn xin thẻ xanh có thể được đưa vào Mẫu đơn I-864 không?

Được, chỉ khi người nộp đơn xin thẻ xanh có giấy phép làm việc hợp lệ tại Hoa Kỳ và họ sẽ tiếp tục có được nguồn thu nhập như hiện tại sau khi nhận thẻ xanh. Người nộp đơn xin thẻ xanh trong trường hợp này không cần hoàn thành Mẫu đơn I-864A, trừ khi người đó có vợ/chồng hoặc con cùng nhập cư.

5. Cách tính chính xác quy mô hộ gia đình của người bảo trợ cho Mẫu đơn I-864?

Một người bảo trợ hoặc người bảo trợ chung trong đơn I-864 thường cảm thấy bối rối khi phải tính toán quy mô hộ gia đình sao cho chính xác. Trên thực tế, các quy tắc tính toán rất cụ thể nhưng điều gây bối rối nằm ở chỗ quý vị không biết những thành viên nào phải được tính vào quy mô hộ gia đình. Các mẹo sau đây sẽ hữu ích khi quý vị thực hiện tính toán:

 • Không tính bất kỳ người nhập cư tương lại nào được liệt kê trong Mẫu đơn I-864 riêng biệt
 • Không tính bất kỳ chủ thẻ xanh nào mà quý vị từng bảo trợ trong Mẫu đơn I-864 và hiện đã tạo thu nhập từ 40 quý trở lên khi sống tại Hoa Kỳ.
 • Không tính bất kỳ chủ thẻ xanh nào đã trở thành công dân Hoa Kỳ mà quý vị từng bảo trợ trong Mẫu đơn I-864
 • Không tính bất kỳ chủ thẻ xanh nào mà quý vị từng bảo trợ trong Mẫu đơn I-864 đã chấm dứt tình trạng thường trú nhân
 • Không tính bất kỳ chủ thẻ xanh nào đã qua đời mà quý vị từng bảo trợ trong Mẫu đơn I-864

Với DYgreencard.com, chúng tôi có thể giúp quý vị chuẩn bị Mẫu đơn I-864 Cam kết Bảo trợ theo cách đơn giản. Làm đơn ngay!

6. Nếu thu nhập đã đạt yêu cầu cho Mẫu đơn I-864, liệu có cần phải liệt kê tài sản trong đơn không?

Nếu thu nhập đã đạt yêu cầu, quý vị không cần phải liệt kê tài sản trong Mẫu đơn I-864 vì điều đó sẽ yêu cầu quý vị cung cấp bằng chứng để chứng minh giá trị tích lũy thuần của tài sản đó.

7. Các tài sản đủ điều kiện cho Mẫu đơn I-864 Cam kết Bảo trợ

Các tài sản đủ tiêu chuẩn của những cá nhân sau đây có thể được bao gồm trong đơn để đáp ứng các yêu cầu bảo trợ tài chính cho đơn xin thẻ xanh.

 • Người bảo trợ trong Mẫu đơn I-864 (hoặc người bảo trợ chung)
 • Thành viên gia đình sẵn sàng ký đơn I-864A
 • Người nhập cư tương lai

Tài sản đủ điều kiện cho Mẫu đơn I-864 Cam kết Bảo trợ có nghĩa là:

 • Tài sản phải có khả năng thanh khoản trong vòng một năm và không gây khó khăn hoặc tổn thất tài chính đáng kể cho chủ sở hữu hoặc các thành viên trong gia đình
 • Đối với bất động sản, chỉ có thể bao gồm giá trị tích lũy thuần của nó (nói cách khác, đây là số tiền sau khi trừ đi tiền dư nợ thế chấp/cho vay)
 • Chỉ có thể bao gồm số dư trung bình trong 12 tháng trong (các) tài khoản và/hoặc séc tiết kiệm
 • Tài sản đặt tại các quốc gia có kiểm soát ngoại hối (ví dụ: Trung Quốc Đại lục) sẽ không được coi là tài sản đủ điều kiện

Quý vị không biết chắc liệu tài sản của mình có thể được sử dụng để đáp ứng các yêu cầu bảo trợ hay không? Hãy đặt lịch để nhận tư vấn từ luật sư nhập cư giàu nghiệm chỉ với giá cả phải chăng!

8. Số lượng tài sản cần thiết để bảo trợ cho Mẫu đơn I-864?

Tổng giá trị tích lũy thuần của tài sản phải gấp năm lần mức chênh lệch giữa thu nhập của người bảo trợ (hoặc của người bảo trợ chung) và 125% mức chuẩn nghèo dành cho quy mô hộ gia đình.

Người bảo trợ (không phải người bảo trợ chung) cho vợ/chồng và con của công dân Hoa Kỳ chỉ phải chứng minh tài sản có giá trị gấp ba lần mức chênh lệch giữa mức chuẩn nghèo và thu nhập thực tế của hộ gia đình.

Người bảo trợ (không phải người bảo trợ chung) cho trẻ mồ côi sẽ nhập quốc tịch sau khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ chỉ phải chứng minh tài sản bằng phần chênh lệch giữa mức chuẩn nghèo và thu nhập thực tế của hộ gia đình.

Quý vị có thể tìm hiểu cách tính giá trị tích lũy thuần của tài sản để đạt yêu cầu tối thiểu trong các ví dụ dưới đây. Nếu quý vị vẫn bối rối không biết cách tính toán chính xác, hãy đặt lịch tư vấn với một luật sư nhập cư giàu kinh nghiệm chỉ với giá cả phải chăng!

Ví dụ 1

Con trai là công dân Hoa Kỳ đang bảo lãnh mẹ là người ngoại quốc

Tiểu bang nơi người bảo trợ cư trú

New York

Tổng quy mô hộ gia đình trong Phần 5, Mục 8 của Mẫu đơn I-864

2

125% Mức chuẩn nghèo của HHS trong năm 2023

$24,650

Thu nhập của người bảo trợ

$10,000

Mức chênh lệch

$14,650

Nhân cho 5

x5

Giá trị tích lũy thuần của tài sản để đạt yêu cầu tối thiểu

$73,250

Ví dụ 2

Chồng là công dân Hoa Kỳ đang bảo lãnh vợ là người ngoại quốc

Tiểu bang nơi người bảo trợ cư trú

New York

Người bảo trợ có đang tại ngũ trong lực lượng vũ trang Hoa Kỳ?

Không

Tổng quy mô hộ gia đình trong Phần 5, Mục 8 của Mẫu đơn I-864

2

125% Mức chuẩn nghèo của HHS trong năm 2023

$24,650

Thu nhập của người bảo trợ

$10,000

Mức chênh lệch

$14,650

Nhân cho 3

x3

Giá trị tích lũy thuần của tài sản để đạt yêu cầu tối thiểu

$43,950

Ví dụ 3

Chồng là công dân Hoa Kỳ đang bảo lãnh vợ là người ngoại quốc

Tiểu bang nơi người bảo trợ cư trú

New York

Người bảo trợ có đang tại ngũ trong lực lượng vũ trang Hoa Kỳ?

Tổng quy mô hộ gia đình trong Phần 5, Mục 8 của Mẫu đơn I-864

2

100% of 2023 HHS poverty guidelines

$19,720

Thu nhập của người bảo trợ

$10,000

Mức chênh lệch

$9,720

Nhân cho 3

x3

Giá trị tích lũy thuần của tài sản để đạt yêu cầu tối thiểu

$29,160

Ví dụ 4

Chị là công dân Hoa Kỳ đang bảo lãnh anh/chị/em là người ngoại quốc

Tiểu bang nơi người bảo trợ cư trú

Alaska

Tổng quy mô hộ gia đình trong Phần 5, Mục 8 của Mẫu đơn I-864

9

125% Mức chuẩn nghèo của HHS trong năm 2023

$79,025+$8,038

Thu nhập của người bảo trợ

$50,000

Mức chênh lệch

$37,063

Nhân cho 5

x5

Giá trị tích lũy thuần của tài sản để đạt yêu cầu tối thiểu

$185,315

Ví dụ 5

Người bảo trợ chung đã bảo lãnh cho (những) người nhập cư tương lai

Tiểu bang nơi người bảo trợ chung cư trú

New York

Tổng quy mô hộ gia đình trong Phần 5, Mục 8 của Mẫu đơn I-864

2

125% Mức chuẩn nghèo của HHS trong năm 2023

$24,650

Thu nhập của người bảo trợ chung

$10,000

Mức chênh lệch

$14,650

Nhân cho 5

x5

Giá trị tích lũy thuần của tài sản để đạt yêu cầu tối thiểu

$73,250

9. Bằng chứng cho Mẫu đơn I-864 Cam kết Bảo trợ

Các tài liệu hỗ trợ phải được nộp cùng Mẫu đơn I-864 làm bằng chứng để chứng minh người bảo trợ (hoặc người bảo trợ chung) đáp ứng các yêu cầu bảo trợ. Tài liệu về người bảo trợ (hoặc người bảo trợ chung) bao gồm:

 • Bản sao giấy tờ chứng minh quốc tịch Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân hợp pháp
 • Bản sao bản ghi tờ khai thuế liên bang gần nhất (hoặc tờ khai thuế liên bang) với tất cả mẫu W-2, 1099, mẫu Schedules (lịch trình thuế suất) nếu có. Quý vị có thể vào trang web của IRS để lấy bản ghi tờ khai thuế.
 • Bản sao của hai séc lương/phiếu lương/bảng sao kê thanh toán nếu có
 • Tờ khai nếu người bảo trợ (hoặc người bảo trợ chung) không nộp tờ khai thuế liên bang nào trong ba năm thuế gần nhất. Bấm vào đây để lấy tờ khai.
 • Bản sao bằng chứng để chứng minh giá trị tiền mặt ròng của các tài sản được liệt kê trong Mẫu I-864 nếu có

Nếu quý vị có cung cấp mẫu đơn I-864A cho một thành viên trong hộ gia đình, quý vị phải gửi kèm bằng chứng về thành viên chủ hộ gia đình này với thông tin tương tự như được liệt kê ở trên.

Tại DYgreencard.com, chúng tôi có thể giúp quý vị chuẩn bị Mẫu đơn I-864 Cam kết Bảo trợ với đầy đủ tài liệu bảo trợ đáp ứng các yêu cầu của USCIS (hoặc NVC). Làm đơn ngay!

DYgreencard - Luật sư nhập cư, giá cả phải chăng.

Để biết thêm các chủ đề liên quan, vui lòng nhấp vào mục Tài nguyên Nhập cư.

(Bn quyn ca DYgreencard.com. Bt k ni dung nào đưc sao chép hoc phân phi t DYgreencard phi đưc đánh du bng câu “sao chép hoc phân phi t DYgreencard.com”.)